8660

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8661

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
451 Ташева,Е., ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ВИСОКО ЯКА СТОМАНА КЪМ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТУДЕНИ ПУКНАТИНИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ ПРОБА (2011)
452 Цонев, В. Ц., Програма за пресмятане на загуба на устойчивост на центрично натиснати пръти (2013)
453 Saliev, D. N., Calculation algorithm for pedestrian green time (2017)
454 Читаков, С. Б., Ангелов,И., Годжуков,Я., МЕХАНИКА НА РОБОТ ТИП „SKARA” (2011)
455 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велкова,Д., ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2011)
456 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков,С., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА МА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 87 (2011)
457 Велков, К. Х., С. П., ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (2011)
458 Димкин,П., Михова,М., Илиев,Ф., ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – УПРАВЛЯВАЩИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА (2011)
459 Кръстев,М., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА РЕШЕНИЯ (2011)
460 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Кръстев,М., ОЦЕНКА НА ПРИГОДНОСТТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПАРК (2011)
461 Николов,В., ВЕНТИЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ (2011)
462 Стоилова, С. Д., Сиди,Б., ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MS EXCEL (2011)
463 Чернева,Г., Димкина,Е., СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2011)
464 Дамянов, Б. А., Филева,П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА (2011)
465 Дамянов, Б. А., Филева,П., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, ОБСЛУЖВАЩА КЛИЕНТИ ОТ СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО (2011)
466 Дичев, Д. Н., Мартинов, С. В., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБЩАТА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФИЧЕН МЕТОД (2011)
467 Мартинов, С. В., Станоева,Е., Стоядинов,С., Дичев, Д. Н., ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪВКАВА МОДУЛНА МРЕЖА ЗА ЛОГИСТИЧНО ОПТИМИРАНЕ (2011)
468 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2011)
469 Савова-Мраценкова, М. Г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЗОНАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МАГИСТРАЛНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
470 Савова-Мраценкова, М. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ПОТОК ТОНАРНИ АВТОМОБИЛИ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
471 Ананиев,С., Европа преоткрива железниците с комбинираните товарни превози. Редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция по технологията ISU (иновативно претоварване на полуремаркета) (2010)
472 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Гетов,Г., ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ (2010)
473 Андонова, М. М., АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПОМОЩТА НА АДАПТИРАНО КЪМ ДОКАЗАНИ СЪБИТИЯ ДЪРВО НА ОТКАЗИТЕ (2010)
474 Асенов, С. М., Сейзински, Д. Т., Загорски, Н. П., ВРЕДНИ ЕМИСИИ ПРИ РАБОТА НА АВИАЦИОННИТЕ ГТД (2010)
475 Бойчев, Б. В., Методиев,К., МОДЕЛИРАНЕ НА МАСОВИ ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОРДОВА АПАРАТУРА И СЕНЗОРИ ЗА ЗА СПЪТНИЦИ ОТ ПРОЕКТА „РЕЗОНАНС” (2010)
476 Гешев, Д. Н., Захов,С., Панайотов,Р., Ивамов.Н., ИДЕЕН ПРОЕКТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО ПО АЕРОДИНАМИЧНА СХЕМА ПАТИЦА (2010)
477 Демирев, В. Б., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP-RPSC B ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
478 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО КАЦАНЕ НА САМОЛЕТА С НОРМИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ (2010)
479 Загорски, Н. П., Сейзински, Д. Т., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
480 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ (2010)
481 Колибаров,Д., АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВС КАТО АВИОМИШЕНИ (2010)
482 Колибаров,Д., Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ БЛА (2010)
483 Коробко, И. Е., Маринова,П., ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНИ ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВС (2010)
484 Панайотов, Х. П., Пенчев, С. И., Божков,А., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТУНЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА (2010)
485 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА (2010)
486 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ВЪРХУ НОРМАЛНОТО ПРЕТОВАРВАНЕ И ЪГЪЛА НА АТАКА НА ЛОПАТИТЕ В РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА ИЗВЪН ВЛИЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ (2010)
487 Петров.Н., Гинчев,Д., РЕЗЕРВИРАНЕ НА РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ПРИ РАЗЛИЧНА СЛОЖНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (2010)
488 Петров, П. Г., Стоянов, Ц. Т., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (2010)
489 Сербезов, В. С., СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПРОСТЕН ПОДМОДЕЛ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТА (2010)
490 Сербезов, В. С., Лелчева.М., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА "Н+3" ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НОРТРОП ГРУМАН (2010)
491 Сербезов, В. С., Тодоров, М. Д., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА „Н+3” ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОВЕДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА БОИНГ И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (2010)
492 Ситоров,Г., Бойчев, Б. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БОРДОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННО ОПОЗНАВАНЕ (2010)
493 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
494 Димитров, Е. Ц., Димитров, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА СМЕСООБРАЗУВАНЕ (2010)
495 Евтимов,И., Иванов,Р., ОТНОСНО ИЗБОРА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (2010)
496 Иванов,Р., Иванова,Д., МОДЕЛИРАНЕ НА НОРМАЛНИТЕ РЕАКЦИИ ПРИ НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ (2010)
497 Киров, В. И., Янакиев,О., ОТКАЗИ И РЕМОНТ НА КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ (2010)
498 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., МОДЕЛИРАНЕ КОМФОРТА НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С РАМЕННО ОКАЧВАНЕ ОТЧИТАЙКИ НАДПОДРЕСОРЕНИТЕ МАСИ (2010)
499 Неделчев, К. И., ВЛИЯНИЕ НА ЗАКРЕПВАНЕТО И НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА В ПОДВИЖНАТА СКОБА НА ДИСКОВ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ (2010)
500 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., МОДЕЛИРАНЕ НА ГАЗООБМЕНА В ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2010)