8190

Публикации
Publications

1343

Автори
Autors

8191

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
451 Цонев, В. Ц., Програма за пресмятане на загуба на устойчивост на центрично натиснати пръти (2013)
452 Saliev, D. N., Calculation algorithm for pedestrian green time (2017)
453 Читаков, С. Б., Ангелов,И., Годжуков,Я., МЕХАНИКА НА РОБОТ ТИП „SKARA” (2011)
454 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велкова,Д., ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА (2011)
455 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велков,С., СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА МА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 87 (2011)
456 Велков, К. Х., С. П., ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (2011)
457 Димкин,П., Михова,М., Илиев,Ф., ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – УПРАВЛЯВАЩИ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТА (2011)
458 Кръстев,М., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА РЕШЕНИЯ (2011)
459 Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Кръстев,М., ОЦЕНКА НА ПРИГОДНОСТТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПАРК (2011)
460 Николов,В., ВЕНТИЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ (2011)
461 Стоилова, С. Д., Сиди,Б., ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MS EXCEL (2011)
462 Чернева,Г., Димкина,Е., СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2011)
463 Дамянов, Б. А., Филева,П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА (2011)
464 Дамянов, Б. А., Филева,П., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, ОБСЛУЖВАЩА КЛИЕНТИ ОТ СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО (2011)
465 Дичев, Д. Н., Мартинов, С. В., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБЩАТА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФИЧЕН МЕТОД (2011)
466 Мартинов, С. В., Станоева,Е., Стоядинов,С., Дичев, Д. Н., ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪВКАВА МОДУЛНА МРЕЖА ЗА ЛОГИСТИЧНО ОПТИМИРАНЕ (2011)
467 Мартинов, С. В., Стоядинов,С., ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2011)
468 Савова-Мраценкова, М. Г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЗОНАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МАГИСТРАЛНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
469 Савова-Мраценкова, М. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВХОДЯЩИЯ ПОТОК ТОНАРНИ АВТОМОБИЛИ В ПРИСТАНИЩЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (2011)
470 Ананиев,С., Европа преоткрива железниците с комбинираните товарни превози. Редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция по технологията ISU (иновативно претоварване на полуремаркета) (2010)
471 Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кръстев, О. М., Гетов,Г., ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ (2010)
472 Андонова, М. М., АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПОМОЩТА НА АДАПТИРАНО КЪМ ДОКАЗАНИ СЪБИТИЯ ДЪРВО НА ОТКАЗИТЕ (2010)
473 Асенов, С. М., Сейзински, Д. Т., Загорски, Н. П., ВРЕДНИ ЕМИСИИ ПРИ РАБОТА НА АВИАЦИОННИТЕ ГТД (2010)
474 Бойчев, Б. В., Методиев,К., МОДЕЛИРАНЕ НА МАСОВИ ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОРДОВА АПАРАТУРА И СЕНЗОРИ ЗА ЗА СПЪТНИЦИ ОТ ПРОЕКТА „РЕЗОНАНС” (2010)
475 Гешев, Д. Н., Захов,С., Панайотов,Р., Ивамов.Н., ИДЕЕН ПРОЕКТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО ПО АЕРОДИНАМИЧНА СХЕМА ПАТИЦА (2010)
476 Демирев, В. Б., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА SCP-RPSC B ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
477 Загорски, Н. П., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО КАЦАНЕ НА САМОЛЕТА С НОРМИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ (2010)
478 Загорски, Н. П., Сейзински, Д. Т., Асенов, С. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
479 Зафиров, Д. И., Панайотов, Х. П., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ (2010)
480 Колибаров,Д., АЛГОРИТЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВС КАТО АВИОМИШЕНИ (2010)
481 Колибаров,Д., Сейзински, Д. Т., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ БЛА (2010)
482 Коробко, И. Е., Маринова,П., ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА СЕНЗОРНИ ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВС (2010)
483 Панайотов, Х. П., Пенчев, С. И., Божков,А., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТУНЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА (2010)
484 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА (2010)
485 Петров, М. М., Цветков,В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ВЪРХУ НОРМАЛНОТО ПРЕТОВАРВАНЕ И ЪГЪЛА НА АТАКА НА ЛОПАТИТЕ В РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ НА ХЕЛИКОПТЕРА ИЗВЪН ВЛИЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ (2010)
486 Петров.Н., Гинчев,Д., РЕЗЕРВИРАНЕ НА РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ПРИ РАЗЛИЧНА СЛОЖНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (2010)
487 Петров, П. Г., Стоянов, Ц. Т., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (2010)
488 Сербезов, В. С., СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПРОСТЕН ПОДМОДЕЛ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТА (2010)
489 Сербезов, В. С., Лелчева.М., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА "Н+3" ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НОРТРОП ГРУМАН (2010)
490 Сербезов, В. С., Тодоров, М. Д., ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА „Н+3” ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОВЕДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА БОИНГ И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (2010)
491 Ситоров,Г., Бойчев, Б. В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БОРДОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННО ОПОЗНАВАНЕ (2010)
492 Стоянов, Ц. Т., Петров, П. Г., ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА (2010)
493 Димитров, Е. Ц., Димитров, П. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА СМЕСООБРАЗУВАНЕ (2010)
494 Евтимов,И., Иванов,Р., ОТНОСНО ИЗБОРА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ (2010)
495 Иванов,Р., Иванова,Д., МОДЕЛИРАНЕ НА НОРМАЛНИТЕ РЕАКЦИИ ПРИ НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ (2010)
496 Киров, В. И., Янакиев,О., ОТКАЗИ И РЕМОНТ НА КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ (2010)
497 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., МОДЕЛИРАНЕ КОМФОРТА НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С РАМЕННО ОКАЧВАНЕ ОТЧИТАЙКИ НАДПОДРЕСОРЕНИТЕ МАСИ (2010)
498 Неделчев, К. И., ВЛИЯНИЕ НА ЗАКРЕПВАНЕТО И НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА В ПОДВИЖНАТА СКОБА НА ДИСКОВ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ (2010)
499 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., МОДЕЛИРАНЕ НА ГАЗООБМЕНА В ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2010)
500 HLEBARSKI, D. A., ON THE CRITERIA FOR OPTIMAL CALCULATIONS OF DIAPHRAGM SPRINGS OF CLUTCHES OF WHEELED AND TRACKED MACHINES (2010)