Оригинал (Original)
Автори: Ситоров,Г., Бойчев, Б. В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БОРДОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННО ОПОЗНАВАНЕ
Ключови думи: радиолокационно опознаване, бордова система, летателни апарати

Абстракт: В доклада е извършен сравнителен анализ на възможностите за модернизиране на бордовите системи за радиолокационно опознаване. Предложени са два възможни варианта на модернизация.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 96-100, 2010, България, Созопол
  Autors: SOTIROV,G., BOYCHEV, B. V.
  Title: ЕVALUATION OF POSSIBILITIES FOR MODERNIЮZATION OF ON BOARD IFF SYSTEMS
  Keywords: IFF system, on-board system, modernization

  Abstract: In paper are evaluated possibilities for modernization on board IFF systems. There are proposed two variants of modernization.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 96-100, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум