8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
651 I, R. M., Bogdanov, L. V. B., Approaches for reducing the power consumption in embedded systems (2012)
652 Popova, A. A., Neshov N. N., Combining Features Evaluation Approach in Content-Based Image Search for Medical Applications (2012)
653 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема (2012)
654 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема. (2012)
655 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. (2012)
656 Ganev, G. I., Hinov, K. L., Karadjov, N. K., FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION (2012)
657 Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И., ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (2012)
658 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., Аnalysis and development of techniques and methods in medical practice in cochlear implant systems (2012)
659 Ташева, А. Т., Наков, О. Н., АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОТОЧНИ ШИФРИ (2012)
660 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., On a combination of amplitude and frequency modulation used for processing speech signals in cochlear implants (2012)
661 Георги, И., Костов, И. Й., Пищийски, Й., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2012)
662 Петков Г Л., Тодоров, Т. С., Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия (2012)
663 Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г., Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто" (2012)
664 Yordanova, S. T., Single input fuzzy control for nonlinear and time-varying plant (2007)
665 Yordanova, S. T., Sivchev Y., Design and Tuning of Parallel Distributed Compensation-based Fuzzy Logic Controller for Temperature (2014)
666 Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС (2012)
667 Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС (2012)
668 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Tzanova, S. S., Experimental Investigation of Adjacent Hall Structures Parameters (2012)
669 KarlovaSergieva, V. A., StoicevaDelicheva, D. R., Design of Temperature Control System using Quantitative Feedback Theory (2020)
670 KarlovaSergieva, V. A., Grasiani, B. S., Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH (2020)
671 Pandiev, I. M., Stoimenov, E. C., Development of Single-Transistor Amplifier Modular Laboratory Kits for Electronic Engineering Education (2020)
672 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Temperature Influence on Hall Effect Sensors Characteristics (2012)
673 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неизправности в сервосистема с използване на качествени показатели (2013)
674 Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А., 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия (2012)
675 Yordanova, S. T., Меразчиев Д.Г., Георгиева А., Investigation of the Real Time Fuzzy Control System of a Two-Variable Plant (2012)
676 Yordanova, S. T., Fuzzy Smith Predictor for Nonlinear Plants with Time Delay based on Parallel Distributed Compensation (2012)
677 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб (2011)
678 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади (2012)
679 Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А., Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия (2012)
680 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки (2012)
681 Cholakova, I. N., Different Technological Methods for Offset Compensation in Si Hall Effect Sensors (2012)
682 Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ (2012)
683 Алексиев, С. Л., Начев, Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА (2012)
684 Dimitrov, J. S., CLOUD COMPUTING – INNOVATIVE ECONOMIC (2012)
685 Dimitrov, J. S., A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
686 Dimitrov, J. S., METHOD FOR EXPENCES OPTIMISATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
687 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS (2012)
688 Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г., Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул (2012)
689 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)
690 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
691 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
692 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
693 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
694 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)
695 Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П., Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO” (2012)
696 Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини (2012)
697 Рахнев, И. Р., Димитров, К. П., НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО (2012)
698 Николчева, Г. И., Ликов, И. Д., Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина (2012)
699 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov, G., High Energy Cosmic Rays detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part III. Capture and processing of the detector output signals (2012)
700 Наков, О. Н., Гоцева, Д. А., Станков, И. С., Study the Time of Access to Data in Heterogeneous Databases (2012)