10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
651 Stoyanov, L. S., Bachev, I. E., Zarkov, Z. Z., Lazarov, V. D., Notton G., Multivariate Analysis of a wind–pv‐based Water Pumping Hybrid System for Irrigation Purposes (2021)
652 K, R. K., Ivanov PNI., Decorrelation of sequences of medical CT images based on the hierarchical adaptive KLT (2012)
653 Божидар Петков Джуджев., Иванчева, В. М., КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ. (2012)
654 Иванчева, В. М., Божидар Петков Джуджев., НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ. (2012)
655 Кирилов С. М., Petrakieva, S. K., Mladenov, V. M., Analysis of RM, LM and CM circuits with one memristor and sources of a sine voltage and current (2012)
656 Кирилов С. М., Dichev, I. D., Trushev, I. M., Mladsenov, V. M., Analysis of a LCM equivalent circuit of memristor and impulse voltage sources (2012)
657 Mladenov, V. M., Kirilov S. M., Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime (2012)
658 Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г., МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV (2012)
659 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността (2012)
660 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда (2012)
661 Чотров Д. И., Малешков, С. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ (2012)
662 I, R. M., Bogdanov, L. V. B., Approaches for reducing the power consumption in embedded systems (2012)
663 Popova, A. A., Neshov N. N., Combining Features Evaluation Approach in Content-Based Image Search for Medical Applications (2012)
664 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема (2012)
665 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема. (2012)
666 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. (2012)
667 Ganev, G. I., Hinov, K. L., Karadjov, N. K., FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION (2012)
668 Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И., ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (2012)
669 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., Аnalysis and development of techniques and methods in medical practice in cochlear implant systems (2012)
670 Ташева, А. Т., Наков, О. Н., АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОТОЧНИ ШИФРИ (2012)
671 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., On a combination of amplitude and frequency modulation used for processing speech signals in cochlear implants (2012)
672 Георги, И., Костов, И. Й., Пищийски, Й., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2012)
673 Петков Г Л., Тодоров, Т. С., Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия (2012)
674 Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г., Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто" (2012)
675 Yordanova, S. T., Single input fuzzy control for nonlinear and time-varying plant (2007)
676 Yordanova, S. T., Sivchev Y., Design and Tuning of Parallel Distributed Compensation-based Fuzzy Logic Controller for Temperature (2014)
677 Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС (2012)
678 Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС (2012)
679 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Tzanova, S. S., Experimental Investigation of Adjacent Hall Structures Parameters (2012)
680 KarlovaSergieva, V. A., StoicevaDelicheva, D. R., Design of Temperature Control System using Quantitative Feedback Theory (2020)
681 KarlovaSergieva, V. A., Grasiani, B. S., Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH (2020)
682 Pandiev, I. M., Stoimenov, E. C., Development of Single-Transistor Amplifier Modular Laboratory Kits for Electronic Engineering Education (2020)
683 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Temperature Influence on Hall Effect Sensors Characteristics (2012)
684 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неизправности в сервосистема с използване на качествени показатели (2013)
685 Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А., 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия (2012)
686 Yordanova, S. T., Меразчиев Д.Г., Георгиева А., Investigation of the Real Time Fuzzy Control System of a Two-Variable Plant (2012)
687 Yordanova, S. T., Fuzzy Smith Predictor for Nonlinear Plants with Time Delay based on Parallel Distributed Compensation (2012)
688 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб (2011)
689 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади (2012)
690 Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А., Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия (2012)
691 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки (2012)
692 Cholakova, I. N., Different Technological Methods for Offset Compensation in Si Hall Effect Sensors (2012)
693 Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ (2012)
694 Алексиев, С. Л., Начев, Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА (2012)
695 Dimitrov, J. S., CLOUD COMPUTING – INNOVATIVE ECONOMIC (2012)
696 Dimitrov, J. S., A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
697 Dimitrov, J. S., METHOD FOR EXPENCES OPTIMISATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
698 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS (2012)
699 Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г., Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул (2012)
700 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)