Оригинал (Original)
Автори: Гешев, Д. Н., Захов,С., Панайотов,Р., Ивамов.Н.
Заглавие: ИДЕЕН ПРОЕКТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО ПО АЕРОДИНАМИЧНА СХЕМА ПАТИЦА
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, съчленено крило, аеродинамична схема, аеродинамични характеристики

Абстракт: Идеен проект за създаване на многоцелеви безпилотен летателен апарат в клас „мини БЛА“. Летателният апарат е по схема патица със съчленено крило. Основни сфери на приложение са: наблюдения; локализиране и заснемане; научноизследователска дейност.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 30-33, 2010, България, Созопол
  Autors: GESHEV, D. N., ZAHOV ,S., PANAYOTOV,R., IVANOV,N.
  Title: DRAFT PROJECT FOR A MULTIPURPOSE UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH A COMBINED WING AND CANARD AERODYNAMIC CONFIGURATION
  Keywords: unmanned aerial vehicle, combined wing, aerodynamic configuration, aerodynamic characteristics

  Abstract: Draft project for a multipurpose unmanned aerial vehicle class “mini-UAV”. The aircraft has a canard with a combined wing configuration. Its main fields of application are surveillance, localization and research.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 30-33, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум