Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С., Тодоров, М. Д.
Заглавие: ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА „Н+3” ЗА НОВИ ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОВЕДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА БОИНГ И МАСАЧУЗЕТСКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Ключови думи: NASA, транспортен самолет, прототипи, поколение „N+3”

Абстракт: Настоящия доклад представя общ преглед на резултатите от проектите на The Boeing Company и Масачузетския Технически Университет за създаване на прототипи на дозвукови транспортни самолети от поколение „N+3”.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 92-95, 2010, България, Созопол
  Autors: SERBEZOV, V. S., TODOROV, M. D.
  Title: REVIEW OF THE ADVANCED SUBSONIC AIRCRAFT RESEARCHES IN NASA “N+3” PROGRAMM. ADVANCED STUDIES OF THE BOEING COMPANY AND MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  Keywords: NASA, commercial aircraft, prototypes, “N+3” generation

  Abstract: This report summarizes the results achieved on the NASA “N+3” programm by the teams of THE BOEING COMPANY and MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 92-95, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум