9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2751 Цонев, В. Ц., Изследване поведението на нова марка легирана стомана в условията на високи температури и променливо натоварване (2014)
2752 Цонев, В. Ц., Изследване на механични характеристики на легирани стомани в условията на високи температури (2011)
2753 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Experimental determination of test piece temperature intended for strength testing at increased temperatures (2009)
2754 Николов, Н. Д., Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване (2009)
2755 Николов, Н. Д., Намаляване на остатъчните напрежения в стоманени отливки чрез неравномерно нагряване (2009)
2756 Nikolov, N. D., Lazov, L. D., Numerical analyses of the feeder number influence on the residual stress in a steel casting (2009)
2757 Борисов, Б. А., Модел на двуосен автомобил при спиране с антиблокираща система (1991)
2758 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Георгиев, В., Проектиране на нагревателен модул за изпитване на материалите при продължително въздействие на високи температури (2009)
2759 Slavkova, M. D., Slavkova, M. D., Error of Current Transformers with a Half-Wave Rectified Primary Current with an Active-Inductive Load (2004)
2760 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Ivanov, I. G., L. Veleva., Plasma-aided flame retardation of mahogany caoba (swietenia macrophylla) wood (2013)
2761 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on dielectric barrier discharge surface functionalization by XPS-analysis (2013)
2762 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma aided flame retardation of tzalam wood (lysiloma bahamensis) by XPS-analysis (2013)
2763 Николов, Н. Д., Лазов, Л. Д., Пресмятане и анализ на остатъчните напрежения и деформации в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2009)
2764 Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити. (2012)
2765 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Experimental study on heating device for testing materials, intended for a long work at increased temperatures (2009)
2766 Stoynova, A. V., Marcheva, Y. S., Bonev, B. B., Loukaycheva, M. H., Dimova, B. D., Thermal Behavior study of corroded magnesium alloys used in electronic devices (2017)
2767 Anchev, H. M., A. Andonov., Milanov, K. G., Management system of charging ultracapacitors from a photovoltaic module–computer research (2017)
2768 Николов, Н. Д., Числено изследване на влиянието, което оказва леяковата система върху остатъчните напрежения в масивна стоманена отливка (2010)
2769 Anchev, M. H., Mintchev, M. S., Milanov, K. G., A Synchronizing Device for Power Electronic Converters. (2015)
2770 Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Antchev, H. M., Design and Investigation of High Voltage Isolated Silicon-Controlled Rectifier (SCR) Gate Driver (2015)
2771 Николов, Н. Д., Влияние на някои технологични фактори върху остатъчните напрежения в лята греда за заден мост на товарен автомобил (2010)
2772 Tsonev, V. T., Nikolov, N. D., Defining the Larson-Miler parameter for a new alloy steel (2010)
2773 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Лазов, Л. Д., Управление на стенд за изпитване на материалите при високи температури (2010,2010)
2774 Цонев, В. Ц., Димова, Б. Д., Николов, Н. Д., Критерии за оценка на поведението на материали, работещи при високи температури и променливо натоварване (2010)
2775 Tsaneva, B. R., Fachikov L.B., Marcheva, Y. S., Lukajcheva, M. H., Kostadinov, B. D., Corrosion of chromium-manganese-nitrogen steels in chloride media (2007)
2776 Tsonev, V. T., Determination of the thermal expansion coefficient for a new type alloy steal (2014)
2777 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Справочник по съпротивление на материалите (2013)
2778 Чалъкова, Е. Д., Виртуален анализ на технологичността на лопаткови помпи (2014)
2779 Slavov, T. N., Kralev, J. K., Christov N., Petkov, P. H., Control of two-wheeled robot with LQG regulator and H-infinity observer (2016)
2780 R. Raicheff., R. Slavov., Marcheva, J. S., On the effect of the thickness of the FeSn2 layer on the corrosion resistance of electrolytically tin-plated sheet steel (1985)
2781 Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Дамянов, Б. А., СЪВРЕМЕННИ ДОБАВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДВИГАТЕЛНИТЕ МАСЛА (2005)
2782 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Oб ингибиторных свойствах меркаптобензотиазола при кислотной коррозии стали (1986)
2783 Nikolov, N. D., Chankov, E. S., Strength of materials handbook (2013)
2784 Стойчев, Г. Б., Лазов, Л. Д., Цонев, В. Ц., Екстензометър за високи температури (2007)
2785 Велков, К. Х., Цветков, П. М., Кръстев, О. М., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ, ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ НА СТЕНД ЗА ГАЗО-ДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2005)
2786 Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Кузманов, Н. И., Създаване на стенд за изпитване на материали при чисто усукване, предназначен за лабораторни упражнения (2015)
2787 Николов, Н. Д., Борисов, Б. А., Методика за работа с новосъздаден стенд за изпитване на материали при чисто усукване (2015)
2788 Николов, Н. Д., Съпротивление на материалите (2017)
2789 Nikolov, N. D., Sinapov, P. V., Determination of the internal resistance of a hammer drill chisel (2018)
2790 Кузманов, Н. И., Проблеми свързани с компютърното моделиране на образуването на остатъчни напрежения в стоманени отливки (2012)
2791 Todorova, G. N., Dikov, V. K., RELIABILITY OF THE FEM CALCULATIONS OF THE FRACTURE MECHANICS PARAMETERS (2009)
2792 Богев, В. Й., Василев, В. А., Разработване на софтуер за кръгломерни измервания (2010)
2793 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Неопределенность оценок отклонений формы геометрических элементов (2011)
2794 Todorova, G. N., Dikov, V. K., AUTOMATION AND EVALUATION OF THE UNCERTAINTY IN THE COORDINATE-GRID METHOD (2013)
2795 Димова, Б. Д., Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията (2009)
2796 Соколов, Е. Е., Критерии за избор на материали, технология и термообработка за изработване на зъбни колела. Международна конференция (2015)
2797 Соколов, Е. Е., Класификация на процесите при формоване на прахови материали и заготовки с машиностроително предназначение (2005)
2798 Соколов, Е. Е., Аналитичен модел за изследване на трептенията в зъбното зацепване на двойка цилиндрични зъбни колела от автомобилна предавателна кутия (2015)
2799 Павлов, Н. Л., Кунчев, Л. П., Механо-математично моделиране на независимо раменно окачване (2009)
2800 Соколов, Е. Е., Оценка на силовите параметри при получаване на зъбни колела от прахови материали (2006)