Оригинал (Original)
Автори: Димитров, П. И., Николов, Н. Д.
Заглавие: Изследване с CAD пакет на влиянието на някои фактори върху кинематиката и динамиката на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900
Ключови думи: газоразпределителен механизъм, динамика, двигател D-3900

Абстракт: With the Visual Nastran Desktop 4D CAD package, a study of the influence of the rotation frequency, humps profile, valves springs characteristics and other factors upon the kinematics and dynamics of the gas-distributing mechanism of the D-3900 motor (to which a tridimensional (3D) model has been created with the Solid Works machine graphics CAD package), has been carried out.

Библиография

  1. Mitiguy P. C., Banerjee A. R. A Constraint Force Algorithm for Formulating Equations of Motion. Visual Nastran Desktop - Technical Papers
  2. Mitiguy P. C., Banerjee A. R. A Determination of Spring Constants for Modeling Flexible Beams. Visual Nastran Desktop - Technical Papers
  3. Димитров П. И., Митов Е. А., 2002, Кинематичен и динамичен анализ на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 с помощта на CAD системи, Русе, 29-31.10.2002, <София>, MOTAUTO'02

Издание

МOTAUTO’02, том 1, стр. стр. 76-80, 2002, България, Русе
Autors: Dimitrov, P. I., Nikolov, N. D.
Title: CAD study on the impact of certain factors on the engine D-3900 valve train kinematics and dynamics
Keywords: valve train, dynamics, D-3900

Abstract: With the Visual Nastran Desktop 4D CAD package, a study of the influence of the rotation frequency, humps profile, valves springs characteristics and other factors upon the kinematics and dynamics of the gas-distributing mechanism of the D-3900 motor (to which a tridimensional (3D) model has been created with the Solid Works machine graphics CAD package), has been carried out.

References

  1. Mitiguy P. C., Banerjee A. R. A Constraint Force Algorithm for Formulating Equations of Motion. Visual Nastran Desktop - Technical Papers
  2. Mitiguy P. C., Banerjee A. R. A Determination of Spring Constants for Modeling Flexible Beams. Visual Nastran Desktop - Technical Papers
  3. Димитров П. И., Митов Е. А., 2002, Кинематичен и динамичен анализ на газоразпределителния механизъм на двигател D-3900 с помощта на CAD системи, Русе, 29-31.10.2002, <София>, MOTAUTO'02

Issue

МOTAUTO’02, vol. 1, pp. 76-80, 2002, Bulgaria, Ruse

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.