Оригинал (Original)
Автори: Маринов, М. Б., Марчева, Й. С.
Заглавие: Електронни системи за екологичен контрол Част 1 – Анализ на води
Ключови думи: електронни системи, електрохимични методи, екологичен контрол

Библиография

  Издание

  , 2017, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISBN: 978-619-167-302-5
  Autors: Marinov, M. B., Marcheva, Y. S.
  Title: Electronic systems for ecological control
  Keywords: electronic system, electrochemical methods, ecological control

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-302-5

   Вид: учебник