11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2551 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Инхибиране на корозионното напукване на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди (1992)
2552 Марчева, Й. С., Райчев Р. Г., Влияние сварки на коррозионное растрескивание низкоуглеродистых сталей в фосфатных средах (1992)
2553 Борисов, Б. А., Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства (2018)
2554 Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L., Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium (1988)
2555 Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz., Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions (1996)
2556 Marcheva, J. S., Raicheff R., Stress-corrosion cracking of low-alloy steel in phosphate solutions (1990)
2557 Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Punov, P. B., Lacour, S., Descombes, G., Working fluid selection of Rankine-Hirn cycle according to the heat source (2014)
2558 Софронова, Д. А., Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски интерпретации (2015)
2559 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Effect of heat treatment on stress-corrosion cracking of low-carbon steel in phosphate solutions (2011)
2560 Marcheva, Y. S., Raicheff R., Comparision of Stress-corrosion cracking susceptibility of mild and low alloy steels in phosphate environments (2008)
2561 Punov, P. B., Evtimov, T. P., A modern approach for modeling the combustion process in direct injection diesel engines (2015)
2562 A. Karantonis., Marcheva, Y. S., L. G. Ghivalos., N. Kouloumbi., Static and dynamic phenomena during the electrodissolution of steel in aqueous NaCl solutions (2006)
2563 Punov, P. B., Evtimov, T. P., Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy (2015)
2564 Георгиев, К. К., Кенарова, А.Е., Димитрова, Д., Анаеробна ферментация - от теория към практика (2009)
2565 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Определяне началните параметри за двумерни физико-механични изпитвания на еднолицеви напречно плетени платове (2008)
2566 Lacour, S., Podevin, P., Punov, P. B., Fuels saving using direct adiabatic cooling instead conventional air conditioning for a tractor cabin (2015)
2567 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура (2007)
2568 Podevin, P., Perilhon, C., Danlos, A., Punov, P. B., Hussain, N., Wagner, M., Massouh, F., Mansila, R., Effect of water injection at inlet of turbocharger on compressor performances (2015)
2569 Кенарова, А., Георгиев, К. К., Микробиология и биохимия на метанообразуването (2007)
2570 Punov, P. B., Experimental study of exhaust gas parameters on a diesel engine in stationary operating mode (2016)
2571 Punov, P. B., Comparative analysis of Rankine cycle and Organic rankine cycle for waste heat recovery in internal combustion engine (2016)
2572 Салиев, Д. Н., Анализ на програмното осигуряване за моделиране на пътното движение (2006)
2573 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател (2007)
2574 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов А. И., Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София (2008)
2575 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Василев Д., Подобряване на условията на движение на автомобилните потоци чрез замяна на трамваите с тролейбуси по маршрут в град София (2008)
2576 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Станев Г., Оптимизиране на движението на светлинно регулирано кръстовище с голямо транспортно натоварване (2009)
2577 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Драганов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на сложно кръгово кръстовище (2009)
2578 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Маркова В., Определяне продължителността на цикъла и времената на фазите при работа на светофарната уредба през летния сезон (2009)
2579 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Пашкулски Г., Изследване на скоростите на автомобилното движение в град София (2009)
2580 Салиев, Д. Н., Асенов П., Изследване и анализ на трудовите пътувания в направлението Перник – София (2009)
2581 Danel, Q., Perilhon, C., Lacour, S., Punov, P. B., Danlos, A., Waste heat recovery applied to a tractor engine (2015)
2582 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис П., Анализ на състава на транспортните потоци на основни пътни артерии на град София (2009)
2583 Салиев, Д. Н., Алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светлинно регулирани кръстовища при промяна на параметрите, определящи тяхната продължителност (2010)
2584 Punov, P. B., Milkov, N. V., Danel, Q., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Optimization of automotive Rankine cycle waste heat recovery under various engine operating condition (2017)
2585 Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Стоянов Д., Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на Руски паметник в гр. София (2010)
2586 Punov, P. B., Clenci, A., Chiriac, R., Danel, Q., Descombes, G., Progress in high performance, low emissions, and exergy recovery in internal combustion engines (2017)
2587 Milkov, N. V., Danel, Q., Punov, P. B., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T. P., Experimental study on Rankine cycle evaporator efficiency intended for exhaust waste heat recovery of a diesel engine (2017)
2588 Dobrev, I., Massouh, F., Danlos, A., Todorov, M. D., Punov, P. B., Experimental and numerical study of the flow field around a small car (2017)
2589 Podevin, P., Danlos, A., Deligant, M., Punov, P. B., Clenci, A., De La Bourdonnaye, G., Automotive compressor: Effect of an electric throttle in the upstream circuit on the surge limit (2018)
2590 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности (2018)
2591 Софронова, Д. А., Сравнение на аналитични модели за описване механичното поведение на напречно плетена структура като нелинеен хипереластичен материал (2011)
2592 Младенов, Г. Д., Салиев, Д. Н., Дамянов, И. С., Янева В., Изследване скоростите на движение и престоите в гр. София (2011)
2593 Астинов, И. Л., Маджарски, Е. М., Стоядинов С., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ковачев, К. О., Филева П., Изследване и подобряване на пропусквателната способност на кръстовища в градски условия (2011)
2594 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Чилингирова М., Анализ на интензивността на транспортните потоци на кръстовище на две нива в гр. София (2013)
2595 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Пенкова И., Изследване на транспортното натоварване на многоклонно градско кръстовище (2013)
2596 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Цанов Р., Оптимизация на времената на фазите за триклонно кръстовище в жк. „Дървеница” (2013)
2597 Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Драголов В., Оптимално решение за времената на светлинните сигнали на четириклонно кръстовище (2013)
2598 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Стойнев Б., Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия (1993)
2599 Toshkov, E. T., In-situ measurements of ground thermal properties around borehole heat exchangers in Plovdiv, Bulgaria (2016)
2600 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Lydia Kostova., Todorka Vladkova., Chen Erfan., Thermal analysis methods for evaluation of plasma aided wood impregnation on pyrolysis (2008)