Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, В. М., Славчев, С. С.
Заглавие: Якостен анализ на коша на товарен вагон Lagrs по метода на крайните елементи
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Библиография

  Издание

  trans&MOTAUTO’08, том 2, стр. стр. 41-44, 2008, България, Созопол, Научно-технически съюз по машиностроене, ISSN 1313-5031
  Autors: Stoilov, V. M., Slavchev, S. S.
  Title: STATIC STRENGTH ANALYSIS OF THE BODY OF A WAGON, SERIES Lagrs
  Keywords: WAGON, STRENGTH, CALCULATIONS

  References

   Issue

   trans&MOTAUTO’08, vol. 2, pp. 41-44, 2008, Bulgaria, Sozopol, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 1313-5031

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание