8345

Публикации
Publications

1358

Автори
Autors

8346

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2901 Панчев, М. Т., Определяне на дълготрайността на обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 след пране (2018)
2902 Германова-Кръстева, Д. С., Стефанова Р., Определяне на геометричните характеристики на нишки и тъкани чрез микроскопиране (2018)
2903 Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р., Александров С., Сапунджи Ф., Геометричен модел за анализ на триенето при тъкани със сплитка кепър 2/2 (2018)
2904 Кръстев, О. М., Иванов И. П., Николов Н. М., Спомагателни системи на дизелов локомотив серия 77 (1990)
2905 Истатков, М. О., СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2018)
2906 Кръстев, О. М., Възможност за модернизиране предавателната система на дизелов локомотив серия 55 (1996)
2907 Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р., Експериментално изследване на фрикционните характеристики на памучни тъкани със сплитка кепър 3/1 (2019)
2908 Delibozov, N. G., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Angelov, G. V., Hrisrov, M. H., Analysis of Electronic Structure of Carbon Nanotubes (2014)
2909 Dimitrievski, I. M., M, V. S., Performance testing methods for NoC-based smart Ethernet switches (2016)
2910 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., OVERVIEW AND SIMULATION OF NOC-BASED SMART ETHERNET SWITCHES (2016)
2911 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., APPLICATION OF ADVANCED ROUTING SCHEMES FOR ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION IN NOC-BASED ETHERNET SWITCHES (2016)
2912 , И. Д., Проектиране на смарт Ethernet суич (2019)
2913 Консулова, С. С., Атанасова, Г. Н., СПЕЦИФИКИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ В МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ (2019)
2914 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., A framework for managing student data through blockchain (2019)
2915 Daskalov, H. Y., A METHOD FOR EXPLORING THE EFFECT OF ALTERNATIVE FORMS OF HIGH PERFORMANCE INCENTIVIZATION (2019)
2916 Daskalov, H. Y., Academia 4.0: University on the Blockchain (2018)
2917 Daskalov, H. Y., Academia 4.0 - University on the Blockchain (2018)
2918 Yordanov, Y. E., Nakov, O. N., Mladenov, V. M., BAXTER” INDUSTRIAL ROBOT ONLINE CONTROL (2019)
2919 Panayotov, H. P., Marinosyan, A. O., Comparative analysis of conventional and optimal methods for detail part design for light aircraft (2019)
2920 Berisha, N., Avdiu, N., Stanev, R. H., Stoilov, D. G., Morina, Sh., Dynamic modeling of "KOSOVO A" power station synchronous generator (2020)
2921 Пенева, Г. П., Андреев, О. Д., ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПОДСИСТЕМА, ВЛИЯЕЩИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНДУСТРИЯ 4.0 (2019)
2922 Колева, Н. В., Пенева, Г. П., ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 (2019)
2923 Shakev, N. G., Topalov, A. V., Ahmed, S. A., Popov, V. L., A Stable Control Algorithm for Multi Robot Formation (2019)
2924 Chervenkov, A. G., Yanev, A. Y., Chervenkova, T. V., Performance analysis and modelling of grid-connected small photovoltaic system (2019)
2925 Dimitrov, B. S., Popov, H. D., Babinkov T. I., Nikolov, N. N., Stoilov, D. G., Operational measures for reduction of power and energy losses in electricity distribution networks (2019)
2926 Berisha, N., Selimi, N., Stanev, R. H., Stoilov, D. G., Voltage Stability Analysis of Kosovo Power System Local Area (2020)
2927 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Design Considerations for Stages of Modular Topology for Fast Charging of Electric Vehicles (2019)
2928 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Characteristics of a Series-Resonant DC-DC Converter with Voltage Clamping Applied to Part of the Tank Capacitor (2019)
2929 Стефанова-Стоянова, В. В., Красимир Стоянов., Алексиева-Петрова, А. П., Приложение на невронни мрежи в управлението на „умни“ (инфра)структури (2019)
2930 Kaldashev, T. P., Developing lathes postprocessor generating cycles of processing grooves (2019)
2931 Kaldashev, T. P., Development of a Parametric Program for Processing a Hyperbolic Surface on a Lathe Machine (2019)
2932 Kaldashev, T. P., Method for Measuring Error Establishment in 5-Axis Milling Machines with a Touch Probe (2019)
2933 Kaldashev, T. P., Hadjiiski, P. I., Study of Error Establishment in Milling Machines with 5 Axes (2019)
2934 Naydenova I., Sandov O., Wesenauer F., Nones F., Laminger T., Winter F., Experimental investigation of pollutant's emissions during solid bio fuels combustion under FBC condition (2019)
2935 Manolova, A. H., Neshov, N. N., Yotova, M. A., A review of methods for human motion prediction in video sequences with application to 3D telepresence and holoportation systems (2019)
2936 Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Evaluation of Multimedia Learning Materials in Microelectronics (2019)
2937 Spasova, M. L., Brusev, T. S., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Low Power Ramp Generator with MOSFET and CNTFET Transistors (2019)
2938 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Analysis of two-phase permanent magnet synchronous machines used for hbrid vhicles (2018)
2939 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M., Analysis of fractional-slot permanent magnet Synchronous machines used for hybrid vehicles (2019)
2940 Павлов, Н. Л., Възможности за намаляване на надлъжния наклон на товарните автомобили при спиране (2019)
2941 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., Многомерно ПИД управление на лабораторен модел „Многосвързан обект“ (2019)
2942 К. Кьосев., Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Децентрализирано ПИД управление на многомерен аналогов модел на обект (2019)
2943 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., PID control of analog three dimensional plant (2019)
2944 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛЕКТОРЕН МЕХАНИЗЪМ ОТ ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2019)
2945 Жилевски, М. М., Проблеми при модернизацията на клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2946 Жилевски, М. М., Разработка на пулт за управление за клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ (2019)
2947 Жилевски, М. М., Съгласуване на задвижванията при пробивни машини с цифрово- програмно управление (2019)
2948 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Study of spindle drives for boring machines (2019)
2949 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Numerical Investigation of the Effect of Road Random Excitations on a Transport Unit (2013)
2950 Kunchev, L. P., Pavlov, N. L., Modeling Drive Comfort of a Car With Full Arm Suspension Taking Account Masses Over Suspended (2010)