9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2901 Джуджев, Б. П., Гинов Д., Изследване на виртуален модел за определяне на характеристиките на акселерометри (2015)
2902 Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Приложения на безжичните сензорни мрежи за измерване параметри на околната среда (2016)
2903 Pandelova, A. L., Aleksandrova Ts., Chavdarova Z., Calibration of gas flow meter with Test Bench ITF2500-1-A (2017)
2904 Радев, Х. К., Богев, В. Й., Василев, В. А., Панчев Н. Д., Джамбазов М. Т., Волошин А. И., Игнатова Е. Н., Измерване на диаметри на голямогабаритни валове (2015)
2905 EvtimovaGardair, M. E., Semantic system for searching of employees (2018)
2906 Evtimova, M. E., Research in Polygonal meshes for CAD products (2014)
2907 Евтимова-Гардер, М. С., ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЕЛЕКТРОННОТО ПРОИЗВОДСТВО (2011)
2908 Панчев, М. Т., Определяне на дълготрайността на обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 след пране (2018)
2909 Германова-Кръстева, Д. С., Стефанова Р., Определяне на геометричните характеристики на нишки и тъкани чрез микроскопиране (2018)
2910 Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р., Александров С., Сапунджи Ф., Геометричен модел за анализ на триенето при тъкани със сплитка кепър 2/2 (2018)
2911 Кръстев, О. М., Иванов И. П., Николов Н. М., Спомагателни системи на дизелов локомотив серия 77 (1990)
2912 Истатков, М. О., СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2018)
2913 Кръстев, О. М., Възможност за модернизиране предавателната система на дизелов локомотив серия 55 (1996)
2914 Германова-Кръстева, Д. С., Чингова Р., Експериментално изследване на фрикционните характеристики на памучни тъкани със сплитка кепър 3/1 (2019)
2915 Delibozov, N. G., Spasova, M. L., Radonov, R. I., Angelov, G. V., Hrisrov, M. H., Analysis of Electronic Structure of Carbon Nanotubes (2014)
2916 Dimitrievski, I. M., M, V. S., Performance testing methods for NoC-based smart Ethernet switches (2016)
2917 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., OVERVIEW AND SIMULATION OF NOC-BASED SMART ETHERNET SWITCHES (2016)
2918 Dimitrievski, I. M., Mollov, V. S., APPLICATION OF ADVANCED ROUTING SCHEMES FOR ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION IN NOC-BASED ETHERNET SWITCHES (2016)
2919 , И. Д., Проектиране на смарт Ethernet суич (2019)
2920 Консулова, С. С., Атанасова, Г. Н., СПЕЦИФИКИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ В МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ (2019)
2921 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., A framework for managing student data through blockchain (2019)
2922 Daskalov, H. Y., A METHOD FOR EXPLORING THE EFFECT OF ALTERNATIVE FORMS OF HIGH PERFORMANCE INCENTIVIZATION (2019)
2923 Daskalov, H. Y., Academia 4.0: University on the Blockchain (2018)
2924 Daskalov, H. Y., Academia 4.0 - University on the Blockchain (2018)
2925 Yordanov, Y. E., Nakov, O. N., Mladenov, V. M., BAXTER” INDUSTRIAL ROBOT ONLINE CONTROL (2019)
2926 Panayotov, H. P., Marinosyan, A. O., Comparative analysis of conventional and optimal methods for detail part design for light aircraft (2019)
2927 Berisha, N., Avdiu, N., Stanev, R. H., Stoilov, D. G., Morina, Sh., Dynamic modeling of "KOSOVO A" power station synchronous generator (2020)
2928 Пенева, Г. П., Андреев, О. Д., ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПОДСИСТЕМА, ВЛИЯЕЩИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНДУСТРИЯ 4.0 (2019)
2929 Колева, Н. В., Пенева, Г. П., ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 (2019)
2930 Shakev, N. G., Topalov, A. V., Ahmed, S. A., Popov, V. L., A Stable Control Algorithm for Multi Robot Formation (2019)
2931 Chervenkov, A. G., Yanev, A. Y., Chervenkova, T. V., Performance analysis and modelling of grid-connected small photovoltaic system (2019)
2932 Dimitrov, B. S., Popov, H. D., Babinkov T. I., Nikolov, N. N., Stoilov, D. G., Operational measures for reduction of power and energy losses in electricity distribution networks (2019)
2933 Berisha, N., Selimi, N., Stanev, R. H., Stoilov, D. G., Voltage Stability Analysis of Kosovo Power System Local Area (2020)
2934 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Design Considerations for Stages of Modular Topology for Fast Charging of Electric Vehicles (2019)
2935 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Characteristics of a Series-Resonant DC-DC Converter with Voltage Clamping Applied to Part of the Tank Capacitor (2019)
2936 Стефанова-Стоянова, В. В., Красимир Стоянов., Алексиева-Петрова, А. П., Приложение на невронни мрежи в управлението на „умни“ (инфра)структури (2019)
2937 Kaldashev, T. P., Developing lathes postprocessor generating cycles of processing grooves (2019)
2938 Kaldashev, T. P., Development of a Parametric Program for Processing a Hyperbolic Surface on a Lathe Machine (2019)
2939 Kaldashev, T. P., Method for Measuring Error Establishment in 5-Axis Milling Machines with a Touch Probe (2019)
2940 Kaldashev, T. P., Hadjiiski, P. I., Study of Error Establishment in Milling Machines with 5 Axes (2019)
2941 Naydenova I., Sandov O., Wesenauer F., Nones F., Laminger T., Winter F., Experimental investigation of pollutant's emissions during solid bio fuels combustion under FBC condition (2019)
2942 Manolova, A. H., Neshov, N. N., Yotova, M. A., A review of methods for human motion prediction in video sequences with application to 3D telepresence and holoportation systems (2019)
2943 Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Evaluation of Multimedia Learning Materials in Microelectronics (2019)
2944 Spasova, M. L., Brusev, T. S., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Low Power Ramp Generator with MOSFET and CNTFET Transistors (2019)
2945 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Analysis of two-phase permanent magnet synchronous machines used for hbrid vhicles (2018)
2946 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M., Analysis of fractional-slot permanent magnet Synchronous machines used for hybrid vehicles (2019)
2947 Павлов, Н. Л., Възможности за намаляване на надлъжния наклон на товарните автомобили при спиране (2019)
2948 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., Многомерно ПИД управление на лабораторен модел „Многосвързан обект“ (2019)
2949 К. Кьосев., Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., Децентрализирано ПИД управление на многомерен аналогов модел на обект (2019)
2950 Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T., PID control of analog three dimensional plant (2019)