9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2251 Мирчев, С. Т., Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи (2000)
2252 Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н., Основи на телекомуникациите (2001)
2253 Мирчев, С. Т., АТМ комуникации (2001)
2254 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране - второ издание (2002)
2255 Христов Х., Мирчев, С. Т., Телекомуникации – общ курс (2004)
2256 Мирчев, С. Т., Колева, П. Х., АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание (2005)
2257 Iversen V., Mirtchev, S. T., Generalised Erlang Loss Formula (1996)
2258 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Behaviour in IP Buffers (2008)
2259 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Evaluation of Pareto/D/1/K Queue by Simulation (2008)
2260 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., New constant service time Polya/D/n traffic model with peaked input stream (2013)
2261 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Alexiev V., Multiserver loss queueing system Polya/G/n/0 with peaked input flow (2013)
2262 Мирчев, С. Т., Изследване на едноканална телетрафична система с чакане при неравномерен входящ поток (1997)
2263 Мирчев, С. Т., Статев С., Изследване на пълнодостъпен сноп със загуби при зависещо от състоянията средно време на обслужване (2007)
2264 Mirtchev, S. T., Statev S., Study of Queueing Systems with a Generalized Departure Process (2008)
2265 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete time single server queueing model with Polya packet size distribution (2010)
2266 Mirtchev, S. T., Internet Evolution, Teletraffic and QoS: a Survey of Network Traffic (2015)
2267 Mirtchev, S. T., Palm’s Machine Model with Constant Service Time and Finite Queue Capacity (1999)
2268 Mirtchev, S. T., Palm's Machine-Repair Model with a Generalised Poisson Input Stream and Constant Service Time (2006)
2269 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Георгиев, Г. П., Изследване на телетрафичната система Pareto/ММ/1/k чрез симулиране (2013)
2270 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Анализ на буферирането чрез едноканална система с дискретно време Geo/Polya/1/k (2012)
2271 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Evaluation of the Input Flow Peakedness Influence on the Polya/D/n Queueing System (2011)
2272 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete Time Single Server Queueing Model with a Multimodal Packet Size Distribution (2009)
2273 Стоянов, Ц. М., Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Оптимизиране размерите на ротора на синхронна машина с постоянни магнити (2018)
2274 Todorov, D. T., Gilev, B. N., Fault section estimation in electric power distribution system with Elman neural network (2018)
2275 Тодоров, Д. Т., Прилагане на модели на надеждност и невронни мрежи при анализ на нормални и аварийни режими в електроенергиен обект (2017)
2276 Mirtchev, S. T., IP network link capacity evaluation by Polya/G/1 queue (2016)
2277 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., IP network link capacity evaluation at the packet level by Pareto/BM/1/k queue (2016)
2278 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirchev M., Ganchev I., Stainov R., A Generalized Erlang-C Model for the Enhanced Living Environment as a Service (ELEaaS) (2016)
2279 Mirtchev, S. T., Generalized Erlang-B model in case of state-dependent arrival and departure processes (2016)
2280 Spasov, I. G., Ivanov, P. I., Kolev, N. P., SIMULATION OF A ROD EJECTION TRANSIENT IN VVER-1000 WITH COBAYA4-CTF (2018)
2281 Goleva, R. I., Stainov R., Wagenknecht-Dimitrova D., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mavromoustakis C., Mastorakis G., Dobre C., Savov A., Draganov P., Data and Traffic Models in 5G Network (2016)
2282 Stainov R., Goleva, R. I., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mirchev M., Savov A., Draganov P., AALaaS Intelligent Backhauls for P2P Communication in 5G Mobile Networks (2016)
2283 Mirtchev, S. T., Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network (2016)
2284 Мирчев, С. Т., Оценка на пропускателната способност на линиите в телекомуникационните мрежи (2016)
2285 Мирчев, С. Т., Оценка на качеството на обслужване в IP мрежи при отчитане на неравномерността на процесите на постъпване и освобождаване (2016)
2286 Атамян, Д. К., Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Трафично изследване на приоритетното обслужване на IP трафик (2016)
2287 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Rangelov R., Ivanova A., Traffic Analyses and Measurements: Technological Dependability (2015)
2288 Mirtchev, S. T., Mavromoustakis C., Goleva, R. I., Kassev, K. M., Mastorakis G., Generic IP Network Traffic Management from Measurement through Analyses to Simulation (2014)
2289 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., 3G network traffic sources measurement and analysis (2014)
2290 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Shaping Measurements and Analyses in 3G Network (2013)
2291 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Sources Measurement and Analysis in UMTS (2012)
2292 Statev S., Mirtchev, S. T., Experimental study of DCCP transport protocol in varied network states (2008)
2293 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Systems with State Dependent Service Rate (2007)
2294 Статев С., Мирчев, С. Т., Експериментално изследване на транспортния протокол DCCP за приложения в реално време (2007)
2295 Georgiev, Z. A., Kunchev, L. P., Study of the vibrational behaviour of the components of a car (2018)
2296 Георгиев, З. А., Преглед на теоретични и експериментални изследвания свързани с трептенията на пневматичната гума и тяхното влияние върху окачването на лек автомобил (2018)
2297 Mitkov S., Spasov, I. G., Kolev, N. P., Simulation of a hypothetical MSLB core transient in VVER-1000 with several stuck rods (2018)
2298 Mirtchev, S. T., Stanev I., Evaluation of a Single Server Delay System with a Generalized Poisson Input Stream (2005)
2299 Мирчев, С. Т., Барарова M., Комутация в широколентови интегрални мрежи (1999)
2300 Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Sandov, O. L., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Constructing and testing of experimental module for particulate matter emission control (2018)