8197

Публикации
Publications

1344

Автори
Autors

8198

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2251 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Evaluation of Pareto/D/1/K Queue by Simulation (2008)
2252 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., New constant service time Polya/D/n traffic model with peaked input stream (2013)
2253 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Alexiev V., Multiserver loss queueing system Polya/G/n/0 with peaked input flow (2013)
2254 Мирчев, С. Т., Изследване на едноканална телетрафична система с чакане при неравномерен входящ поток (1997)
2255 Мирчев, С. Т., Статев С., Изследване на пълнодостъпен сноп със загуби при зависещо от състоянията средно време на обслужване (2007)
2256 Mirtchev, S. T., Statev S., Study of Queueing Systems with a Generalized Departure Process (2008)
2257 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete time single server queueing model with Polya packet size distribution (2010)
2258 Mirtchev, S. T., Internet Evolution, Teletraffic and QoS: a Survey of Network Traffic (2015)
2259 Mirtchev, S. T., Palm’s Machine Model with Constant Service Time and Finite Queue Capacity (1999)
2260 Mirtchev, S. T., Palm's Machine-Repair Model with a Generalised Poisson Input Stream and Constant Service Time (2006)
2261 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Георгиев, Г. П., Изследване на телетрафичната система Pareto/ММ/1/k чрез симулиране (2013)
2262 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Анализ на буферирането чрез едноканална система с дискретно време Geo/Polya/1/k (2012)
2263 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Evaluation of the Input Flow Peakedness Influence on the Polya/D/n Queueing System (2011)
2264 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete Time Single Server Queueing Model with a Multimodal Packet Size Distribution (2009)
2265 Стоянов, Ц. М., Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Оптимизиране размерите на ротора на синхронна машина с постоянни магнити (2018)
2266 Todorov, D. T., Gilev, B. N., Fault section estimation in electric power distribution system with Elman neural network (2018)
2267 Тодоров, Д. Т., Прилагане на модели на надеждност и невронни мрежи при анализ на нормални и аварийни режими в електроенергиен обект (2017)
2268 Mirtchev, S. T., IP network link capacity evaluation by Polya/G/1 queue (2016)
2269 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., IP network link capacity evaluation at the packet level by Pareto/BM/1/k queue (2016)
2270 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirchev M., Ganchev I., Stainov R., A Generalized Erlang-C Model for the Enhanced Living Environment as a Service (ELEaaS) (2016)
2271 Mirtchev, S. T., Generalized Erlang-B model in case of state-dependent arrival and departure processes (2016)
2272 Spasov, I. G., Ivanov, P. I., Kolev, N. P., SIMULATION OF A ROD EJECTION TRANSIENT IN VVER-1000 WITH COBAYA4-CTF (2018)
2273 Goleva, R. I., Stainov R., Wagenknecht-Dimitrova D., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mavromoustakis C., Mastorakis G., Dobre C., Savov A., Draganov P., Data and Traffic Models in 5G Network (2016)
2274 Stainov R., Goleva, R. I., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mirchev M., Savov A., Draganov P., AALaaS Intelligent Backhauls for P2P Communication in 5G Mobile Networks (2016)
2275 Mirtchev, S. T., Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network (2016)
2276 Мирчев, С. Т., Оценка на пропускателната способност на линиите в телекомуникационните мрежи (2016)
2277 Мирчев, С. Т., Оценка на качеството на обслужване в IP мрежи при отчитане на неравномерността на процесите на постъпване и освобождаване (2016)
2278 Атамян, Д. К., Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Трафично изследване на приоритетното обслужване на IP трафик (2016)
2279 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Rangelov R., Ivanova A., Traffic Analyses and Measurements: Technological Dependability (2015)
2280 Mirtchev, S. T., Mavromoustakis C., Goleva, R. I., Kassev, K. M., Mastorakis G., Generic IP Network Traffic Management from Measurement through Analyses to Simulation (2014)
2281 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., 3G network traffic sources measurement and analysis (2014)
2282 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Shaping Measurements and Analyses in 3G Network (2013)
2283 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Sources Measurement and Analysis in UMTS (2012)
2284 Statev S., Mirtchev, S. T., Experimental study of DCCP transport protocol in varied network states (2008)
2285 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Systems with State Dependent Service Rate (2007)
2286 Статев С., Мирчев, С. Т., Експериментално изследване на транспортния протокол DCCP за приложения в реално време (2007)
2287 Georgiev, Z. A., Kunchev, L. P., Study of the vibrational behaviour of the components of a car (2018)
2288 Георгиев, З. А., Преглед на теоретични и експериментални изследвания свързани с трептенията на пневматичната гума и тяхното влияние върху окачването на лек автомобил (2018)
2289 Mitkov S., Spasov, I. G., Kolev, N. P., Simulation of a hypothetical MSLB core transient in VVER-1000 with several stuck rods (2018)
2290 Mirtchev, S. T., Stanev I., Evaluation of a Single Server Delay System with a Generalized Poisson Input Stream (2005)
2291 Мирчев, С. Т., Барарова M., Комутация в широколентови интегрални мрежи (1999)
2292 Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Sandov, O. L., Velichkova, R. T., Simova, I. S., Constructing and testing of experimental module for particulate matter emission control (2018)
2293 Mirtchev, S. T., Packet-Level Link Capacity Evaluation for IP Networks (2018)
2294 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Ganchev I., Investigation of priority queue with peaked traffic flows (2018)
2295 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M., Optimization of the Drive System Choice for a Class of Drilling Machines (2018)
2296 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M., Methodology for Selection of Spindle Drives for Turning Machines (2018)
2297 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M., Study of Two-Coordinate Electric Drives of Turning Machines (2018)
2298 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Филипов, Ф. И., Стратев А., Електронни тестове за оператори при автоматизиран монтаж в електрониката (2009)
2299 Alexandrov D., Tot J., Dubreuil R., Morales F.M., Mánuel J.M., Jiménez J.J., Lacroix B., García R., Videkov, V. V., Andreev, S. K., Tzaneva, B. R., Bartsch H., Pezoldt J., Fischer M., Mueller J., Low temperature epitaxial deposition of GaN on LTCC substrates (2017)
2300 Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M., Performance Improvement of a Type of Turning Machines (2018)