9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2251 Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т., Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства. (2014)
2252 Мирчев, С. Т., Комутация в комуникационни мрежи. (2010)
2253 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Късев, К. М., Теория на телетрафика (2013)
2254 Мирчев, С. Т., Цифрови комутационни съобщителни системи (2000)
2255 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране (1999)
2256 Мирчев, С. Т., Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи (2000)
2257 Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н., Основи на телекомуникациите (2001)
2258 Мирчев, С. Т., АТМ комуникации (2001)
2259 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране - второ издание (2002)
2260 Христов Х., Мирчев, С. Т., Телекомуникации – общ курс (2004)
2261 Мирчев, С. Т., Колева, П. Х., АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание (2005)
2262 Iversen V., Mirtchev, S. T., Generalised Erlang Loss Formula (1996)
2263 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Behaviour in IP Buffers (2008)
2264 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Evaluation of Pareto/D/1/K Queue by Simulation (2008)
2265 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., New constant service time Polya/D/n traffic model with peaked input stream (2013)
2266 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Alexiev V., Multiserver loss queueing system Polya/G/n/0 with peaked input flow (2013)
2267 Мирчев, С. Т., Изследване на едноканална телетрафична система с чакане при неравномерен входящ поток (1997)
2268 Мирчев, С. Т., Статев С., Изследване на пълнодостъпен сноп със загуби при зависещо от състоянията средно време на обслужване (2007)
2269 Mirtchev, S. T., Statev S., Study of Queueing Systems with a Generalized Departure Process (2008)
2270 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete time single server queueing model with Polya packet size distribution (2010)
2271 Mirtchev, S. T., Internet Evolution, Teletraffic and QoS: a Survey of Network Traffic (2015)
2272 Mirtchev, S. T., Palm’s Machine Model with Constant Service Time and Finite Queue Capacity (1999)
2273 Mirtchev, S. T., Palm's Machine-Repair Model with a Generalised Poisson Input Stream and Constant Service Time (2006)
2274 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Георгиев, Г. П., Изследване на телетрафичната система Pareto/ММ/1/k чрез симулиране (2013)
2275 Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Балабанов, Г. Р., Анализ на буферирането чрез едноканална система с дискретно време Geo/Polya/1/k (2012)
2276 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Balabanov, G. R., Evaluation of the Input Flow Peakedness Influence on the Polya/D/n Queueing System (2011)
2277 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Discrete Time Single Server Queueing Model with a Multimodal Packet Size Distribution (2009)
2278 Стоянов, Ц. М., Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Оптимизиране размерите на ротора на синхронна машина с постоянни магнити (2018)
2279 Todorov, D. T., Gilev, B. N., Fault section estimation in electric power distribution system with Elman neural network (2018)
2280 Тодоров, Д. Т., Прилагане на модели на надеждност и невронни мрежи при анализ на нормални и аварийни режими в електроенергиен обект (2017)
2281 Mirtchev, S. T., IP network link capacity evaluation by Polya/G/1 queue (2016)
2282 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., IP network link capacity evaluation at the packet level by Pareto/BM/1/k queue (2016)
2283 Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirchev M., Ganchev I., Stainov R., A Generalized Erlang-C Model for the Enhanced Living Environment as a Service (ELEaaS) (2016)
2284 Mirtchev, S. T., Generalized Erlang-B model in case of state-dependent arrival and departure processes (2016)
2285 Spasov, I. G., Ivanov, P. I., Kolev, N. P., SIMULATION OF A ROD EJECTION TRANSIENT IN VVER-1000 WITH COBAYA4-CTF (2018)
2286 Goleva, R. I., Stainov R., Wagenknecht-Dimitrova D., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mavromoustakis C., Mastorakis G., Dobre C., Savov A., Draganov P., Data and Traffic Models in 5G Network (2016)
2287 Stainov R., Goleva, R. I., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mirchev M., Savov A., Draganov P., AALaaS Intelligent Backhauls for P2P Communication in 5G Mobile Networks (2016)
2288 Mirtchev, S. T., Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network (2016)
2289 Мирчев, С. Т., Оценка на пропускателната способност на линиите в телекомуникационните мрежи (2016)
2290 Мирчев, С. Т., Оценка на качеството на обслужване в IP мрежи при отчитане на неравномерността на процесите на постъпване и освобождаване (2016)
2291 Атамян, Д. К., Мирчев, С. Т., Голева, Р. И., Трафично изследване на приоритетното обслужване на IP трафик (2016)
2292 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Rangelov R., Ivanova A., Traffic Analyses and Measurements: Technological Dependability (2015)
2293 Mirtchev, S. T., Mavromoustakis C., Goleva, R. I., Kassev, K. M., Mastorakis G., Generic IP Network Traffic Management from Measurement through Analyses to Simulation (2014)
2294 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., 3G network traffic sources measurement and analysis (2014)
2295 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Shaping Measurements and Analyses in 3G Network (2013)
2296 Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Traffic Sources Measurement and Analysis in UMTS (2012)
2297 Statev S., Mirtchev, S. T., Experimental study of DCCP transport protocol in varied network states (2008)
2298 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Systems with State Dependent Service Rate (2007)
2299 Статев С., Мирчев, С. Т., Експериментално изследване на транспортния протокол DCCP за приложения в реално време (2007)
2300 Georgiev, Z. A., Kunchev, L. P., Study of the vibrational behaviour of the components of a car (2018)