8345

Публикации
Publications

1358

Автори
Autors

8346

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2601 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. A. Vladimirova., G. V. Avdeev., D. S. Lilova., Electrodeposition and structure of NiCoP alloy coatings in stationary and pulse potentiostatic mode (2018)
2602 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологична характеристика на магнитно стимулиран бариерен разряд (2010)
2603 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури (2009)
2604 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки (2006)
2605 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice (2011)
2606 Лазов, Л. Д., Мухтаров, И. В., Цонев, В. Ц., Методиkа за изследване на възникващи сили при заваряване с челен еднослоен шев (2009)
2607 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ръководство за лабораторни упражнения по МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПРЕВОЗИТЕ (2016)
2608 Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Външни и универсални характеристики на хидрообемна трансмисия (1993)
2609 Димитров Й. Н., Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Ръководство за лабораторни упражнения по трактори (1991)
2610 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Теория на автомобила, трактора и кара - Ръководство за лабораторни упражнения (1992)
2611 Гигов, Б. И., Аналитично изследване на автомобилни автоматични предавателни кутии (2003)
2612 Лазов, Л. Д., Стойчев, Г. Б., Цонев, В. Ц., Високотемпературни характеристики на български легирани стомани (2006)
2613 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изисквания към изолацията на аморфни ленти за магнитопроводи при високи скорости на пренамагнитване (1997)
2614 Минчев, М. С., Дечев, М. Д., Славкова, М. Д., Гама тороидални магнитопроводи от аморфни магнитно меки сплави (1997)
2615 Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A., Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2016)
2616 Mintchev, M. S., Slavkova, M. D., An Investigation of Linear Iron-Core Chokes without Air-Gaps (1998)
2617 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Приложение на аморфна метална сплав във високочестотен трансформатор за DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение (1999)
2618 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Magnetic Amplifiers with Toroidal Cores Based on Amorphous Soft Magnetic Materials (2001)
2619 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2002)
2620 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Influence of Magnetic Core Material on the Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2621 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2622 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Comparative Studies of Soft Magnetic Materials (2005)
2623 Славкова, М. Д., Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток (2006)
2624 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Survey of Requirements to Permanent Magnets (2009)
2625 Миланов, К. Г., Славкова, М. Д., Минчев, М. С., A Study of Inrush Currents in PWM Converters under Frequently Electrical Mains Interruptions (2009,2010)
2626 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part I (2011)
2627 P. Dineff., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part II (2011)
2628 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Enhanced technological effectiveness of air tree-electrode plasma system for plasma surface modification (2012)
2629 Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Dielectric barrier discharge in triode electrode system with bipolar electrode array (2012)
2630 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma-aided flame retardation of mexican white cedar (cupressus lusitanica) wood by thermal analysis (2013)
2631 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Wood surface energy determined by sessile drop technique as quality parameter of plasma-chemical modifyed wood surfaces (2014)
2632 Ivano, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Simultaneous thermal analysis investigation on plasma-aided flame retardancy of wood (2014)
2633 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Plasma surface technology promoting capillary impregnation of wood: XPS analysis of different plasma pretreated wood surfaces (2014)
2634 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood I. Surfactants-assisted capillary impregnation (2014)
2635 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood II. Silicone surfacе-active agent effect (2014)
2636 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: III. Thermal behavior criteria of plasma-aided flame (2014)
2637 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: I. New thermal behaviour indicators of wood (2014)
2638 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior criteria of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: II. Flame retardancy criteria of wood (2014)
2639 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Phosphorous flame retardants as tools to study plasma aided surface impregnation of wood. (2015)
2640 Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Capillary penetration (spreading and wicking) mechanisms in plasma-aided surface finishing processes (2016)
2641 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Simultaneous thermal analysis on plasma-aided capillary impregnation for european white pine flame retardation improvement (2016)
2642 Marcheva, Y. S., Corrosion as a factor for electronics reliability (2011)
2643 Marcheva, Y. S., Current oscillations in epoxy coated steel at anodic polarization (2015)
2644 Marcheva, Y. S., Еffect of welding on stress-corrosion cracking (SCC) behaviour of low-alloy steel in phosphate media (2015)
2645 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. Kozhukharov., Influence of NaH2PO2 content on the compositional and morphological characteristics of NiCoP coatings deposited at room temperature at potentiostatic conditions (2016)
2646 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: I. Penetration-spreading parameter (2016)
2647 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Kinetics of electrodeposition of NiP, CoP and NiCoP coatings depending on sodium hypophosphite concentration (2018)
2648 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: II. Interfacial energy, adhesion tension and capillary pressure (2016)
2649 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., R. Stanimirova., Efficiency processing parameter for plasma-aided surface impregnation: III. Plasma surface activation (2016)
2650 Tran, V. H., Калоянов, Н. Г., Василев, М. П., Анализ на възможността за акумулиране на студ при климатизиране на сгради на търговски центрове в южен Виетнам (2016)