9690

Публикации
Publications

1458

Автори
Autors

9691

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2601 Al-Ghamdi AA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nickolov R., Malinova P., Mihaylov M., Ruskova, K. G., Preparation and Characterization of Natural Rubber Composites Comprising Activated Carbon/in situ Synthesized Magnetite Hybrid Fillers (2018)
2602 Р. Райчев., Марчева, Й. С., Инхибитор за защита на стомана от корозионно напукване във фосфатни среди (1991)
2603 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects (2009)
2604 Petrova P., Ivanov P., Marcheva, Y. S., Tomova R., Estimation of energy levels of new Iridium cyclometalated complexes via cyclic voltammetry (2013)
2605 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrode configurations and non-uniform dielectric barrier discharge properties (2009)
2606 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition and structure of Cо coatings (CoCu, NiCo and CoNiCu) in potentiostatic and pulse potential modes (2013)
2607 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Volt-ampere characteristics of air pressure dielectric microdischarge at applied constant magnetic field (2010)
2608 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Stationary and pulse electrodeposition of CoNi and CoNiCu coatings (2013)
2609 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Technological characteristic of magnetostimulated dielectric barrier discharge (2010)
2610 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition of NiCо alloy on chemically oxidized aluminium (2015)
2611 Dineff, P. D., T. Vladkova., Gospodinova, D. N., I. Keranov., Plasma immersed ion beam etching and fictionalization of polydimethylsiloxane surfaces (2010)
2612 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Effect of saccharine on the properties of Ni-Co alloy coatings deposited in citrate electrolytes (2016)
2613 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. A. Vladimirova., G. V. Avdeev., D. S. Lilova., Electrodeposition and structure of NiCoP alloy coatings in stationary and pulse potentiostatic mode (2018)
2614 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологична характеристика на магнитно стимулиран бариерен разряд (2010)
2615 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури (2009)
2616 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки (2006)
2617 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice (2011)
2618 Лазов, Л. Д., Мухтаров, И. В., Цонев, В. Ц., Методиkа за изследване на възникващи сили при заваряване с челен еднослоен шев (2009)
2619 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ръководство за лабораторни упражнения по МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПРЕВОЗИТЕ (2016)
2620 Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Външни и универсални характеристики на хидрообемна трансмисия (1993)
2621 Димитров Й. Н., Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Ръководство за лабораторни упражнения по трактори (1991)
2622 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Теория на автомобила, трактора и кара - Ръководство за лабораторни упражнения (1992)
2623 Гигов, Б. И., Аналитично изследване на автомобилни автоматични предавателни кутии (2003)
2624 Лазов, Л. Д., Стойчев, Г. Б., Цонев, В. Ц., Високотемпературни характеристики на български легирани стомани (2006)
2625 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изисквания към изолацията на аморфни ленти за магнитопроводи при високи скорости на пренамагнитване (1997)
2626 Минчев, М. С., Дечев, М. Д., Славкова, М. Д., Гама тороидални магнитопроводи от аморфни магнитно меки сплави (1997)
2627 Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A., Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2016)
2628 Mintchev, M. S., Slavkova, M. D., An Investigation of Linear Iron-Core Chokes without Air-Gaps (1998)
2629 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Приложение на аморфна метална сплав във високочестотен трансформатор за DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение (1999)
2630 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Magnetic Amplifiers with Toroidal Cores Based on Amorphous Soft Magnetic Materials (2001)
2631 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2002)
2632 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Influence of Magnetic Core Material on the Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2633 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2634 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Comparative Studies of Soft Magnetic Materials (2005)
2635 Славкова, М. Д., Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток (2006)
2636 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Survey of Requirements to Permanent Magnets (2009)
2637 Миланов, К. Г., Славкова, М. Д., Минчев, М. С., A Study of Inrush Currents in PWM Converters under Frequently Electrical Mains Interruptions (2009,2010)
2638 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part I (2011)
2639 P. Dineff., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part II (2011)
2640 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Enhanced technological effectiveness of air tree-electrode plasma system for plasma surface modification (2012)
2641 Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Dielectric barrier discharge in triode electrode system with bipolar electrode array (2012)
2642 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma-aided flame retardation of mexican white cedar (cupressus lusitanica) wood by thermal analysis (2013)
2643 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Wood surface energy determined by sessile drop technique as quality parameter of plasma-chemical modifyed wood surfaces (2014)
2644 Ivano, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Simultaneous thermal analysis investigation on plasma-aided flame retardancy of wood (2014)
2645 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Plasma surface technology promoting capillary impregnation of wood: XPS analysis of different plasma pretreated wood surfaces (2014)
2646 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood I. Surfactants-assisted capillary impregnation (2014)
2647 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood II. Silicone surfacе-active agent effect (2014)
2648 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: III. Thermal behavior criteria of plasma-aided flame (2014)
2649 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: I. New thermal behaviour indicators of wood (2014)
2650 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior criteria of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: II. Flame retardancy criteria of wood (2014)