9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2601 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition and structure of Cо coatings (CoCu, NiCo and CoNiCu) in potentiostatic and pulse potential modes (2013)
2602 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Volt-ampere characteristics of air pressure dielectric microdischarge at applied constant magnetic field (2010)
2603 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Stationary and pulse electrodeposition of CoNi and CoNiCu coatings (2013)
2604 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Technological characteristic of magnetostimulated dielectric barrier discharge (2010)
2605 K. Ignatova., Marcheva, Y. S., Еlectrodeposition of NiCо alloy on chemically oxidized aluminium (2015)
2606 Dineff, P. D., T. Vladkova., Gospodinova, D. N., I. Keranov., Plasma immersed ion beam etching and fictionalization of polydimethylsiloxane surfaces (2010)
2607 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., Effect of saccharine on the properties of Ni-Co alloy coatings deposited in citrate electrolytes (2016)
2608 K. N. Ignatova., Marcheva, Y. S., S. A. Vladimirova., G. V. Avdeev., D. S. Lilova., Electrodeposition and structure of NiCoP alloy coatings in stationary and pulse potentiostatic mode (2018)
2609 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологична характеристика на магнитно стимулиран бариерен разряд (2010)
2610 Николов, Н. Д., Цонев, В. Ц., Реконструкция на нагревателен модул за изпитване на материалите при кратковременно натоварване в условията на високи температури (2009)
2611 Гигов, Б. И., Русанов, Р. В., Изследване на КПД, кинематичния и силовия диапазон на двупоточни обемни хидромеханични предавки (2006)
2612 Славкова, М. Д., Миланов, К. Г., Изследване на DC/DC преобразувател с полумостов инвертор със средна точка с помощта на PSpice (2011)
2613 Лазов, Л. Д., Мухтаров, И. В., Цонев, В. Ц., Методиkа за изследване на възникващи сили при заваряване с челен еднослоен шев (2009)
2614 Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Ръководство за лабораторни упражнения по МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПРЕВОЗИТЕ (2016)
2615 Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Външни и универсални характеристики на хидрообемна трансмисия (1993)
2616 Димитров Й. Н., Парлапанов С. С., Гигов, Б. И., Ръководство за лабораторни упражнения по трактори (1991)
2617 Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Теория на автомобила, трактора и кара - Ръководство за лабораторни упражнения (1992)
2618 Гигов, Б. И., Аналитично изследване на автомобилни автоматични предавателни кутии (2003)
2619 Лазов, Л. Д., Стойчев, Г. Б., Цонев, В. Ц., Високотемпературни характеристики на български легирани стомани (2006)
2620 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Изисквания към изолацията на аморфни ленти за магнитопроводи при високи скорости на пренамагнитване (1997)
2621 Минчев, М. С., Дечев, М. Д., Славкова, М. Д., Гама тороидални магнитопроводи от аморфни магнитно меки сплави (1997)
2622 Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A., Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2016)
2623 Mintchev, M. S., Slavkova, M. D., An Investigation of Linear Iron-Core Chokes without Air-Gaps (1998)
2624 Минчев, М. С., Славкова, М. Д., Приложение на аморфна метална сплав във високочестотен трансформатор за DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение (1999)
2625 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Mintchev, M. S., Magnetic Amplifiers with Toroidal Cores Based on Amorphous Soft Magnetic Materials (2001)
2626 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2002)
2627 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Influence of Magnetic Core Material on the Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2628 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Error of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current (2003)
2629 Slavkova, M. D., Mintchev, M. S., Comparative Studies of Soft Magnetic Materials (2005)
2630 Славкова, М. Д., Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток (2006)
2631 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Survey of Requirements to Permanent Magnets (2009)
2632 Миланов, К. Г., Славкова, М. Д., Минчев, М. С., A Study of Inrush Currents in PWM Converters under Frequently Electrical Mains Interruptions (2009,2010)
2633 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part I (2011)
2634 P. Dineff., Gospodinova, D. N., I. Avramova., T. Vladkova., C. Gaidau., Investigation on dielectric barrier discharge surface activation effects - part II (2011)
2635 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Enhanced technological effectiveness of air tree-electrode plasma system for plasma surface modification (2012)
2636 Gospodinova, D. N., Milanov, K. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Dielectric barrier discharge in triode electrode system with bipolar electrode array (2012)
2637 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Investigation on plasma-aided flame retardation of mexican white cedar (cupressus lusitanica) wood by thermal analysis (2013)
2638 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Wood surface energy determined by sessile drop technique as quality parameter of plasma-chemical modifyed wood surfaces (2014)
2639 Ivano, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Simultaneous thermal analysis investigation on plasma-aided flame retardancy of wood (2014)
2640 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Plasma surface technology promoting capillary impregnation of wood: XPS analysis of different plasma pretreated wood surfaces (2014)
2641 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood I. Surfactants-assisted capillary impregnation (2014)
2642 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Plasma-aided capillary impregnation for flame retardancy of wood II. Silicone surfacе-active agent effect (2014)
2643 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: III. Thermal behavior criteria of plasma-aided flame (2014)
2644 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior indicators of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: I. New thermal behaviour indicators of wood (2014)
2645 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., L. Veleva., Thermal behavior criteria of flame retarded wood obtained by simultaneous thermal analysis: II. Flame retardancy criteria of wood (2014)
2646 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Phosphorous flame retardants as tools to study plasma aided surface impregnation of wood. (2015)
2647 Ivanov, I. G., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Capillary penetration (spreading and wicking) mechanisms in plasma-aided surface finishing processes (2016)
2648 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Simultaneous thermal analysis on plasma-aided capillary impregnation for european white pine flame retardation improvement (2016)
2649 Marcheva, Y. S., Corrosion as a factor for electronics reliability (2011)
2650 Marcheva, Y. S., Current oscillations in epoxy coated steel at anodic polarization (2015)