Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Славчев, С. С.
Заглавие: Анализ на спирачната ефективност на трамвайни мотриси „DUWAG”
Ключови думи: трамвай, талига, спирачна ефективност

Абстракт: Извършен е сравнителен анализ на показателите на ефективността на спирачна система на трамвайните мотриси „Duwag”. Това се налага поради появилите се чести откази и повреди по спирачните системи и необходимостта от установяване на причините за появата им. За установяване на това е използвана наличната техническа документация и са извършени спирачни изчисления Установено е, че наред с обективните предпоставки за откази – умората на материала, голямото натоварване и повишеното износване на елементите от спирачните системи, е налице и съществен проблем в спирачната ефективност на шестосните трамвайни мотриси.

Библиография

  Издание

  ЕКО ВАРНА, 2007, България, Варна
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M., Slavchev, S. S.
  Title: Analysis of braking power of the DUWAG tram
  Keywords: tram, bogie, brake power

  Abstract:

  References

   Issue

   ECO VARNA, 2007, Bulgaria, Varna

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание