7734

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7735

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1501 Serov A. N., Serov N. A., Tzvetkov, P. M., Features of Modeling of Analog-to-Digital Converter Transfer Function by Simulink (2018)
1502 Видеков, В. Х., Найбук М. Н., Нелаев В. В., Радонов, Р. И., Стемпицкий В. Р., Web-среда для контроля качества и управления учебным процессом (2006)
1503 Andonova, A. V., Georgieva, V. M., Kim N., Vakrilov N., Bonev B., Quality Control of Chip on Board LED Packaging by Transient Thermography (2015)
1504 Vakrilov N., Andonova, A. V., Kafadarova N., Study of High Power COB LED Modules with Respect to Topology of Chips (2015)
1505 Костов, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ С ШИМ (2015)
1506 Костов, И. Й., Гогова И.Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ТИРИСТОРЕН КОМУТАТОР (2015)
1507 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Георги Бакалски., Атанас Апостолов., Добри Добрев., Стефан Драгостинов., Маргарита Гъркова., Албена Костова., Емил Вълчев., Боев, К. И., СТЕНД - СИМУЛАТОР НА ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ (2009)
1508 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Атанасов, М., Електрическа част на ЦЕРН (2010)
1509 Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Пандъков, И., Електрическа част на ITER (2010)
1510 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Измерване на излъчени смущения в захранващата мрежа от ZigBee система за събиране на данни (2015)
1511 Дочев, И. Н., Вълков К. В., Изпитване устойчивостта на ZigBee система за събиране на данни относно външни електромагнитни полета (2015)
1512 Petkov, P. H., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Design and implementation of robust control laws (2015)
1513 Димитрова, М. И., Николова, М. К., РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО В САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО“ (2015)
1514 Славов, Ц. Н., Кралев, Й. К., Петков, П. Х., μ-управление на двуколесен робот (2015)
1515 Hristov V., Simulation of Microphone Array for Sound Localization using Human Binaural Hearing Model (2015)
1516 Todorov, T. S., Synthesis of Four Bar Mechanisms as Function Generators by Freudenstein – Chebyshev (2015)
1517 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ДРЕБНО В PJM: ПРИМЕРЪТ НА DUKE ENERGY OHIO INC. (2015)
1518 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ВТОРА - ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С МЕСТНИ ПРИРАСТНИ ЦЕНИ (2014)
1519 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ПЪРВА - ПАЗАР ЗА РАЗПОЛАГАЕМА МОЩНОСТ, РЕЗЕРВИ И РЕГУЛИРАНЕ (2014)
1520 Pleshkova, S. G., Nedkov Ts., Modeling of 3D Impedance Tube with a Complex Termination Impedance using Finite Element Method (2015)
1521 Зашев, К. И., Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ЗАЩИТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ (2015)
1522 Филипов, К. Б., Зашев, К. И., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛУТОНИЕВИ ИЗОТОПИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000 (2015)
1523 Филипов, К. Б., Найденов, И. Т., ВЛИЯНИЕ НА ТИПА НА ЯДРЕНИЯ ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ВЪРХУ АКТИНИДНИЯ СЪСТАВ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГОРИВА (2015)
1524 Алексиев, С. Л., ЕКСПЛОАТАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА РОЛКОВА ЕДНОПОСОЧНА РАДИАЛНА ЛАГЕРНА ОПОРА /РЕРЛО/ (2015)
1525 Алексиев, С. Л., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ (2015)
1526 Topalova, M. D., Stanev, I. S., MODULAR SYSTEM IN THE DESIGN OF MOBILE MACHINES FOR MECHANICAL PROCESSING OF LARGE-SIZED WORKPIECES (2015)
1527 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., Study of passengers’ flow at underground stations (2015)
1528 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Comparison of infrared thermography modelling approaches for detection of defect areas in electronic structures (2020)
1529 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE NETWORK OF SOFIA SUBWAY (2015)
1530 S. Rizanov., Stoynova, A. V., Todorov, D. G., Single-Pixel Optoelectronic IR Detectors in Wireless Wildfire Detection Systems (2020)
1531 Stoynova, A. V., Modeling for Thermographic Detection of Subsurface Defects above Different Thickness (2020)
1532 Iliev, I. T., Spasova V., Performance Evaluation of AES Symmetric Key Encryption Modes in an Ambient Assisted Living System (2015)
1533 Jekov I., Tsibulko V., Iliev, I. T., ECG Database Applicable for Developmentand and Testing of Pace Detection Algorithms (2014)
1534 Табаков, С. Д., Цибулко В., Илиев, И. Ц., Портативен монитор за регистриране на ЕКГ при пациенти с пейсмейкър (2015)
1535 Georgieva E., ON THE COMPUTATION OF THE REQUIRED CLOTHING INSULATION FOR OUTDOOR CLOTHING (2015)
1536 Kyosov M.I., COMPUTER SIMULATION OF THE HEAT TRANSFER THROUGH WOVEN TEXTILE MACROSTRUCTURE - ADVANCES IN RESEARCH (2015)
1537 Angelova, R. A., Carasusán J., Stankov P., Kyosov M., Numerical Study of the Effect of Natural Convective Boundary Layer around Human Body on the Transfer of Heat through a Textile Structure (2015)
1538 Zafirov, D. I., Panayotov, H. P., UAV Joined-Wing Test Bed (2014)
1539 Димитров, Т. Й., Илиев, Г. С., Чучуганов, К. Й., Изследване на възможности за рекупериране на енергия при движение в посока надолу на хидравличен асансьор (2013)
1540 Dimitrov, TY., Iliev, I. G., Chuchuganov, C. K., Davidov, P., Research on the safety level of the existing electric traction elevators (2015)
1541 Ангелов, Н. П., ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ВЪРХУ ОБРАЗЦИ ОТ ПОРЦЕЛАН (2015)
1542 Пармаков С.Г., Ангелов, Н. П., СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ (2014)
1543 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Comparison of the piezoelectric properties of single-layer and bilayer structures with thin films of PZT and ZnO in dynamic mode (2015)
1544 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Investigation of MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2015)
1545 Хаджиев, Й. Л., Панайотов, Х. П., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ (2015)
1546 Хаджиев, Й. Л., СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2015)
1547 Hadzhiev, J. L., Panayotov, H. P., COMPARATIVE INVESTIGATION OF VLM CODES FOR JOINED-WING ANALYSIS (2013)
1548 Милушев, М. С., Филипов, Ф. Ф., ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (2015)
1549 Карапетков, С. М., Петров, И. С., Методика за изследване на сцеплението между колелата на автомобил и пътната настилка (2014)
1550 Карапетков, С. М., Динева С. Д., Петров, И. С., Компютърна симулация на аварийно спиране на автомобил с антиблокираща система (ABS) (2015)