9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2001 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., СТРАТЕГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ТРАЕКТОРИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ НА МОБИЛЕН РОБОТ С ОТЧИТАНЕ НА МОМЕНТНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И СРЕДАТА (2017)
2002 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., Приложение на методите на изкуствения интелект в роботиката (2017)
2003 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Terzieva, M. D., Arduino-based Wireless Sensor Nodes (2017)
2004 Todorov, M. H., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Cross-platform Sensor Networks (2017)
2005 Mihaylova, D. A., Iliev, G. L., Valkova-Jarvis, Z. V., Comparison of Methods for the Detection of Pilot Contamination Attacks (2017)
2006 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., A New Technique to Improve the 2-N-PSK Method for Detecting Wireless Pilot Contamination Attacks (2017)
2007 Тенева, М. И., Вълкова, М. И., МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ (2017)
2008 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Overview of data mining techniques suitable for resource recommendation engine (2017)
2009 Andreev, S. K., Spasova, N. R., Investigation of the dielectric permittivity of anodic aluminum oxide substrates for multi-chip modules (2017)
2010 Вълкова, М. И., ЦЕННОСТИ НА УЧЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2017)
2011 Георгиева, Д. С., Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА НА НИВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ (2017)
2012 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., ГЕНЕРИРАЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕТАЙЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГОВИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ (2017)
2013 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА PLC ПИД УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ С ДВА ВХОДА И ДВА ИЗХОДА (2017)
2014 Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т., УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУМЕРЕН ОБЕКТ С ПИД ЗАКОН И ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА ПРИ НЕИЗВЕСТЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТА (2017)
2015 Georgieva, B. G., Geometric heuristic in Art and Design (2017)
2016 Колева, Д. Д., Попов, Д. А., Иновативно преобразуване на отпадна ниско-потенциална топлина в електроенергия (2017)
2017 Евтимова, М. Д., Цвят и интерир (2017)
2018 Йорданов, Р. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Цветков, Т. А., ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗВАДКИТЕ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИ СЪС ЗАДАДЕН РИСК ЗА НЕПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (2017)
2019 Zaharinov, V. V., CAD RECONSTRUCTION AFTER TOPOLOGY OPTIMIZATION, AN APPROACH WITH SECTIONS (2017)
2020 Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Dodov M., Stoyanov S., Study of the wheel loader vibration with a developed multibody dynamic model. (2017)
2021 Spasov, I. G., Gerova, G. G., Filipov, K. B., Grigorov, A. D., Kolev N. P., Simulation and integrated uncertainty analysis of the OECD/NEA V1000CT2 vessel mixing problem with RELAP/SCDAPSIM mod3.5 (2021)
2022 Stoilov, V. M., Dimitrov J. H., Jordanov K. N., Automatska ocean otpornosti sigurnosti prilikom ispitivanja vagona. (1988)
2023 Гаджева-Неделчева, М. Г., Съвременност и култура (2017)
2024 Saliev, D. N., Andreev I., R., Green time period optimization at signalized intersection in Town of Pernik (2019)
2025 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Kralov, I. M., Ignatov, I. P., Influence of the Contact Roughness Upon Railway Monobloc Wheel Acoustic Behaviour on Virtual Prototyping Approach (2017)
2026 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Nedelchev, K. I., Ignatov, I. P., Friction Induced Rail Vibrations (2012)
2027 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Efficiency Improvement of a Vibration Energy Harvesting Generator by Using Additional Vibrating System (2017)
2028 Kralov, I. M., New solution for transport and industrial noise protection through reflective noise barriers (2017)
2029 Димитрова, Р. В., Отговорност за антитръстови нарушения (2015)
2030 Димитрова, Р. В., „За” и „против” наказателната отговорност за антитръстови нарушения (2014)
2031 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Investigation of Secure Access Processes at a Combined e-Learning Environment (2017)
2032 Romansky, R. P., A Survey of Digital World Opportunities and Challenges for User’s Privacy (2017)
2033 Romansky, R. P., Information Servicing in Distributed Learning Environments. Formalization and Model Investigation (2017)
2034 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Access to Information Resources in Digital Spaces – Challenges for Security and Privacy (2017)
2035 Romansky, R. P., Opportunities of the Digital Space and Challenges for Privacy and Individual’s Security (2017)
2036 Романски, Р. П., Романска, И. С., Архитектура комбинированной системы э-обучения: модельное исследование процессов защиты информационных ресурсов (2017)
2037 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Stochastic Investigation of Secure Access to the Resources of a Corporative System (2017)
2038 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Architecture of Combined e-Learning Environment and Investigation of Secure Access and Privacy Protection (DOI: 10.4018/IJHCITP.2016070107) (2016)
2039 Romansky, R. P., International Project FETCH: Final Meeting and e-Learning Conference (2016)
2040 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Approach for Modelling of Security Procedures for Information Resources Protection (DOI 10.17148/IARJSET.2016.3601) (2016)
2041 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Discrete Formalization and Investigation of Secure Access to Corporative Resources (2016)
2042 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Globalization and Digital Privacy (2015)
2043 Romansky, R. P., Social Computing and Digital Privacy (2015)
2044 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Formalization and Modelling of Secure Access at e-Learning Environment (2015)
2045 Romansky, R. P., Noninska, I. S., Implementation of Security and Privacy Principles in e-Learning Architecture (2015)
2046 Romansky, R. P., Noninska, I. S., An Investigation of Secure Access and Privacy Protection in e-Learning Environment (2015)
2047 Romansky, R. P., Smrikarova, S., Smrikarov, A., Third Meeting of the International Project FETCH (2015)
2048 Pandiev, I. M., Analysis and design of LC amplifiers and LC oscillators using current-feedback amplifiers (2006)
2049 Pandiev, I. M., Analysis and simulation modeling of programmable circuits using digital potentiometers (2014)
2050 Pandiev, I. M., Analysis and design of voltage-controlled current sources for a grounded load (2015)