9699

Публикации
Publications

1461

Автори
Autors

9700

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1551 Табаков, С. Д., Цибулко В., Илиев, И. Ц., Портативен монитор за регистриране на ЕКГ при пациенти с пейсмейкър (2015)
1552 Georgieva E., ON THE COMPUTATION OF THE REQUIRED CLOTHING INSULATION FOR OUTDOOR CLOTHING (2015)
1553 Kyosov M.I., COMPUTER SIMULATION OF THE HEAT TRANSFER THROUGH WOVEN TEXTILE MACROSTRUCTURE - ADVANCES IN RESEARCH (2015)
1554 Angelova, R. A., Carasusán J., Stankov P., Kyosov M., Numerical Study of the Effect of Natural Convective Boundary Layer around Human Body on the Transfer of Heat through a Textile Structure (2015)
1555 Zafirov, D. I., Panayotov, H. P., UAV Joined-Wing Test Bed (2014)
1556 Димитров, Т. Й., Илиев, Г. С., Чучуганов, К. Й., Изследване на възможности за рекупериране на енергия при движение в посока надолу на хидравличен асансьор (2013)
1557 Dimitrov, TY., Iliev, I. G., Chuchuganov, C. K., Davidov, P., Research on the safety level of the existing electric traction elevators (2015)
1558 Ангелов, Н. П., ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ВЪРХУ ОБРАЗЦИ ОТ ПОРЦЕЛАН (2015)
1559 Пармаков С.Г., Ангелов, Н. П., СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ (2014)
1560 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Comparison of the piezoelectric properties of single-layer and bilayer structures with thin films of PZT and ZnO in dynamic mode (2015)
1561 Yordanka Vucheva., Georgi Kolev., Mariya Aleksandrova., Denishev, K. H., Investigation of MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2015)
1562 Хаджиев, Й. Л., Панайотов, Х. П., Зафиров, Д. И., ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ (2015)
1563 Хаджиев, Й. Л., СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО (2015)
1564 Hadzhiev, J. L., Panayotov, H. P., COMPARATIVE INVESTIGATION OF VLM CODES FOR JOINED-WING ANALYSIS (2013)
1565 Милушев, М. С., Филипов, Ф. Ф., ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (2015)
1566 Карапетков, С. М., Петров, И. С., Методика за изследване на сцеплението между колелата на автомобил и пътната настилка (2014)
1567 Карапетков, С. М., Динева С. Д., Петров, И. С., Компютърна симулация на аварийно спиране на автомобил с антиблокираща система (ABS) (2015)
1568 M, A. S., K, J. K., A, I. I., DIGITAL CONTROL OF ELECTRO-HYDRAULIC STEERING TEST BENCH (2015)
1569 Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К., ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНО КОРМИЛНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕРВОЦИЛИНДЪР (2015)
1570 Вакрилов, Н. В., Стойнова, А. В., Бонев Б., Методология за 3D цифрово моделиране и инфрачервена образна диагностика на електронни модули (2015)
1571 Димитрова, М. И., Николова, М. К., Ефективност на самостоятелната работа на студентите по педагогическите дисциплини (2015)
1572 Stefanov P., Todorova S., Naydenov A., Tzaneva, B. R., Kolev H., Atanasova G., Stoyanova D., Karakirova Y., Aleksieva K., On the development of active and stable Pd–Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane (2015)
1573 Tzaneva, B. R., Loukaycheva, M. H., Fachikov L.B., Effect of phosphoric acid concentration on corrosion of Cr–Mn–N and Cr–Ni stainless steels (2014)
1574 Aleksandrova, M. P., Nikolay Kurtev., Valentin Videkov., Славка Цанова., Silvia Schintke., Material alternative to indium-tin oxide for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2015)
1575 Aleksandrova, M. P., Rassovska, M. M., Dobrikov, G. H., Efficiency improvement of polymer light-emitting devices using titanium and titanium dioxide as electron injecting layers (2011)
1576 Aleksandrova, M. P., Spray Deposition of Multilayer Polymer Structures for Optoelectronic Applications (2009)
1577 Goranova, M. E., Kalcheva-Yovkova, E. K., Penkov, S. M., Task-based Asynchronous Pattern with async and await (2015)
1578 Brusev, T. S., Radonov, R. I., Layout Design of Switching-Mode Amplifier for LTE Applications (2015)
1579 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Current Segmentation Algorithms for Abdominal CT Images (2015)
1580 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., An Approach for Automatic Rib Cage Segmentation and Evaluation from Axial CT Images (2015)
1581 KalchevaYovkova, E. P., Goranova, M. E., Scientific Software for CT Image Segmentation – A Comparative Study (2015)
1582 Николов, К. Н., Величкова, Р. Т., Хуан Дъг Лиен., Антонов, И. С., Моделиране движението и топлобмена при газобразни замърсители на околната среда (2015)
1583 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Vassileva, N. D., Investigation methods of hybrid Ground Source Heat Pump system with solar collectors (2015)
1584 Popov, R. K., Lishev, S. N., Georgiev, A. G., Vassileva, N. D., Optimal position sensor for orientation of photovoltaic plants (2015)
1585 Тошков, Е. Т., Изследване на хибридна система със земно базирана термопомпа и слънчеви колектори (2015)
1586 Zgureva, D. M., Boycheva, S. V., NOVEL TECHNICAL AND ECONOMICAL SUPERIOR APPROACH FOR SYNTHESIS OF ZEOLITES FROM COAL FLY ASH (2015)
1587 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Сравнителни изследвания върху зеолитизацията на летяща пепел от ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "Марица Изток 2" (2015)
1588 Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В., Изследване на повърхностните характеристики на зеолити от летяща пепел като адсорбенти на въглеродни емисии (2015)
1589 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., ELECTRICAL PARAMETERS EXTRACTION FOR PERFORMANCE ANALYSIS OF PEDOT:PSS BASED FLEXIBLE ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES (2015)
1590 Драгомиров, Т., Гуров, Н. Р., Анализ и оптимизация на мощностни превключватели с тиристори за стъпални регулатори на напрежение (2015)
1591 Kalagireva, K. L., Radkov, V. S., DISPLAYING THE AIR SITUATION THROUGH THE COLLECTION AND PROCESSING OF FLIGHT INFORMATION ON FLIGHTRADAR24 PROJECT (2016)
1592 Калагирева, К. Л., АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВИСИМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ-ВЕЩАНИЕ – ОПЫТ ЗА РУБЕЖОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В БОЛГАРИИ (2015)
1593 Kalagireva, K. L., Vassilev, B. I., COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ALGORITHMS FOR DETERMINATION OF THE EGNOS PERFORMANCE INDICATORS (2015)
1594 Gourov, N. R., HIBRID DIVERTER SWITCH (2015)
1595 Камберов К.Х., Видове анализи на надеждност на машиностроително изделие чрез виртуални прототипи (2015)
1596 Камберов К.Х., Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията (2015)
1597 Todorov G.T., Kamberov K.H., A reliability approach to new product development process (2006)
1598 Камберов К.Х., Todorov G.D., Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие в етапа на проектиране (2007)
1599 Ралев, Я. И., Тодоров, Т. С., Стенд за изпитване на сплави с памет на формата (2015)
1600 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И., Изследване на термохарвестер от сплави с памет на формата (2015)