Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С., Димитров, И. Д., Маргов Т.
Заглавие: СРАВНЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ НАДВИГАТЕЛ ЗА ХЕЛИКОПТЕР, ИЗПОЛЗВАН ЗА ВЪЗДУШНО НАБЛЮДЕНИЕ
Ключови думи: хеликоптери, турбовални двигатели, енергийна ефективност.

Абстракт: В доклада се предлага едно решение на задачата за избор на оптимален модел двигател за патрулен хе- ликоптер, по критерия минимален разход на гориво. За целта е сравнен разхода на гориво на хеликоптера, с различните модели двигатели, при изпълнение на типична задача по въздушно наблюдение. Характеристиките на единия модел двигатели са снети експериментално в реален полет. Характеристиките на останалите двигате- ли са получени чрез математическо моделиране в програмен продукт GasTurb 11. Характеристиките на хели- коптера за различните типове двигатели са определени при предположението за запазване на отношението на еквивалентните съпротивление и подемна сила за всеки режим на полета. Получените резултати са показани в табличен и графичен вид.

Библиография

  Издание

  БулТранс 2012, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Serbezov, V. S., Dimitrov, I. D., Traicho Margov.
  Title: FUEL EFFICIENCY COMPARISON BETWEEN DIFFERENT POWERPLANT MODELSFOR A HELICOPTER, USED FOR AIR PATROL AND OBSERVATION
  Keywords: helicopter, turboshaft engine, energy efficiency

  Abstract: This paper is dedicated to the problem of choosing most fuel efficient engine option for a helicopter flying patrol and observation missions. Augusta AW-109 helicopter was examined, with PW-206C as base engines and Arrius2K1and Allison 250-C20B as options. For this purpose a comparison of the required fuel for a typical patrol mission of the helicopter, for every engine option was performed. A record of a real flight was used as main reference for the estimation of the base engine performance. The performance characteristics of the engines were obtained using GasTurb 11 software. The performance of the helicopter for different engine options were obtained, assuming that equivalent drag to lift ratio of the helicopter is constant for a given mission point, regardless of the engine used. The results show a small advantage in fuel efficiency (1.3%) for the PW-206C, over the Arrius2K1. FOR A HELICOPTER, USED FOR AIR PATROL AND OBSERVATION

  References

   Issue

   BulTrans-2012, 2012, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

   Copyright ТУ-София

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание