Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Marcheva, J. S., Raicheff R., Nikolov S., Haladzowa Tz.
Title: Mössbauer study of surface films on steels formed in phosphate environments at stress-corrosion cracking conditions
Keywords: SCC, mild steel, low alloy steel, corrosion products

References

    Issue
    J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, vol. 212, issue 5, pp. 383 – 398, 1996, Switzerland, Akademiai Kiado, Springer Link, ISBN ISSN 0236-5731

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева