9206

Публикации
Publications

1413

Автори
Autors

9207

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2351 Angelov, G. V., Nikolov, D. N., Spasova, M. L., Ruskova, I. N., Jivko Rusev., Rusev, R. P., Analysis of Experimental Data for 14-nm FinFETs (2018)
2352 Kanchev, H. C., Modeling of Boost converter-based electronic load with energy recycling capability (2018)
2353 K, H. C., H, N. L., S, V. A., Strategy for dispatching of multiple electric vehicles recharging in a microgrid (2018)
2354 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Vuchev, S. A., Nedyalkov, I. I., Converter with galvanic isolation for supercapacitor charging (2016)
2355 Пенев, И. Р., Тодоров, Т. С., Силов анализ и кинематична оптимизация на дигитален клапан, задвижван чрез сплави с памет на формата (2019)
2356 Ivanova, M. I., USING PATTERNS IN ARCHITECTURE OF SOFTWARE ENGINEERING (2018)
2357 Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ (2018)
2358 Mladenov, V. M., Yordanov Y E., Nakov O N., System for monitoring and control of the Baxter robot (2018)
2359 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Decentralized blockchain innovations in the field of higher education - the case of OS.University (2018)
2360 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Open source project management, based on critical success factors exploration: the case of OS.University (2018)
2361 Даскалов, Х. Ю., Колева, Н. В., УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА “ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО” НА ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО (2018)
2362 Demirkov, B. T., Zarkov, Z. J., Study of Two MPPT Methods for High Inertia Wind Turbine with Direct Driven PMSG (2018)
2363 Иванова, Н. В., Г. Н., Славова, В. О., Влияние на начина на съхранение и различните полярни органични разтворители върху количеството β-каротен в моркови (2021)
2364 Славова, В. О., Използване на вакуумно метализирани полимерни мембрани в процеса „комплексообразуване -ултрафилтрация” като метод за пречистване на отпадни води (2021)
2365 Dandanov, N. G., Samal S. R., Bandopadhaya Sh., Poulkov, V. K., Comparison of Wireless Channels for Antenna Tilt based Coverage and Capacity Optimization (2018)
2366 Ivanov, A. S., Tonchev K. T., Poulkov, V. K., Al-Shatri H., Klein A., Hybrid Noise-Resilient Deep Learning Architecture for Modulation Classification in Cognitive Radio Networks (2018)
2367 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Влияние на параметрите на двигателя и наблюдателя при безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити (2018)
2368 Петров, В. Е., Имплементиране на симулационен модел на безсензорно векторно управление към цифров сигнален процесор (2018)
2369 Georgieva, H. I., Modèle Mathématique D’optimisation Du Bruit Des Avions Près Des Aéroports (2018)
2370 Georgieva, H. I., Georgiev, K. K., Modeling of aircraft jet noise in airports (2018)
2371 Chervenkov, A. G., Yanev, A. Y., Interactive education web-based platform for theoretical electrical engineering related topics (2019)
2372 Arvizu, М.А., Triana, C.A., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Niklasson, G.A., Electrochromism in sputter-deposited W–Ti oxide films: Durability enhancement due to Ti (2014)
2373 Topalian, Z., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Adsorption and photo-oxidation of acetaldehyde on TiO2 and sulfate-modified TiO2: Studies by in situ FTIR spectroscopy and micro-kinetic modeling (2013)
2374 Stefanov, B. I., Kaneva, N.V., Li Puma, G., Dushkin, C.D., Novel integrated reactor for evaluation of activity of supported photocatalytic thin films: Case of methylene blue degradation on TiO2 and nickel modified TiO2 under UV and visible light (2011)
2375 Stefanov, B. I., Österlund, L., Tuning the photocatalytic activity of anatase TiO2 thin films by modifying the preferred< 001> grain orientation with reactive DC magnetron sputtering (2014)
2376 Stefanov, B. I., Topalian, Z., Granqvist, C.G., Österlund, L., Acetaldehyde adsorption and condensation on anatase TiO2: Influence of acetaldehyde dimerization (2014)
2377 Stefanov, B. I., Lebrun, D., Mattsson, A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Demonstration of a 3D printed gas-phase photocatalysis reactor and its use for on-line monitoring of degradation of air pollutants. (2015)
2378 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Gas-phase photocatalytic activity of sputter-deposited anatase TiO2 films: Effect of <001> preferential orientation, surface temperature and humidity (2016)
2379 Ivanova, T., Harizanova, A., Koutzarova, T., Vertruyen, B., Stefanov, B. I., Structural and morphological characterization of sol-gel ZnO: Ga films: Effect of annealing temperatures (2018)
2380 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Quantitative relation between photocatalytic activity and degree of <001> orientation for anatase TiO2 thin films (2015)
2381 Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Fine control of the amount of preferential <001> orientation in DC magnetron sputtered nanocrystalline TiO2 films (2014)
2382 Kaneva, N.V., Stefanov, B. I., Dimitrov, D.T., Dushkin, C.D., Photocatalytic degradation of Methylene blue by ZnO photocatalyst doped with nickel (2011)
2383 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., А. Георгиева., Определяване някои физико-механични показатели на заготовки за съдови протези (2009)
2384 Атанасова, Р. П., Павлова, М. Ц., Софронова, Д. А., Дизайнерска и конструктивно-технологична концепция за детско облекло (2018)
2385 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И Е-КОМУНИКАЦИЯ (2018)
2386 Острев, Н. П., Калдъшев, Ц. П., ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2018)
2387 Калдъшев, Ц. П., Разработване на кинематичен модел на машина стругов център с насрещно вретено с Vericut (2018)
2388 Браянов, Н. П., СЕРТИФИЦИРАНОСТ И КВАЛИФИЦИРАНОСТ НА ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ (2016)
2389 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A modeling of electrical circuit with adding element based on branched hydrogen bonding network (2012)
2390 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Processing Efficiency of Plasma-Aided Porous Media Finishing (2017)
2391 Сотирова, Д. В., Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005)
2392 Сотирова, Д. В., Бизнес етика. Управление на деловото поведение (2014)
2393 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., Low-frequency technological discharge at atmospheric pressure (2003)
2394 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., No-load resonance of low-frequency capacitive electric discharge (2003)
2395 Dienff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrical Characteristics of the No-load Regime of Electric Barrier Discharge (2003)
2396 Dienff, P. D., T. G. Vladkova., Gospodinova, D. N., N. Tipova., Plasma-Chemical Surface Modification (2003)
2397 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electric characteristics of Barrier Electric Discharge (2003)
2398 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Using a Phase-Leading Electrical Discharge in Plasma System with Industrial Frequency at Atmospheric Pressure (2004)
2399 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., One Atmosphere Barrier Discharges with Electrode Edge Effect (2004)
2400 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Modelling the External Characteristic of Cold-Plasma Reactors (2004)