8621

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8622

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2351 Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П., АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ (2018)
2352 Mladenov, V. M., Yordanov Y E., Nakov O N., System for monitoring and control of the Baxter robot (2018)
2353 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Decentralized blockchain innovations in the field of higher education - the case of OS.University (2018)
2354 Andreev, O. D., Daskalov, H. Y., Open source project management, based on critical success factors exploration: the case of OS.University (2018)
2355 Даскалов, Х. Ю., Колева, Н. В., УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА “ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО” НА ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО (2018)
2356 Demirkov, B. T., Zarkov, Z. J., Study of Two MPPT Methods for High Inertia Wind Turbine with Direct Driven PMSG (2018)
2357 Иванова, Н. В., Г. Н., Славова, В. О., Влияние на начина на съхранение и различните полярни органични разтворители върху количеството β-каротен в моркови (2021)
2358 Славова, В. О., Използване на вакуумно метализирани полимерни мембрани в процеса „комплексообразуване -ултрафилтрация” като метод за пречистване на отпадни води (2021)
2359 Dandanov, N. G., Samal S. R., Bandopadhaya Sh., Poulkov, V. K., Comparison of Wireless Channels for Antenna Tilt based Coverage and Capacity Optimization (2018)
2360 Ivanov, A. S., Tonchev K. T., Poulkov, V. K., Al-Shatri H., Klein A., Hybrid Noise-Resilient Deep Learning Architecture for Modulation Classification in Cognitive Radio Networks (2018)
2361 Рачев, Е. Х., Петров, В. Е., Влияние на параметрите на двигателя и наблюдателя при безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити (2018)
2362 Петров, В. Е., Имплементиране на симулационен модел на безсензорно векторно управление към цифров сигнален процесор (2018)
2363 Georgieva, H. I., Modèle Mathématique D’optimisation Du Bruit Des Avions Près Des Aéroports (2018)
2364 Georgieva, H. I., Georgiev, K. K., Modeling of aircraft jet noise in airports (2018)
2365 Chervenkov, A. G., Yanev, A. Y., Interactive education web-based platform for theoretical electrical engineering related topics (2019)
2366 Arvizu, М.А., Triana, C.A., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Niklasson, G.A., Electrochromism in sputter-deposited W–Ti oxide films: Durability enhancement due to Ti (2014)
2367 Topalian, Z., Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Adsorption and photo-oxidation of acetaldehyde on TiO2 and sulfate-modified TiO2: Studies by in situ FTIR spectroscopy and micro-kinetic modeling (2013)
2368 Stefanov, B. I., Kaneva, N.V., Li Puma, G., Dushkin, C.D., Novel integrated reactor for evaluation of activity of supported photocatalytic thin films: Case of methylene blue degradation on TiO2 and nickel modified TiO2 under UV and visible light (2011)
2369 Stefanov, B. I., Österlund, L., Tuning the photocatalytic activity of anatase TiO2 thin films by modifying the preferred< 001> grain orientation with reactive DC magnetron sputtering (2014)
2370 Stefanov, B. I., Topalian, Z., Granqvist, C.G., Österlund, L., Acetaldehyde adsorption and condensation on anatase TiO2: Influence of acetaldehyde dimerization (2014)
2371 Stefanov, B. I., Lebrun, D., Mattsson, A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Demonstration of a 3D printed gas-phase photocatalysis reactor and its use for on-line monitoring of degradation of air pollutants. (2015)
2372 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Gas-phase photocatalytic activity of sputter-deposited anatase TiO2 films: Effect of <001> preferential orientation, surface temperature and humidity (2016)
2373 Ivanova, T., Harizanova, A., Koutzarova, T., Vertruyen, B., Stefanov, B. I., Structural and morphological characterization of sol-gel ZnO: Ga films: Effect of annealing temperatures (2018)
2374 Stefanov, B. I., Niklasson, G.A., Granqvist, C.G., Österlund, L., Quantitative relation between photocatalytic activity and degree of <001> orientation for anatase TiO2 thin films (2015)
2375 Stefanov, B. I., Granqvist, C.G., Österlund, L., Fine control of the amount of preferential <001> orientation in DC magnetron sputtered nanocrystalline TiO2 films (2014)
2376 Kaneva, N.V., Stefanov, B. I., Dimitrov, D.T., Dushkin, C.D., Photocatalytic degradation of Methylene blue by ZnO photocatalyst doped with nickel (2011)
2377 Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А., А. Георгиева., Определяване някои физико-механични показатели на заготовки за съдови протези (2009)
2378 Атанасова, Р. П., Павлова, М. Ц., Софронова, Д. А., Дизайнерска и конструктивно-технологична концепция за детско облекло (2018)
2379 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И Е-КОМУНИКАЦИЯ (2018)
2380 Острев, Н. П., Калдъшев, Ц. П., ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2018)
2381 Калдъшев, Ц. П., Разработване на кинематичен модел на машина стругов център с насрещно вретено с Vericut (2018)
2382 Браянов, Н. П., СЕРТИФИЦИРАНОСТ И КВАЛИФИЦИРАНОСТ НА ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ (2016)
2383 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A modeling of electrical circuit with adding element based on branched hydrogen bonding network (2012)
2384 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Processing Efficiency of Plasma-Aided Porous Media Finishing (2017)
2385 Сотирова, Д. В., Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005)
2386 Сотирова, Д. В., Бизнес етика. Управление на деловото поведение (2014)
2387 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., Low-frequency technological discharge at atmospheric pressure (2003)
2388 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., No-load resonance of low-frequency capacitive electric discharge (2003)
2389 Dienff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrical Characteristics of the No-load Regime of Electric Barrier Discharge (2003)
2390 Dienff, P. D., T. G. Vladkova., Gospodinova, D. N., N. Tipova., Plasma-Chemical Surface Modification (2003)
2391 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electric characteristics of Barrier Electric Discharge (2003)
2392 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Using a Phase-Leading Electrical Discharge in Plasma System with Industrial Frequency at Atmospheric Pressure (2004)
2393 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., One Atmosphere Barrier Discharges with Electrode Edge Effect (2004)
2394 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Modelling the External Characteristic of Cold-Plasma Reactors (2004)
2395 T. G. Vlakova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood flour: A New Filler for the Rubber Processing Industry. II Cure Characteristic and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled with Corona-Treated Wood Flour (2004)
2396 Vladkova, T., Dineff, D. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour - a new Filler for Rubber Processing Industry: Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR - Compounds filled by Corona Treated Wood Flour (2003)
2397 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Energy-effective Regimes of the Technological Corona Discharge (2003)
2398 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics of the Electric Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2399 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Conditions for an Electric Resonance in Various Technological Regimes of Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2400 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Atmospheric Pressure Plasma Polymer Modification - New Visions, Challenges and Solutions. (2004)