Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Marcheva, J. S., Raicheff R., Fachikov L.
Title: Effect of Solution Concentration on Stress-Corrosion Cracking of Mild Steel in Phosphate Medium
Keywords: SCC, mild steel

References

    Issue
    Key Engineering Materials, vol. 20-28, pp. 2133-2142, 1988, Switzerland, Scientific.Net, ISBN ISSN 1013-9826

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева