11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2401 Острев, Н. П., Калдъшев, Ц. П., ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (2018)
2402 Калдъшев, Ц. П., Разработване на кинематичен модел на машина стругов център с насрещно вретено с Vericut (2018)
2403 Браянов, Н. П., СЕРТИФИЦИРАНОСТ И КВАЛИФИЦИРАНОСТ НА ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ (2016)
2404 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A modeling of electrical circuit with adding element based on branched hydrogen bonding network (2012)
2405 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Processing Efficiency of Plasma-Aided Porous Media Finishing (2017)
2406 Сотирова, Д. В., Новата административна култура. Организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005)
2407 Сотирова, Д. В., Бизнес етика. Управление на деловото поведение (2014)
2408 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., Low-frequency technological discharge at atmospheric pressure (2003)
2409 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., No-load resonance of low-frequency capacitive electric discharge (2003)
2410 Dienff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrical Characteristics of the No-load Regime of Electric Barrier Discharge (2003)
2411 Dienff, P. D., T. G. Vladkova., Gospodinova, D. N., N. Tipova., Plasma-Chemical Surface Modification (2003)
2412 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electric characteristics of Barrier Electric Discharge (2003)
2413 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Using a Phase-Leading Electrical Discharge in Plasma System with Industrial Frequency at Atmospheric Pressure (2004)
2414 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., One Atmosphere Barrier Discharges with Electrode Edge Effect (2004)
2415 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Modelling the External Characteristic of Cold-Plasma Reactors (2004)
2416 T. G. Vlakova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood flour: A New Filler for the Rubber Processing Industry. II Cure Characteristic and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled with Corona-Treated Wood Flour (2004)
2417 Vladkova, T., Dineff, D. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour - a new Filler for Rubber Processing Industry: Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR - Compounds filled by Corona Treated Wood Flour (2003)
2418 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Energy-effective Regimes of the Technological Corona Discharge (2003)
2419 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics of the Electric Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2420 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Conditions for an Electric Resonance in Various Technological Regimes of Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2421 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Atmospheric Pressure Plasma Polymer Modification - New Visions, Challenges and Solutions. (2004)
2422 Ризов, П. М., Спасов, Р. Л., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Определяне на зависимостта на потокосцепленията от натоварването при синхронни машини с постоянни магнити за хибридни автомобили (2014)
2423 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour: A New Filler for Rubber Processing Industry III. Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled by Wood Flour in Presence of Phenol-formaldehyde Resin (2004)
2424 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice simulation of atmospheric pressure air glow discharge plasma applicator systems (2006)
2425 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice Simulation of Atmospheric Pressure Air Glow Discharge current-voltage characteristic (2006)
2426 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Wood Flour: New Filler for the Rubber Processing Industry. IV. Cure Characteristics and Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds Filled by Non-Modified or Corona Treated Wood Flour (2006)
2427 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided capillary impregnation of hardwood with ionic water solutions (2007)
2428 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma Aided Capillary Impregnation of Softwood and Products with Ionic Water Solutions. (2007)
2429 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Приложение на метода на крайни елементи за определяне на момента и загубите в зъбите на статора при синхронни двигатели с вътрешни магнити (2014)
2430 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z., The application of finite element method for determining the THD in the electromotive force in a synchronous machine with permanent magnets rnder different loads (2015)
2431 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Изследване на вида на статорната намотка на синхронна машина с постоянни магнити за постигане на максимална енергийна ефективност (2016)
2432 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични централи (2016)
2433 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични електроцентрали с намотка ниско напрежение двоен зиг-заг (2018)
2434 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., Ion-activated Water Solution Containing Flame Retardant for Plasma Aided Technology of Fire Protection and Safety (2007)
2435 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Magnetron Dielectric Barrier Discharge at Low Frequency (2007)
2436 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд при атмосферно налягане (2007)
2437 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд във вакуум (2007)
2438 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of magnetron dielectric barrier discharge (2007)
2439 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of dielectric barrier discharge at changing air pressure (2007)
2440 Динев, П. Д., Л. Костова., Николова, Д. Н., Плазмено-подпомогнато импрегниране с йонно-активни водни разтвори на забавители на горенето (2007)
2441 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Self-Organization of Microdischarges in Dielectric Barrier Discharge (2008)
2442 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided impregnation technology for flame retarded wood producing (2008)
2443 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Technological Behaviour of Dielectric Barrier Discharge (2008)
2444 П. Динев., Николова, Д. Н., Плазмено подпомогнати технологии на капилярно импрегниране за огнезащита на дърво (2008)
2445 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., New attempt at plasma aided flame retardation in wood and cellulosic fibrous materials (2008)
2446 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., he surface density of the Power Basic Parameter of the Plasma-Chemical modification of Materials in a Barrier Electrical Discharge (2002)
2447 Павлова, Й. П., Мотивация на човешкия капитал по време на криза (2012)
2448 Павлова, Й. П., Концепциите за „съдбата“: източник на примирение или прогрес в човешкия живот (2014)
2449 Павлова, Й. П., Рекламата като социален регулатор (2013)
2450 Павлова, Й. П., Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958 (2011)