10582

Публикации
Publications

1515

Автори
Autors

10583

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2401 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., Low-frequency technological discharge at atmospheric pressure (2003)
2402 Gospodinova, D. G., Dineff, P. D., No-load resonance of low-frequency capacitive electric discharge (2003)
2403 Dienff, P. D., Gospodinova, D. N., Electrical Characteristics of the No-load Regime of Electric Barrier Discharge (2003)
2404 Dienff, P. D., T. G. Vladkova., Gospodinova, D. N., N. Tipova., Plasma-Chemical Surface Modification (2003)
2405 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Electric characteristics of Barrier Electric Discharge (2003)
2406 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Using a Phase-Leading Electrical Discharge in Plasma System with Industrial Frequency at Atmospheric Pressure (2004)
2407 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., One Atmosphere Barrier Discharges with Electrode Edge Effect (2004)
2408 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Modelling the External Characteristic of Cold-Plasma Reactors (2004)
2409 T. G. Vlakova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood flour: A New Filler for the Rubber Processing Industry. II Cure Characteristic and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled with Corona-Treated Wood Flour (2004)
2410 Vladkova, T., Dineff, D. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour - a new Filler for Rubber Processing Industry: Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR - Compounds filled by Corona Treated Wood Flour (2003)
2411 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Energy-effective Regimes of the Technological Corona Discharge (2003)
2412 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics of the Electric Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2413 Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Conditions for an Electric Resonance in Various Technological Regimes of Low-Frequency Capacitive Discharge (2003)
2414 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Atmospheric Pressure Plasma Polymer Modification - New Visions, Challenges and Solutions. (2004)
2415 Ризов, П. М., Спасов, Р. Л., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Определяне на зависимостта на потокосцепленията от натоварването при синхронни машини с постоянни магнити за хибридни автомобили (2014)
2416 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Wood Flour: A New Filler for Rubber Processing Industry III. Cure Characteristics and Mechanical Properties of NBR Compounds Filled by Wood Flour in Presence of Phenol-formaldehyde Resin (2004)
2417 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice simulation of atmospheric pressure air glow discharge plasma applicator systems (2006)
2418 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Gadjeva, E. D., PSpice Simulation of Atmospheric Pressure Air Glow Discharge current-voltage characteristic (2006)
2419 T. G. Vladkova., Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., I. Avramova., Wood Flour: New Filler for the Rubber Processing Industry. IV. Cure Characteristics and Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds Filled by Non-Modified or Corona Treated Wood Flour (2006)
2420 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided capillary impregnation of hardwood with ionic water solutions (2007)
2421 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma Aided Capillary Impregnation of Softwood and Products with Ionic Water Solutions. (2007)
2422 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Приложение на метода на крайни елементи за определяне на момента и загубите в зъбите на статора при синхронни двигатели с вътрешни магнити (2014)
2423 Rizov, P. M., Spasov, R. L., Stoyanov, T. M., Zahariev, V. Z., The application of finite element method for determining the THD in the electromotive force in a synchronous machine with permanent magnets rnder different loads (2015)
2424 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., Изследване на вида на статорната намотка на синхронна машина с постоянни магнити за постигане на максимална енергийна ефективност (2016)
2425 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични централи (2016)
2426 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Захариев, В. З., Стоянов, Ц. М., Разпределителни трансформатори за фотоволтаични електроцентрали с намотка ниско напрежение двоен зиг-заг (2018)
2427 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., Ion-activated Water Solution Containing Flame Retardant for Plasma Aided Technology of Fire Protection and Safety (2007)
2428 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Magnetron Dielectric Barrier Discharge at Low Frequency (2007)
2429 П. Динев., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд при атмосферно налягане (2007)
2430 Динев, П. Д., Николова, Д. Н., Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд във вакуум (2007)
2431 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of magnetron dielectric barrier discharge (2007)
2432 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Characteristics and behaviours of dielectric barrier discharge at changing air pressure (2007)
2433 Динев, П. Д., Л. Костова., Николова, Д. Н., Плазмено-подпомогнато импрегниране с йонно-активни водни разтвори на забавители на горенето (2007)
2434 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Self-Organization of Microdischarges in Dielectric Barrier Discharge (2008)
2435 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., Plasma aided impregnation technology for flame retarded wood producing (2008)
2436 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., M. Shopov., Effect of Electrodes Geometry on Technological Behaviour of Dielectric Barrier Discharge (2008)
2437 П. Динев., Николова, Д. Н., Плазмено подпомогнати технологии на капилярно импрегниране за огнезащита на дърво (2008)
2438 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., L. Kostova., T. Vladkova., C. Erfan., New attempt at plasma aided flame retardation in wood and cellulosic fibrous materials (2008)
2439 Dineff, P. D., Gospodinova, D. N., he surface density of the Power Basic Parameter of the Plasma-Chemical modification of Materials in a Barrier Electrical Discharge (2002)
2440 Павлова, Й. П., Мотивация на човешкия капитал по време на криза (2012)
2441 Павлова, Й. П., Концепциите за „съдбата“: източник на примирение или прогрес в човешкия живот (2014)
2442 Павлова, Й. П., Рекламата като социален регулатор (2013)
2443 Павлова, Й. П., Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958 (2011)
2444 Raykov, K., Tzaneva, B. R., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Wire bonding on metalized nanostructured anodic aluminum oxide (2016)
2445 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Kolev, G., Electrical Characterization Of PEDOT:PSS Based Flexible Organic Optoelectronic Devices (2016)
2446 Vucheva, Y., Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Investigationof MEMS piezoelectric transformer with PVDF thin layer (2016)
2447 Kolev, G., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Tzaneva, B. R., Chemical microsensor for ammonia (NH3), using thin film of ZnO (2016)
2448 Andreev, S. K., Bobev, S., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Programmable setup for Peltier element control with fine smooth regulation of the temperature about testing of semiconductor structures (2016)
2449 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Singh, A. K., Videkov, V. H., Kolev, G., Flexible Optoelectronic Device with Polymer Based Electrode on Hybrimer Substrate - Impact of the bending on the interfacial processes (2017)
2450 Kolev, G. D., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Pathan, H., Fartunkov, M., Densihev, K. H., Piezoelectric Energy Harvesting Device with Nanobranched ZnO on Polymer/Metal/Polymer Coated Flexible Substrate (2017)