Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ТИП СПИРАЧНА ЗАДАЧА ЗА УСЛОВИЯТА НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА ГР. СОФИЯ
Ключови думи: метро, спирачен път, сривен клапан

Абстракт: Настоящият доклад е посветен на начина и резултатите от изчисляването на зависимостта, характеризираща изменението на скоростта на движение на метро вагоните, като функция на спирачния път при спиране с т.нар. сривен клапан. На тяхната основа е изведена формула за изчисляването на скоростта за всяка точка от изминатия спирачен път.

Библиография

  Издание

  ТРАНСПОРТ'2007, стр. стр. VI-55, VI-58, 2007, България, София, ВТУ Т. Каблешков, ISSN 1312-3823
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: SOLVING A BRAKING PROBLEM OF SPECIAL TYPE FOR THE CONDITIONS OF THE UNDERGROUND IN SOFIA
  Keywords: underground railway transport, brake distance

  Abstract:

  References

   Issue

   TRANSPORT'2007, pp. VI-55, VI-58, 2007, Bulgaria, Sofia, VTU T. Kableshkov, ISSN 1312-3823

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание