Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. С., Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М. М.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РАБОТАТА МУ С КОНВЕНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
Ключови думи: био дизел, дизелови двигатели, емисии на изгорелите газове

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'2008, 2008, България, Созопол, ISSN 1313-5031
  Autors: Stoyanov, D. S., Velkov, K. H., Krastev, O. M., Evtimova M.M.
  Title: TEST PROCEDURE OF DIESEL ENGINE WORKING WITH PETROL AND PLANT BIO FUELS
  Keywords: petrol-plant bio fuel, diesel engines, emissions of exhaust gases

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'2008, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-5031

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание