Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: АНАЛИЗ НА РАЗХОДА НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ В ПНЕВМАТИЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИТЕ
Ключови думи: железопътни спирачни системи, локомотиви

Библиография

  Издание

  ЕКОВАРНА'2008, том 15, стр. стр. 34,41, 2008, България, Варна, ISBN 954-20-00030
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: ANALYSIS OF AIR CONSUMPTION IN PNEUMATIC SYSTEM OF LOCOMOTIVES
  Keywords: railway brake systems, locomotives

  References

   Issue

   EKOVARNA'2008, vol. 15, pp. 34,41, 2008, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание