Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА В СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ
Ключови думи: влажност на въздуха, спирачни системи

Абстракт: Докладът е посветен на термодинамичните условия на сгъстенвия въздух в спирачните системи на влаковете. По време на експлоатацията се наблюдават случаи на замръзване на кондензиралата вода породени от от лошо продухване или липса на дренажни системи. Резултатите от анализите, описани в доклада, могат да се използвате за определяне на параметрите на системи за автоматично отделяна на конденза.

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'2007, стр. стр. 35,38, 2007, България, Русе, ISBN 678-954-9322-22-4
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: ANALYSIS OF THE AIR HUMIDITY IN THE BRAKE SYSTEMS
  Keywords: air humidity, railway brake systems

  Abstract:

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'2007, pp. 35,38, 2007, Bulgaria, Ruse, ISBN 678-954-9322-22-4

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание