Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. С., Дамянов, Б. А., Кирилов К.Л., Велков, К. Х., Ковачев Б.И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ЦИЛИНДРОВО-БУТАЛНАТА ГРУПА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ MB820Bb и MB820Dc
Ключови думи: локомотивни дизелови двигатели, цилиндрово-бутална група

Библиография

  Издание

  Железопътен транспорт, 1987, България, София, ISSN 0204-7160
  Autors: Stoyanov, D. S., Damianov, B. A., Kirilov K.L., Velkov, K. H., Kovachev B.I.
  Title: RESEARCH THE DAMAGES IN CYLINDER-PISTON GROUP OF LOCOMOTIVE DIESEL ENGINES MB820Bb and MB820Dc
  Keywords: locomotive diesel engines, cylinder-piston group

  References

   Issue

   Railway transport, 1987, Bulgaria, Sofia, ISSN 0204-7160

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание