Оригинал (Original)
Автори: Мицкоски И.И., Ивановски Хр. И., Стефанов А. П., Велков, К. Х.
Заглавие: МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ВЛАКОВИТЕ И АВТОТРАНСПОРТНИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: спирачни системи, изсушители на сгъстен въздух

Библиография

  Издание

  Железопътен транспорт, брой 1, 1990, България, София, ISSN 0204-7160
  Autors: Mickoski I.I., Ivanovski H.I., Stefanov A. P., Velkov, K. H.
  Title: METHODS AND MEANS FOR AUTOMATED AIR DRYING FOR TRAIN AND AUTOMOBILE BRAKING SYSTEMS
  Keywords: brake systems, compressed air driers

  References

   Issue

   Railway transport, issue 1, 1990, Bulgaria, Sofia, ISSN 0204-7160

   Вид: статия в списание