Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д.
Заглавие: АНАЛИЗ И ИЗБОР НА АВТОМАТИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО
Ключови думи: пътнотранспортни средства, показатели на пътнотранспортното

Абстракт: В настоящата работа е разгледан проблема с постоянно нарастващия обем на пътнотранспортни средства както в национален, така и в международен план и стремежът към налагане на съвременните методи за отчитане на показателите на пътнотранспортните средства. Освен известните показатели на пътнотранспортното движение се налага използване на допълнителни такива, които да имат за цел да дадат по-точен модел на движение на транспортните средства в една транспортна мрежа. В настоящата работа се предлага автоматизирана методика за определяне както на известните показатели на пътнотранспортното, така и на допълнително въведени показатели характеризиращи движението на всяко едно транспортно средство, посредством видеозаснемане на регистрационни номера.

Библиография

  Издание

  TechCo – Lovech 2018, 2018, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., SavovaMracenkova, M. G., Palagachev, G. D.
  Title: ANALYSIS AND SELECTION OF A AUTOMATED METHOD FOR DETERMINATION
  Keywords: road vehicles, performance indicators

  Abstract: В настоящата работа е разгледан проблема с постоянно нарастващия обем на пътнотранспортни средства както в национален, така и в международен план и стремежът към налагане на съвременните методи за отчитане на показателите на пътнотранспортните средства. Освен известните показатели на пътнотранспортното движение се налага използване на допълнителни такива, които да имат за цел да дадат по-точен модел на движение на транспортните средства в една транспортна мрежа. В настоящата работа се предлага автоматизирана методика за определяне както на известните показатели на пътнотранспортното, така и на допълнително въведени показатели характеризиращи движението на всяко едно транспортно средство, посредством видеозаснемане на регистрационни номера.

  References

   Issue

   TechCo – Lovech 2018, 2018, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум