Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L.
Title: Traffic Sources Measurement and Analysis in UMTS
Keywords: Traffic Measurements, Statistical Analyses, IP Networks, Quality

References

    Issue
    1st ACM Workshop on High Performance Mobile Opportunistic Systems, HP-MOSys’12, pp. 29-32, 2012, Malta, ISBN 978-1-4503-1629-3

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев