Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L., Rangelov R., Ivanova A.
Title: Traffic Analyses and Measurements: Technological Dependability
Keywords: traffic analyses, traffic measurements

References

    Issue
    IGI Global, pp. 122-173, 2015, Albania, IGI Global

    Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев