Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L.
Title: 3G network traffic sources measurement and analysis
Keywords: 3G network, traffic sources measurement

References

    Issue
    Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, vol. 25, issue 8, pp. 798-814, 2014, Albania, John Wiley & Sons, ISSN 2161-3915

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев