9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2151 Ilya Beterov., Sergey Kobtsev., Elena Yakshina., Vasily Entin., Denis Tretyakov., Vladimir Baraulya., Igor Ryabtsev., Markovski, A. G., Performance of a digital sstem for tuning and long-term stabilization of a CW Ti:Sapphire laser (2016)
2152 E. A. Yakshina., D. B. Tretyakov., I. I. Beterov., V. M. Entin., C. Andreeva., A. Cinins., Z. Iftikhar., A. Ekers., I. I. Ryabtsev., Markovski, A. G., Line shapes and time dynamics of the Förster resonances between two Rydberg atoms in a time-varying electric field (2016)
2153 C. Andreeva., A.Krasteva., S.Tsvetkov., S. Gateva., S. Gozzini., S. Cartaleva., Markovski, A. G., Excitation transfer from the Second to the First resonance line of Potassium observed in a hot atomic vapor (2017)
2154 Georgieva, H. I., Kunchev, L. P., Vehicle trajectory modeling under the influence of lateral sliding (2015)
2155 Georgieva, H. I., Kunchev, L. P., Experimental Determination of Tyre Lateral Force: Application to Tyre Cornering Stiffness (2015)
2156 Тренчева, Х. Г., Кунчев, Л. П., Моделиране поведението на лек автомобил при движение с престрояване (2015)
2157 Georgieva, H. I., Pavlov, N. L., Kunchev, L. P., Tester for Study the Influence of Tire Vertical Load and Tire Internal Pressure on Tire Cornering Stiffness (2016)
2158 Georgieva, H. I., Serbezov, V. S., Dimitrov, I. D., Mathematical Model for Aircraft Landing Trajectory (2016)
2159 Zahariev, A. S., Ivan Kanazirski., Assen Girginov., Anodic alumina films formed in sulfamic acid solution (2008)
2160 Цонев, В. Ц., Борисов, Б. А., Мухтаров, И. В., Кузманов, Н. И., Изпитвателна машина за експериментални изследвания в условията на високи температури (2017)
2161 Christian Girginov., Zahariev, A. S., Ivan Kanazirski., Breakdown phenomena during the formation of complex anodic oxide films on aluminium (2011)
2162 Chr. Girginov., I. Kanazirski., Zahariev, A. S., P. Stefchev., Electrolytic colouring of anodic alumina films in metal ions containing solution, part one: electrolytic colouring in NiSO4 containing solution (2012)
2163 Zahariev, A. S., Breakdown behaviour during reanodization of thick porous anodic alumina in aqueous and non-aqueous solutions (2015)
2164 Zahariev, A. S., Modification of the anode foil for aluminium electrolytic capacitors – recent developments (short review) (2015)
2165 Tzaneva, B. R., Petrova T.M., Hristov J., Fachikov L.B., Electrochemical investigation of cementation process (2016)
2166 Koleva, N. V., Andreev, O. D., INTRODUCING LEAN MANUFACTURING IN A BULGARIAN INDUSTRIAL ENTERPRISE (2016)
2167 Tonchev, K., Panev, S., Manolova, A. H., Neshov, N. N., Boumbarov, O. L., Poulkov, V. K., Facial Orientation Determination, Face and Emotion Recognition in 3D Space for Neurorehabilitation Applications (2015)
2168 Georgieva, H. I., Serbezov, V. S., Mathematical model of aircraft ground dynamics (2017)
2169 Georgieva, H. I., Modeling of shimmy oscillations in aircraft landing gear (2017)
2170 Kanchev, H. C., MODELING OF POWER CONVERTERS IN MICROGRIDS (2017)
2171 Agrian Augistin Pop., Mircea Radulescu., Horatiu Balan., Kanchev, H. C., Electromagnetic torque capabilities of axial-flux and radial-flux permanent-magnet machines (2013)
2172 Kanchev, H. C., Lazarov, V. D., Bruno François., Environmental and economical optimization of microgrid long term operational planning including PV-based active generators (2012)
2173 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Stanev, R. H., Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration (2018)
2174 Kanchev, H. C., Lazarov, V. D., B. François., F. Colas., Emission Reduction and Economical Optimization of an Urban Microgrid Operation Including Dispatched PV-Based Active Generators (2014)
2175 Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Vacheva, G. I., Smart grid integration of small-scale trigeneration systems (2017)
2176 Vacheva, G. I., Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Stanev, R. H., An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid (2017)
2177 Христов, В. Д., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ-1 част (2017)
2178 Христов, В. Д., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ - 2 ЧАСТ (2017)
2179 Христов, В. Д., Изследване фактора на мощността при елктрозадвижвания с различни класове асинхронни двигатели (2015)
2180 Христов, В. Д., Оценяване на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане при регулиране на магнитния поток (2015)
2181 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., H, D. S., Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries (2017)
2182 Arnaudov, D. D., Influence of asymmetry in multiphase resonant converters for energy storage systems (2017)
2183 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Vuchev, S. A., Nedyalkov, I. I., Modeling of Multiphase Converter for Charging of Energy Storage Elements (2017)
2184 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Modelling of an off-grid photovoltaic power supplying system for telecommunication equipment (2017)
2185 Manolova, A. M., Panev Stanislav., Improved multi-camera 3D Eye Tracking for human-computer interface (2015)
2186 Manolova, A. H., Neshov, N. N., Poulkov, V. K., Tonchev Krasimir., Peter Lindgren., Digitizing Human Behavior in Business Model Innovation (2017)
2187 Draganov, I. R., Boumbarov, O. L., Investigating Oculus Rift virtual reality display applicability to medical assistive system for motor disabled patients (2015)
2188 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ИМПУЛСЕН ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2017)
2189 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ЕЗИЧКОВА ИГЛА ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2017)
2190 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИГЛЕНО ЛЕГЛО ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2017)
2191 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 1 КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ. (2017)
2192 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 2 КОНСТРУИРАНЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ. (2017)
2193 Манолова, Р. Г., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗШЕВНИ ОБЛЕКЛА НА ПЛОСКОПЛЕТАЧНИ АВТОМАТИ (2017)
2194 Панчев, М. Т., Незнакомова, М. П., Приложение на мокрия метод за получаване на носители на нановлакна (2013)
2195 Германова-Кръстева, Д. С., Петров Хр. М., Лалева А., Чолакова К., Хашим Н., Компютърно моделиране и изследване на работните движения на оператор на шевна машина (2017)
2196 Панчев, М. Т., Печатане върху вискозна и полиестерна тъкан с директни мастила за целулаза (2014)
2197 Панчев, М. Т., Възможности за придаване на водо- и маслоотблъскване на текстилни (2015)
2198 Панчев, М. Т., Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на (2016)
2199 Стоянов, Ц. М., ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ЗА ХИБРИДНИТЕ АВТОМОБИЛИ (2017)
2200 Панчев, М. Т., Карамфилова Г., Оценка на ефекта от обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 (2017)