9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2151 Тренчева, Х. Г., Кунчев, Л. П., Моделиране поведението на лек автомобил при движение с престрояване (2015)
2152 Georgieva, H. I., Pavlov, N. L., Kunchev, L. P., Tester for Study the Influence of Tire Vertical Load and Tire Internal Pressure on Tire Cornering Stiffness (2016)
2153 Georgieva, H. I., Serbezov, V. S., Dimitrov, I. D., Mathematical Model for Aircraft Landing Trajectory (2016)
2154 Zahariev, A. S., Ivan Kanazirski., Assen Girginov., Anodic alumina films formed in sulfamic acid solution (2008)
2155 Цонев, В. Ц., Борисов, Б. А., Мухтаров, И. В., Кузманов, Н. И., Изпитвателна машина за експериментални изследвания в условията на високи температури (2017)
2156 Christian Girginov., Zahariev, A. S., Ivan Kanazirski., Breakdown phenomena during the formation of complex anodic oxide films on aluminium (2011)
2157 Chr. Girginov., I. Kanazirski., Zahariev, A. S., P. Stefchev., Electrolytic colouring of anodic alumina films in metal ions containing solution, part one: electrolytic colouring in NiSO4 containing solution (2012)
2158 Zahariev, A. S., Breakdown behaviour during reanodization of thick porous anodic alumina in aqueous and non-aqueous solutions (2015)
2159 Zahariev, A. S., Modification of the anode foil for aluminium electrolytic capacitors – recent developments (short review) (2015)
2160 Tzaneva, B. R., Petrova T.M., Hristov J., Fachikov L.B., Electrochemical investigation of cementation process (2016)
2161 Koleva, N. V., Andreev, O. D., INTRODUCING LEAN MANUFACTURING IN A BULGARIAN INDUSTRIAL ENTERPRISE (2016)
2162 Tonchev, K., Panev, S., Manolova, A. H., Neshov, N. N., Boumbarov, O. L., Poulkov, V. K., Facial Orientation Determination, Face and Emotion Recognition in 3D Space for Neurorehabilitation Applications (2015)
2163 Georgieva, H. I., Serbezov, V. S., Mathematical model of aircraft ground dynamics (2017)
2164 Georgieva, H. I., Modeling of shimmy oscillations in aircraft landing gear (2017)
2165 Kanchev, H. C., MODELING OF POWER CONVERTERS IN MICROGRIDS (2017)
2166 Agrian Augistin Pop., Mircea Radulescu., Horatiu Balan., Kanchev, H. C., Electromagnetic torque capabilities of axial-flux and radial-flux permanent-magnet machines (2013)
2167 Kanchev, H. C., Lazarov, V. D., Bruno François., Environmental and economical optimization of microgrid long term operational planning including PV-based active generators (2012)
2168 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Stanev, R. H., Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration (2018)
2169 Kanchev, H. C., Lazarov, V. D., B. François., F. Colas., Emission Reduction and Economical Optimization of an Urban Microgrid Operation Including Dispatched PV-Based Active Generators (2014)
2170 Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Vacheva, G. I., Smart grid integration of small-scale trigeneration systems (2017)
2171 Vacheva, G. I., Kanchev, H. C., Hinov, N. L., Stanev, R. H., An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid (2017)
2172 Христов, В. Д., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ-1 част (2017)
2173 Христов, В. Д., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ - 2 ЧАСТ (2017)
2174 Христов, В. Д., Изследване фактора на мощността при елктрозадвижвания с различни класове асинхронни двигатели (2015)
2175 Христов, В. Д., Оценяване на скоростта на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане при регулиране на магнитния поток (2015)
2176 Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., H, D. S., Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries (2017)
2177 Arnaudov, D. D., Influence of asymmetry in multiphase resonant converters for energy storage systems (2017)
2178 Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Vuchev, S. A., Nedyalkov, I. I., Modeling of Multiphase Converter for Charging of Energy Storage Elements (2017)
2179 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Kanchev, H. C., Modelling of an off-grid photovoltaic power supplying system for telecommunication equipment (2017)
2180 Manolova, A. M., Panev Stanislav., Improved multi-camera 3D Eye Tracking for human-computer interface (2015)
2181 Manolova, A. H., Neshov, N. N., Poulkov, V. K., Tonchev Krasimir., Peter Lindgren., Digitizing Human Behavior in Business Model Innovation (2017)
2182 Draganov, I. R., Boumbarov, O. L., Investigating Oculus Rift virtual reality display applicability to medical assistive system for motor disabled patients (2015)
2183 Тодорова, К. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ИМПУЛСЕН ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2017)
2184 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ЕЗИЧКОВА ИГЛА ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2017)
2185 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИГЛЕНО ЛЕГЛО ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ (2017)
2186 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 1 КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ. (2017)
2187 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 2 КОНСТРУИРАНЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ. (2017)
2188 Манолова, Р. Г., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗШЕВНИ ОБЛЕКЛА НА ПЛОСКОПЛЕТАЧНИ АВТОМАТИ (2017)
2189 Панчев, М. Т., Незнакомова, М. П., Приложение на мокрия метод за получаване на носители на нановлакна (2013)
2190 Германова-Кръстева, Д. С., Петров Хр. М., Лалева А., Чолакова К., Хашим Н., Компютърно моделиране и изследване на работните движения на оператор на шевна машина (2017)
2191 Панчев, М. Т., Печатане върху вискозна и полиестерна тъкан с директни мастила за целулаза (2014)
2192 Панчев, М. Т., Възможности за придаване на водо- и маслоотблъскване на текстилни (2015)
2193 Панчев, М. Т., Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на (2016)
2194 Стоянов, Ц. М., ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ЗА ХИБРИДНИТЕ АВТОМОБИЛИ (2017)
2195 Панчев, М. Т., Карамфилова Г., Оценка на ефекта от обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 (2017)
2196 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ В РОТОРА НА СИНХРОННА МАШИНА С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ЗА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ (2017)
2197 Rizov, P. M., Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Spasov, V. K., Analysis of Permanent Magnet Synchronous Machines Used for Hybrid Vehicles (2017)
2198 Карлова-Сергиева, В. А., Маринчев, А. П., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ (2017)
2199 Tongov, M. T., Gechev, A. G., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN THE CATHODE REGION OF A WELDING ARC (2017)
2200 Tongov, M. T., Petrov P.I., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN OPTICAL SYSTEM FOR ELECTRON BEAM WELDING (2017)