Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Stainov R., Goleva, R. I., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mirchev M., Savov A., Draganov P.
Title: AALaaS Intelligent Backhauls for P2P Communication in 5G Mobile Networks
Keywords: Ambient Assisted Living as a Service (AALaaS); 5G, Peer-to-Peer Networks; Internet of Things; Cloud and Foggy Computing;

References

    Issue
    Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2016), 2016, Bulgaria, ISBN 978-1-5090-1925-0

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев