Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I.
Title: Discrete Time Single Server Queueing Model with a Multimodal Packet Size Distribution
Keywords: Pareto distribution, discrete time queue, simulation model, queueing analyses, packet size distribution

References

    Issue
    Proceedings of Workshop on Modeling and Control of Information Processes (MCIP), pp. 83-100, 2009, Bulgaria, IMI - BAS, ISBN 978-954-9332-55-1

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев