Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Statev S., Mirtchev, S. T.
Title: Experimental study of DCCP transport protocol in varied network states
Keywords: DCCP transport protocol, UDP protocol, TCP/IP, datagrams

References

    Issue
    4th International Scientific Conference Computer Science’ 2008, pp. 279-284, 2008, Greece, ISBN 978-954-580-254-6

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев