Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Goleva, R. I., Stainov R., Wagenknecht-Dimitrova D., Mirtchev, S. T., Atamian, D. K., Mavromoustakis C., Mastorakis G., Dobre C., Savov A., Draganov P.
Title: Data and Traffic Models in 5G Network
Keywords: sensor measurements, best-fitting, 5G traffic

References

    Issue
    Springer International Publishing, pp. 485-499, 2016, Albania, Springer, ISBN 978-3-319-30911-8

    Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев