Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Dimitrova D., Grigorova L.
Title: Traffic Shaping Measurements and Analyses in 3G Network
Keywords: Traffic Shaping Measurements, Analyses, 3G Network

References

    Issue
    2nd ACM Workshop on High Performance Mobile Opportunistic Systems HP-MOSys’13, pp. 67-74, 2013, Spain, ISBN 978-1-4503-2372-7

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев