Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T.
Title: Generalized Erlang-B model in case of state-dependent arrival and departure processes
Keywords: generalized Erlang-B model, state-dependent arrival process

References

    Issue
    Journal Electrotechnica & Electronica (E+E), vol. 51, issue 6, pp. 1-6, 2016, Bulgaria, CEEC, ISSN 0861-4717

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев