9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1901 Каменов, В. В., Владимирова, Г. К., Оценка на влиянието на профилирани компютърни дисплеи и условията за наблюдение при провеждане на визуални цветови експерименти (2016)
1902 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА УСЛОВИЯТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ ЗА СУБЕКТИВНИ ЦВЕТОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 3664 И ISO 12646 (2016)
1903 Kamenov, V. V., The 60th series analog copiers – an overview (2008)
1904 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the disputable Toshiba 1550 copier (2008)
1905 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the middle class 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1906 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – detachable options for 1550, 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1907 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – a final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines (2008)
1908 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – а final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines part 2 (2008)
1909 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part I and II (2008)
1910 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job part III (2008)
1911 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part IV (2009)
1912 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part V (2009)
1913 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VI (2009)
1914 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VII (2009)
1915 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VIII (2009)
1916 Kamenov, V. V., Lexmark E120 – The “disposable” personal printer (2009)
1917 Kamenov, V. V., Konica Minolta Bizhub 130F - The Heart of your Office Part I (2009)
1918 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Scanners – how to ensure accurate color rendering and measurements of printer test targets from color printers (2013)
1919 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., ICC printer profiles research with color think pro software as a method for color management education (2013)
1920 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Evaluation and measurement of the quality of the illumination setup in a color management facility (2013)
1921 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part I (2009)
1922 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part II (2009)
1923 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part III (2009)
1924 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part I (2011)
1925 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part II (2011)
1926 Todorov, D. T., Fault section estimation in electric power plants and electrical substations using fault trees and neural networks with radial basis function (2016)
1927 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Анализ на видовете дигитални бодови редове при машинно бродиране Даниела Софронова, (2017)
1928 Вергов, А. Д., Ташев, М. Д., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН ВАРИАТОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД (2017)
1929 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Telecommunication System for green economy - a survey (2017)
1930 Маринова, Г. И., Чобанова, З. Н., Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs (2017)
1931 Вачева-Станчева, Г. И., Физичен и математичен модел на постояннотоков двигател с постоянни магнити за приложение в електротранспортни средства (2017)
1932 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Hinov, N. L., Physical Model of an Electric Vehicle for Research of Dynamic Operating Modes (2017)
1933 Сотирова, Д. В., Усещането за несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? (2017)
1934 Stoynov, V. R., Investigation of Indoor Wireless Communication Environment Using Abstract Modelling (2017)
1935 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., The Impact of Abstract-Modelled Wall Layouts on User Throughput in Wireless Indoor Environments (2017)
1936 Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Николов, С. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА КАПАЧКИ ВЪРХУ ЗАТВАРЯНИТЕ С ТЯХ СЪДОВЕ (2017)
1937 Николов, С. Н., Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА СЪДОВЕ С ВИНТОВИ КАПАЧКИ (2017)
1938 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., A Comparative Factor Evaluation of Downlink Resource Allocation Algorithms in Indoor Communication Environment (2017)
1939 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Aggregated Assessment of Downlink Resource Scheduling Techniques in Indoor Environments via a Comparative Factor (2017)
1940 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Performance Evaluation of Throughput Averaging Methods for the Proportional Fair Algorithm in Indoor Mobile Networks (2017)
1941 Георгиева, Т. И., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ НА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА В СОФИЯ (2017)
1942 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Small Wind Generator System with Non-Inverting Buck-Boost Converter and Battery Storage (2017)
1943 Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Simulation of air transformers with different sizes and geometry (2017)
1944 Хвърчилков, Д. С., Димитров, В. В., Арнаудов, Д. Д., Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия (2017)
1945 Christoff, N. V., Manolova, A. H., Laurent Jorda., Jean-Luc Mari., Feature Extraction and automatic detection of Martian impact craters from 3D meshes (2017)
1946 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Application of Artificial Immune Systems for the Creation of IoT Intrusion Detection Systems (2017)
1947 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Multiple Negative Selection Algorithm: Improving Detection Error Rates in IoT Intrusion Detection Systems (2017)
1948 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Комуникационна мрежа за разпределени системи за автономни авто-модели (2017)
1949 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Multi sensor control based on fuzzy logic (2017)
1950 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Алгоритъм и постпроцесор за обр. на резби с голяма височина на профила в CAD/CAM среда – Ч 1 (2017)