8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1901 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – a final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines (2008)
1902 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – а final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines part 2 (2008)
1903 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part I and II (2008)
1904 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job part III (2008)
1905 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part IV (2009)
1906 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part V (2009)
1907 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VI (2009)
1908 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VII (2009)
1909 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VIII (2009)
1910 Kamenov, V. V., Lexmark E120 – The “disposable” personal printer (2009)
1911 Kamenov, V. V., Konica Minolta Bizhub 130F - The Heart of your Office Part I (2009)
1912 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Scanners – how to ensure accurate color rendering and measurements of printer test targets from color printers (2013)
1913 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., ICC printer profiles research with color think pro software as a method for color management education (2013)
1914 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Evaluation and measurement of the quality of the illumination setup in a color management facility (2013)
1915 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part I (2009)
1916 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part II (2009)
1917 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part III (2009)
1918 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part I (2011)
1919 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part II (2011)
1920 Todorov, D. T., Fault section estimation in electric power plants and electrical substations using fault trees and neural networks with radial basis function (2016)
1921 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Анализ на видовете дигитални бодови редове при машинно бродиране Даниела Софронова, (2017)
1922 Вергов, А. Д., Ташев, М. Д., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН ВАРИАТОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД (2017)
1923 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Telecommunication System for green economy - a survey (2017)
1924 Маринова, Г. И., Чобанова, З. Н., Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs (2017)
1925 Вачева-Станчева, Г. И., Физичен и математичен модел на постояннотоков двигател с постоянни магнити за приложение в електротранспортни средства (2017)
1926 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Hinov, N. L., Physical Model of an Electric Vehicle for Research of Dynamic Operating Modes (2017)
1927 Сотирова, Д. В., Усещането за несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? (2017)
1928 Stoynov, V. R., Investigation of Indoor Wireless Communication Environment Using Abstract Modelling (2017)
1929 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., The Impact of Abstract-Modelled Wall Layouts on User Throughput in Wireless Indoor Environments (2017)
1930 Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Николов, С. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА КАПАЧКИ ВЪРХУ ЗАТВАРЯНИТЕ С ТЯХ СЪДОВЕ (2017)
1931 Николов, С. Н., Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА СЪДОВЕ С ВИНТОВИ КАПАЧКИ (2017)
1932 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., A Comparative Factor Evaluation of Downlink Resource Allocation Algorithms in Indoor Communication Environment (2017)
1933 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Aggregated Assessment of Downlink Resource Scheduling Techniques in Indoor Environments via a Comparative Factor (2017)
1934 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Performance Evaluation of Throughput Averaging Methods for the Proportional Fair Algorithm in Indoor Mobile Networks (2017)
1935 Георгиева, Т. И., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ НА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА В СОФИЯ (2017)
1936 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Small Wind Generator System with Non-Inverting Buck-Boost Converter and Battery Storage (2017)
1937 Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Simulation of air transformers with different sizes and geometry (2017)
1938 Хвърчилков, Д. С., Димитров, В. В., Арнаудов, Д. Д., Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия (2017)
1939 Christoff, N. V., Manolova, A. H., Laurent Jorda., Jean-Luc Mari., Feature Extraction and automatic detection of Martian impact craters from 3D meshes (2017)
1940 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Application of Artificial Immune Systems for the Creation of IoT Intrusion Detection Systems (2017)
1941 Pamukov, M. E., Poulkov, V. K., Multiple Negative Selection Algorithm: Improving Detection Error Rates in IoT Intrusion Detection Systems (2017)
1942 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Комуникационна мрежа за разпределени системи за автономни авто-модели (2017)
1943 Браянов, Н. П., Стойнова, А. В., Multi sensor control based on fuzzy logic (2017)
1944 Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Алгоритъм и постпроцесор за обр. на резби с голяма височина на профила в CAD/CAM среда – Ч 1 (2017)
1945 Калдъшев, Ц. П., Алгоритъм и постпроцесор за обр. на резби с голяма височина на профила в CAD/CAM среда – ч 2 (2017)
1946 Калдъшев, Ц. П., Хаджийски, П. И., Николчева, Г. И., Study wear tool with Hight-speed milling (2017)
1947 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., СИСТЕМА ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНОТО ОПИСАНИЕ В CAD МОДЕЛА (2017)
1948 Punov, P. B., Milkov, N., Perilhon, C., Podevin, P., Evtimov, T., Study on the combustion process in a modern diesel engine controlled by pre-injection strategy (2017)
1949 Kamenov, V. V., Dzhudzhev, B. P., Nikolay Pantileev., Equipment Testing for Environmental Effects to Ensure Safe Transport (2017)
1950 Kamenov, V. V., Photometric Flicker in Computer Displays Backlight and a Method for Reduction of its Effects (2017)