9690

Публикации
Publications

1458

Автори
Autors

9691

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1901 Гиева, Е. Е., Спасова, М. Л., Рускова, И. Н., Ангелов, Г. В., Христов, М. Х., Приложение на въглеродните нанотръби в сензори и биосензори (2016)
1902 Galabova, L. P., Recognition and Management of Intangibles by Bulgarian Entrepreneurial Firms (2014)
1903 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., Climatic factors influence research on optical CD-Rs (2015)
1904 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., USB Flash memory research – transfer rate dependency on operating system (2015)
1905 Каменов, В. В., Измерване на параметри на хартия – белота, яркост, непрозрачност и флуоресценция и тяхното влияние върху управлението на цвета (2016)
1906 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ICC ПРИНТЕРНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ДВУПОСОЧНА ЦВЕТОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ (2016)
1907 Каменов, В. В., Владимирова, Г. К., Оценка на влиянието на профилирани компютърни дисплеи и условията за наблюдение при провеждане на визуални цветови експерименти (2016)
1908 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА УСЛОВИЯТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ ЗА СУБЕКТИВНИ ЦВЕТОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 3664 И ISO 12646 (2016)
1909 Kamenov, V. V., The 60th series analog copiers – an overview (2008)
1910 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the disputable Toshiba 1550 copier (2008)
1911 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the middle class 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1912 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – detachable options for 1550, 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1913 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – a final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines (2008)
1914 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – а final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines part 2 (2008)
1915 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part I and II (2008)
1916 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job part III (2008)
1917 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part IV (2009)
1918 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part V (2009)
1919 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VI (2009)
1920 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VII (2009)
1921 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VIII (2009)
1922 Kamenov, V. V., Lexmark E120 – The “disposable” personal printer (2009)
1923 Kamenov, V. V., Konica Minolta Bizhub 130F - The Heart of your Office Part I (2009)
1924 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Scanners – how to ensure accurate color rendering and measurements of printer test targets from color printers (2013)
1925 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., ICC printer profiles research with color think pro software as a method for color management education (2013)
1926 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Evaluation and measurement of the quality of the illumination setup in a color management facility (2013)
1927 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part I (2009)
1928 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part II (2009)
1929 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part III (2009)
1930 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part I (2011)
1931 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part II (2011)
1932 Todorov, D. T., Fault section estimation in electric power plants and electrical substations using fault trees and neural networks with radial basis function (2016)
1933 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Анализ на видовете дигитални бодови редове при машинно бродиране Даниела Софронова, (2017)
1934 Вергов, А. Д., Ташев, М. Д., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН ВАРИАТОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД (2017)
1935 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Telecommunication System for green economy - a survey (2017)
1936 Маринова, Г. И., Чобанова, З. Н., Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs (2017)
1937 Вачева-Станчева, Г. И., Физичен и математичен модел на постояннотоков двигател с постоянни магнити за приложение в електротранспортни средства (2017)
1938 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Hinov, N. L., Physical Model of an Electric Vehicle for Research of Dynamic Operating Modes (2017)
1939 Сотирова, Д. В., Усещането за несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? (2017)
1940 Stoynov, V. R., Investigation of Indoor Wireless Communication Environment Using Abstract Modelling (2017)
1941 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., The Impact of Abstract-Modelled Wall Layouts on User Throughput in Wireless Indoor Environments (2017)
1942 Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Николов, С. Н., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА КАПАЧКИ ВЪРХУ ЗАТВАРЯНИТЕ С ТЯХ СЪДОВЕ (2017)
1943 Николов, С. Н., Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА СЪДОВЕ С ВИНТОВИ КАПАЧКИ (2017)
1944 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., A Comparative Factor Evaluation of Downlink Resource Allocation Algorithms in Indoor Communication Environment (2017)
1945 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Aggregated Assessment of Downlink Resource Scheduling Techniques in Indoor Environments via a Comparative Factor (2017)
1946 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., Performance Evaluation of Throughput Averaging Methods for the Proportional Fair Algorithm in Indoor Mobile Networks (2017)
1947 Георгиева, Т. И., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ НА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА В СОФИЯ (2017)
1948 Zarkov, Z. J., Bachev, I. E., Lazarov, V. D., Small Wind Generator System with Non-Inverting Buck-Boost Converter and Battery Storage (2017)
1949 Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Goranov, P. T., Simulation of air transformers with different sizes and geometry (2017)
1950 Хвърчилков, Д. С., Димитров, В. В., Арнаудов, Д. Д., Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия (2017)