11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1901 Stoilov, V. M., Slavchev, S. S., Purgic, S. P., Static strength study of body of universal flat wagon (2016)
1902 Velkov, K. H., Krastev, O. M., Purgic, S. P., Methodology for determining the parameters of the braking system of reconstructed freight wagons (2016)
1903 Todorov, M. D., Dynamic Analysis of a Drive Train of a Wind Turbine with Fault Caused by Tooth Pitting (2015)
1904 Todorov, M. D., Analysis of Torsional Oscillations of the Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2009)
1905 Todorov, M. D., Modal Properties of Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2011)
1906 Todorov, M. D., Parametric Torsional Vibrations of a Drive Train in Horizontal Axis Wind Turbine (2010)
1907 Бачев, И. Е., Малки ветроенергийни преобразувателни системи (2016)
1908 Ruskova, I. N., Angelov, G. V., Takov, T. B., Hristov, M. H., Design and Investigation of Hall effect micro-sensors (2016)
1909 Ruskova, I. N., Stoynova, A. V., Takov, T. B., Back-bias voltage influence on Hall-effect microsensors (2016)
1910 Гиева, Е. Е., Спасова, М. Л., Рускова, И. Н., Ангелов, Г. В., Христов, М. Х., Приложение на въглеродните нанотръби в сензори и биосензори (2016)
1911 Galabova, L. P., Recognition and Management of Intangibles by Bulgarian Entrepreneurial Firms (2014)
1912 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., Climatic factors influence research on optical CD-Rs (2015)
1913 Nedev, S. S., Kamenov, V. V., USB Flash memory research – transfer rate dependency on operating system (2015)
1914 Каменов, В. В., Измерване на параметри на хартия – белота, яркост, непрозрачност и флуоресценция и тяхното влияние върху управлението на цвета (2016)
1915 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ICC ПРИНТЕРНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ДВУПОСОЧНА ЦВЕТОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ (2016)
1916 Каменов, В. В., Владимирова, Г. К., Оценка на влиянието на профилирани компютърни дисплеи и условията за наблюдение при провеждане на визуални цветови експерименти (2016)
1917 Каменов, В. В., ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА УСЛОВИЯТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ ЗА СУБЕКТИВНИ ЦВЕТОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 3664 И ISO 12646 (2016)
1918 Kamenov, V. V., The 60th series analog copiers – an overview (2008)
1919 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the disputable Toshiba 1550 copier (2008)
1920 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – the middle class 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1921 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – detachable options for 1550, 2060, 3560 and 4560 models (2008)
1922 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – a final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines (2008)
1923 Kamenov, V. V., Toshiba the 60th series analog copiers – а final analysis or which are the most common and mind scratching problems in these machines part 2 (2008)
1924 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part I and II (2008)
1925 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job part III (2008)
1926 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part IV (2009)
1927 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part V (2009)
1928 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VI (2009)
1929 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VII (2009)
1930 Kamenov, V. V., Toshiba MJ-1015 MJ-1016 finishers – Let’s “finish” the copy/print job Part VIII (2009)
1931 Kamenov, V. V., Lexmark E120 – The “disposable” personal printer (2009)
1932 Kamenov, V. V., Konica Minolta Bizhub 130F - The Heart of your Office Part I (2009)
1933 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Scanners – how to ensure accurate color rendering and measurements of printer test targets from color printers (2013)
1934 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., ICC printer profiles research with color think pro software as a method for color management education (2013)
1935 Каменов, В. В., Иванов, В. Г., Evaluation and measurement of the quality of the illumination setup in a color management facility (2013)
1936 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part I (2009)
1937 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part II (2009)
1938 Kamenov, V. V., Toshiba e-Studio 166 - A Modern Office Printing Multifunction Tool Part III (2009)
1939 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part I (2011)
1940 Kamenov, V. V., Resolution enhancement technologies: what is 600x600 optical and what is 3600, or even 4800dpi apparent print resolution Part II (2011)
1941 Todorov, D. T., Fault section estimation in electric power plants and electrical substations using fault trees and neural networks with radial basis function (2016)
1942 Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А., Анализ на видовете дигитални бодови редове при машинно бродиране Даниела Софронова, (2017)
1943 Вергов, А. Д., Ташев, М. Д., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН ВАРИАТОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД (2017)
1944 MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N., Telecommunication System for green economy - a survey (2017)
1945 Маринова, Г. И., Чобанова, З. Н., Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs (2017)
1946 Вачева-Станчева, Г. И., Физичен и математичен модел на постояннотоков двигател с постоянни магнити за приложение в електротранспортни средства (2017)
1947 Vacheva, G. I., Stanev, R. H., Hinov, N. L., Physical Model of an Electric Vehicle for Research of Dynamic Operating Modes (2017)
1948 Сотирова, Д. В., Усещането за несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? (2017)
1949 Stoynov, V. R., Investigation of Indoor Wireless Communication Environment Using Abstract Modelling (2017)
1950 Stoynov, V. R., Valkova-Jarvis, Z. V., The Impact of Abstract-Modelled Wall Layouts on User Throughput in Wireless Indoor Environments (2017)