9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1751 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти (2013)
1752 Сотирова, Д. В., Академичният нарцисизъм (2016)
1753 Soumya R. Deo., Ajaya K. Singh., Lata Deshmukh., Narendra Pratap Singh., Aleksandrova, M. P., Studies on Structural, Morphological and Optical Properties of Chemically Deposited CdS 1-xSex Thin Films (2016)
1754 Stoynova, A. V., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Influence of the Heat Generated in Flexible OLEDs on Their Electrical Behavior (2016)
1755 Aleksandrova, M. P., Specifics and challenges to flexible organic light-emitting devices (2016)
1756 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Radost Ivanova., Ajaya K. Singh., Gautam Sheel Thool., Polymeric based highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices (2016)
1757 Сотирова, Д. В., Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна (2015)
1758 Сотирова, Д. В., Културни бариери пред е-управлението като публична иновация (2014)
1759 Сотирова, Д. В., Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите (2016)
1760 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Kinematic and force analysis to the continuously variable transmission for transport vehicles (2008)
1761 Вачева-Станчева, Г. И., Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор (2016)
1762 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE (2016)
1763 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles (2016)
1764 Сотирова, Д. В., Фирмена култура: разбиране на организационния живот (2003)
1765 Сотирова, Д. В., Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти (2016)
1766 Сотирова, Д. В., Академичната етика (1995)
1767 Сотирова, Д. В., Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска (2007)
1768 Сотирова, Д. В., Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс (2009)
1769 Сотирова, Д. В., Прагматизация на етическите понятия (2010)
1770 Сотирова, Д. В., Феноменът етически мираж (2011)
1771 Сотирова, Д. В., Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения (2010)
1772 Сотирова, Д. В., Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства (2011)
1773 Сотирова, Д. В., Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите (2005)
1774 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката и бизнесът на етиката (2005)
1775 Сотирова, Д. В., Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми (2005)
1776 Сотирова, Д. В., Философията като професия и философия на професията (1993)
1777 Сотирова, Д. В., Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход (1995)
1778 Sotirova, D. V., Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct. Survey. (2000)
1779 Сотирова, Д. В., Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи (1993)
1780 Hinov, N. L., Penev, D. N., Vacheva, G. I., Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles (2016)
1781 Сотирова, Д. В., Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс (2015)
1782 Сотирова, Д. В., Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика (2016)
1783 Sotirova, D. V., ETIQUETTE IN DIGITAL COMMUNICATION (2014)
1784 Сотирова, Д. В., ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ (2014)
1785 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА (2016)
1786 Сотирова, Д. В., Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения (2012)
1787 Сотирова, Д. В., Фирмената култура: параметри и примери (2010)
1788 Сотирова, Д. В., Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. (2013)
1789 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics (2014)
1790 Сотирова, Д. В., Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи (2016)
1791 Сотирова, Д. В., Облачната култура като нов тип организационна култура (2016)
1792 Сотирова, Д. В., Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика (2016)
1793 Сотирова, Д. В., Организационна култура на стартъп компанията (2016)
1794 Sotirova, D. V., Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting (2011)
1795 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics (2016)
1796 Карамишев, Х. Г., Попов, Г. Т., Компонентно-базирано управление на обслужващият модул PIC ALFA на станция FESTO MPS HANDLING (2015)
1797 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: НОВА ПАРАДГМА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ПУБЛИЧНИЯ АДМИНИСТРАТОР (2011)
1798 Сотирова, Д. В., Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри? (2014)
1799 Сотирова, Д. В., Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст (2013)
1800 Пенев, Б. Г., Вариант на система за автоматично управление на противотанков управляем ракетен снаряд в полярни координати (1995)