10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1751 Желязков, Ю. К., Няголов, Д. А., Методи и средства за изграждане и управление на процесите по производство и разход на енергия с активното взаимодействие между традиционните и децентрализирани електроенергийни източници в активно адаптивните електрически мрежи (2016)
1752 Taneva, D. P., Dukov, I. N., CFD Modeling of a gas cyclone (2015)
1753 Ilieva, R. Y., Angelov, K. P., Gashurova, D. P., Monitoring and Optimization of e-Services in IT Service Desk Systems (2016)
1754 Сотирова, Д. В., Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети (2015)
1755 Сотирова, Д. В., Етично поведение и време: феноменът етически мираж (2012)
1756 Сотирова, Д. В., Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти (2013)
1757 Сотирова, Д. В., Академичният нарцисизъм (2016)
1758 Soumya R. Deo., Ajaya K. Singh., Lata Deshmukh., Narendra Pratap Singh., Aleksandrova, M. P., Studies on Structural, Morphological and Optical Properties of Chemically Deposited CdS 1-xSex Thin Films (2016)
1759 Stoynova, A. V., Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Influence of the Heat Generated in Flexible OLEDs on Their Electrical Behavior (2016)
1760 Aleksandrova, M. P., Specifics and challenges to flexible organic light-emitting devices (2016)
1761 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Radost Ivanova., Ajaya K. Singh., Gautam Sheel Thool., Polymeric based highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices (2016)
1762 Сотирова, Д. В., Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна (2015)
1763 Сотирова, Д. В., Културни бариери пред е-управлението като публична иновация (2014)
1764 Сотирова, Д. В., Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите (2016)
1765 Гигов, Б. И., Мотишев В. П., Kinematic and force analysis to the continuously variable transmission for transport vehicles (2008)
1766 Вачева-Станчева, Г. И., Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор (2016)
1767 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE (2016)
1768 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles (2016)
1769 Сотирова, Д. В., Фирмена култура: разбиране на организационния живот (2003)
1770 Сотирова, Д. В., Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти (2016)
1771 Сотирова, Д. В., Академичната етика (1995)
1772 Сотирова, Д. В., Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска (2007)
1773 Сотирова, Д. В., Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс (2009)
1774 Сотирова, Д. В., Прагматизация на етическите понятия (2010)
1775 Сотирова, Д. В., Феноменът етически мираж (2011)
1776 Сотирова, Д. В., Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения (2010)
1777 Сотирова, Д. В., Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства (2011)
1778 Сотирова, Д. В., Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите (2005)
1779 Сотирова, Д. В., Бизнес етиката и бизнесът на етиката (2005)
1780 Сотирова, Д. В., Етика в публичните услуги - специфика и нови проблеми (2005)
1781 Сотирова, Д. В., Философията като професия и философия на професията (1993)
1782 Сотирова, Д. В., Трудова етика и потребителска култура в условията на икономика в преход (1995)
1783 Sotirova, D. V., Development of Responsible Business Practices, Employment Policies and Ethical Conduct. Survey. (2000)
1784 Сотирова, Д. В., Хуманитарното образование в техническите университети: проблеми и перспективи (1993)
1785 Hinov, N. L., Penev, D. N., Vacheva, G. I., Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles (2016)
1786 Сотирова, Д. В., Eкологическата етика като приложна етика: oсобености на етико-екологическия дискурс (2015)
1787 Сотирова, Д. В., Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика (2016)
1788 Sotirova, D. V., ETIQUETTE IN DIGITAL COMMUNICATION (2014)
1789 Сотирова, Д. В., ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ЕТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ (2014)
1790 Сотирова, Д. В., OБЛАЧНАТА КУЛТУРА КАТО НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА (2016)
1791 Сотирова, Д. В., Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения (2012)
1792 Сотирова, Д. В., Фирмената култура: параметри и примери (2010)
1793 Сотирова, Д. В., Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. (2013)
1794 Sotirova, D. V., Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics (2014)
1795 Сотирова, Д. В., Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи (2016)
1796 Сотирова, Д. В., Облачната култура като нов тип организационна култура (2016)
1797 Сотирова, Д. В., Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика (2016)
1798 Сотирова, Д. В., Организационна култура на стартъп компанията (2016)
1799 Sotirova, D. V., Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting (2011)
1800 Sotirova, D. V., Moral exclusion: implications for bioethics (2016)