Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dimitrov, J. S.
Title: A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING
Keywords: Open innovation, cloud computing, cloud services

References

    Issue
    , 2012, Bulgaria,

    Full text of the publication

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: проф. д-р Йордан Стоянов Димитров