9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1151 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Milling with cutting tools with irregular angular placement of inserts (2014)
1152 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Bohren der Rücklaufbohrungen von Rollenwagen (2014)
1153 Sotirova, D. V., MORAL DOMAIN AND CULTURAL DIFFERENCES IN CROSS-CULTURAL ETHICS (2015)
1154 Sotirova, D. V., EMOTIONAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION (2015)
1155 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Краевая задача для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2003)
1156 Николова, Р. А., Стоилова, С. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА СХЕМАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ С КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ И ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ (2014)
1157 Kalagireva, K. L., P. Gramatikov., THE EUROPEAN SBAS: THE ALTERNATIVE EQUIVALENT TO INSTRUMENT LANDING SYSTEM (2014)
1158 Kalagireva, K. L., COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF EGNOS PARAMETERS DETERMINATION ALGORITHMS (2014)
1159 Вачева-Станчева, Г. И., Хинов, Н. Л., Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС) (2016)
1160 Стоянов, Ц. Т., Шамлиев А. Й., Ковачев И.А., Симулация и визуализация на въздушния трафик и цифровата комуникация "Ръководител полети-пилот" на базата на FANS(FDS-B/CPDLC) (2014)
1161 Петров, П. Г., ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1162 Петров, П. Г., АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1163 Петров, М. М., МОДЕЛИРАНЕ ПОЛЕТА НА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В ПЛАНИНСКО-ГОРИСТА МЕСТНОСТ (2014)
1164 Radkov, V. S., GSM COMMUNICATIONS JAMMING - AN INTELLIGENT METHOD (2014)
1165 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design and Fabrication of ”Matrix” MEMS Device (2014)
1166 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Systems for electronic support of the educational process as a behavioural analyst (2014)
1167 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Подобрение на качеството чрез контрол на учебния процес в ТУ – София (2014)
1168 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Michaelis Complex of beta-lactamase Protein (2014)
1169 Stankov, I. S., Stefanova, V. V., Urban Intelligent Transport Management Systems (2021)
1170 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1171 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Ruskova, I. N., Dobrikov, G. H., Flexible Thick Film Electroluminescent Devices: Influence of the Mechanical Stress on Layers Behavior (2014)
1172 Aleksandrova, M. P., OXIDE COATINGS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR ELECTROCHROMIC APPLICATIONS (2014)
1173 Aleksandrova, M. P., Kurtev, Nikolay., Videkov, V. H., Tzanova, S. S., Silvia Schintke., Material alternative to ITO for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2014)
1174 Дочев, И. Н., Вълков К. В., ZIGBEE базираните системи за събиране на данни. (2014)
1175 Valkov K. V., Dochev, I. N., Overview of Electromagnetic Interference Impactover Wireless Systems for Control and Data Acquisition Working on 2.4 GHz ISM Band (2014)
1176 Slavov, T. N., Petkov, P. H., Kralev J.K., LINEAR-QUADRATIC CONTROL OF A TWO-WHEELED ROBOT (2014)
1177 Kralev J.K., Petkov, P. H., Design of UART controller for FPGA with Simulink (2014)
1178 Ivanova, R., Aleksandrova, M. P., CONDUCTIVE POLYMERS PEDOT:PSS, AS AN ALTERNATIVE MATERIAL TO CLASSICAL INDIUM TIN OXIDE IN ORGANIC OPTOELECTRONIC STRUCTURES (2014)
1179 Гарабитов, С. А., Иванов В., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ НА ХУК (2014)
1180 Петков, П. Х., Славов, Ц. Н., Кралев Й. К., Синтез и реализация на каскаден линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1181 Радонов, Р. И., Изследване и внедряване на системи за подпомагане на проектирането и обучението в микроелектрониката (2009)
1182 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., AN APPLICATION OF THE GRAPH THEORY WHICH EXAMINES THE METRO NETWORKS (2014)
1183 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., SIMULATION MODELING OF DEPARTING PASSENGER FLOWS FROM METRO STATION (2014)
1184 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., SIMULATION MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN SUBWAY STATION (2014)
1185 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., INVESTIGATION OF THE SOFIA’S SUBWAY STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS (2014)
1186 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., APPLICATION OF ARENA DISCRETE EVENT SIMULATION TOOL IN THE MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON DEPARTURE OF PASSENGERS IN SOFIA ’S METRO STATIONS (2014)
1187 Цалов, Ц. И., Възможности за усвояване на неизползвания хидроенергиен потенциал в България (2014)
1188 Кралев Й.К., Славов, Ц. Н., Петков, П. Х., Синтез и реализация на линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1189 Дюкенджиев, Г. К., Петрова П.Д., Дистанционно калибриране на средства за измерване на геометрични величини (2014)
1190 Костов, И. Й., Спасов, В. К., Иванов, Г. И., ИНВАРИАНТИ ЗА ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2014)
1191 Ахмед, С. А., КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИЗИРАНА БЕЗЖИЧНA СЕНЗОРНA МРЕЖA (2014)
1192 Shoshkov T P., Mihov, G. S., SUBTRACTION PROCEDURE FOR TREMOR REMOVING FROM ECG: HIGH LEVEL SYNTHESIS WITH COMPAAN (2014)
1193 Shoshkov T P., Mihov, G. S., Real-Time Subtraction Procedure for Power-Line Interference Removing from ECG: High Level Synthesis with Compaan (2014)
1194 Кънева, Н. С., Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение (2014)
1195 Пискова, А. Г., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Велкова, Ц. В., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ, КОЛООС И АКУСТИЧЕН АБСОРБЕР НА ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА (2014)
1196 Филипова, К. В., Кралев Й.К., Филипов Ф.Ф., Аритметично устройство за числа с плаваща запетая за FPGA прибори (2014)
1197 Станев, И. С., ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ С МОБИЛНИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ (2014)
1198 Punov, P. B., Lacour S., Perilhon C., Podevin P., Optimisation numérique des parametres geometriques de l'echangeur d'un système de Rankine sur un moteur de tracteur agricole (2014,2014)
1199 Ангелов, Н. П., Дизайн на равнинни и обемни продукти от керамика, изработени по иновативна технология (2014)
1200 Punov, P. B., Perilhon C., Lacour S., Podevin P., Descombes G., Evtimov T., Injection timing strategy for exhaust heat recovery optimization on a turbocharged diesel engine (2014)