10974

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10975

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1151 Бекриев, О. Н., Кирилов , К., Й., Стенд за моделни изпитвания на вентилатори (2014)
1152 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Milling with cutting tools with irregular angular placement of inserts (2014)
1153 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Bohren der Rücklaufbohrungen von Rollenwagen (2014)
1154 Sotirova, D. V., MORAL DOMAIN AND CULTURAL DIFFERENCES IN CROSS-CULTURAL ETHICS (2015)
1155 Sotirova, D. V., EMOTIONAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION (2015)
1156 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Краевая задача для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2003)
1157 Николова, Р. А., Стоилова, С. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА СХЕМАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ С КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ И ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ (2014)
1158 Kalagireva, K. L., P. Gramatikov., THE EUROPEAN SBAS: THE ALTERNATIVE EQUIVALENT TO INSTRUMENT LANDING SYSTEM (2014)
1159 Kalagireva, K. L., COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF EGNOS PARAMETERS DETERMINATION ALGORITHMS (2014)
1160 Вачева-Станчева, Г. И., Хинов, Н. Л., Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС) (2016)
1161 Стоянов, Ц. Т., Шамлиев А. Й., Ковачев И.А., Симулация и визуализация на въздушния трафик и цифровата комуникация "Ръководител полети-пилот" на базата на FANS(FDS-B/CPDLC) (2014)
1162 Петров, П. Г., ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1163 Петров, П. Г., АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1164 Петров, М. М., МОДЕЛИРАНЕ ПОЛЕТА НА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В ПЛАНИНСКО-ГОРИСТА МЕСТНОСТ (2014)
1165 Radkov, V. S., GSM COMMUNICATIONS JAMMING - AN INTELLIGENT METHOD (2014)
1166 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design and Fabrication of ”Matrix” MEMS Device (2014)
1167 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Systems for electronic support of the educational process as a behavioural analyst (2014)
1168 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Подобрение на качеството чрез контрол на учебния процес в ТУ – София (2014)
1169 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Michaelis Complex of beta-lactamase Protein (2014)
1170 Борисова, Е. Ч., Ангелова, Р. А., Хьолтерман, Х. П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ВЛАГА ПРИ ТЪКАНИ ЗА ВРЪХНИ ОБЛЕКЛА (2014)
1171 Stankov, I. S., Stefanova, V. V., Urban Intelligent Transport Management Systems (2021)
1172 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1173 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Ruskova, I. N., Dobrikov, G. H., Flexible Thick Film Electroluminescent Devices: Influence of the Mechanical Stress on Layers Behavior (2014)
1174 Aleksandrova, M. P., OXIDE COATINGS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR ELECTROCHROMIC APPLICATIONS (2014)
1175 Aleksandrova, M. P., Kurtev, Nikolay., Videkov, V. H., Tzanova, S. S., Silvia Schintke., Material alternative to ITO for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2014)
1176 Дочев, И. Н., Вълков К. В., ZIGBEE базираните системи за събиране на данни. (2014)
1177 Valkov K. V., Dochev, I. N., Overview of Electromagnetic Interference Impactover Wireless Systems for Control and Data Acquisition Working on 2.4 GHz ISM Band (2014)
1178 Slavov, T. N., Petkov, P. H., Kralev J.K., LINEAR-QUADRATIC CONTROL OF A TWO-WHEELED ROBOT (2014)
1179 Kralev J.K., Petkov, P. H., Design of UART controller for FPGA with Simulink (2014)
1180 Ivanova, R., Aleksandrova, M. P., CONDUCTIVE POLYMERS PEDOT:PSS, AS AN ALTERNATIVE MATERIAL TO CLASSICAL INDIUM TIN OXIDE IN ORGANIC OPTOELECTRONIC STRUCTURES (2014)
1181 Гарабитов, С. А., Иванов В., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ НА ХУК (2014)
1182 Петков, П. Х., Славов, Ц. Н., Кралев Й. К., Синтез и реализация на каскаден линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1183 Радонов, Р. И., Изследване и внедряване на системи за подпомагане на проектирането и обучението в микроелектрониката (2009)
1184 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., AN APPLICATION OF THE GRAPH THEORY WHICH EXAMINES THE METRO NETWORKS (2014)
1185 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., SIMULATION MODELING OF DEPARTING PASSENGER FLOWS FROM METRO STATION (2014)
1186 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., SIMULATION MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN SUBWAY STATION (2014)
1187 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., INVESTIGATION OF THE SOFIA’S SUBWAY STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS (2014)
1188 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., APPLICATION OF ARENA DISCRETE EVENT SIMULATION TOOL IN THE MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON DEPARTURE OF PASSENGERS IN SOFIA ’S METRO STATIONS (2014)
1189 Цалов, Ц. И., Възможности за усвояване на неизползвания хидроенергиен потенциал в България (2014)
1190 Кралев Й.К., Славов, Ц. Н., Петков, П. Х., Синтез и реализация на линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1191 Дюкенджиев, Г. К., Петрова П.Д., Дистанционно калибриране на средства за измерване на геометрични величини (2014)
1192 Костов, И. Й., Спасов, В. К., Иванов, Г. И., ИНВАРИАНТИ ЗА ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2014)
1193 Ахмед, С. А., КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИЗИРАНА БЕЗЖИЧНA СЕНЗОРНA МРЕЖA (2014)
1194 Shoshkov T P., Mihov, G. S., SUBTRACTION PROCEDURE FOR TREMOR REMOVING FROM ECG: HIGH LEVEL SYNTHESIS WITH COMPAAN (2014)
1195 Shoshkov T P., Mihov, G. S., Real-Time Subtraction Procedure for Power-Line Interference Removing from ECG: High Level Synthesis with Compaan (2014)
1196 Кънева, Н. С., Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение (2014)
1197 Пискова, А. Г., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Велкова, Ц. В., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ, КОЛООС И АКУСТИЧЕН АБСОРБЕР НА ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА (2014)
1198 Филипова, К. В., Кралев Й.К., Филипов Ф.Ф., Аритметично устройство за числа с плаваща запетая за FPGA прибори (2014)
1199 Станев, И. С., ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ С МОБИЛНИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ (2014)
1200 Punov, P. B., Lacour S., Perilhon C., Podevin P., Optimisation numérique des parametres geometriques de l'echangeur d'un système de Rankine sur un moteur de tracteur agricole (2014,2014)