Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G.
Title: Obtaining of copper coatings on dielectrics from non-formaldehyde electroless copper plating bath,
Keywords: copper coatings, dielectrics, non-formaldehyde, electroless copper plating bath

References

    Issue
    Proc. of International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018, Bulgaria,

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева