Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Aleksieva-Petrova, A. P., Stefanova-Stoyanova, V. V.
Title: Adaptation Model in the Five Component Conceptual Model of Adaptive e-Learning Systems
Keywords: adaptive engine, adaptive electronic learning systems, e-learning, SCORM

References

    Issue
    , Computer & Communications Engineering, issue 2, 2018, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1314-2291

    Вид: статия в списание

    Въведена от: доц. д-р Аделина Пламенова Алексиева-Петрова