Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Girginov A., Zahariev, A. S.
Title: Electronic conductivity of the (+)aluminium/complex anodic film/electrolyte system
Keywords: Complex alumina films; Re-anodization; Pore filling, Electronic conductivity

References

  1. Christian Girginov, Sashka Petkova, 2013, Еlectronic currents in the (+)Bi/Bi2O3/electrolyte system during tensiostatic anodization, J Solid State Electrochem, Volume 17, pp. 2341–2347

Issue
Journal of Materials Science: Materials in electronics, vol. 13, issue 9, pp. 543-548, 2002, Netherlands,

Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев