Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., M. Petrova., Ek. Dobreva., D. Stoychev., V. Chakarova.
Title: “Obtaining of electroless composite Cu/D and Cu/cBN materials for making of abrasive tools”
Keywords: Electroless, composite, Cu, D, cBN, abrasive tools

References

    Issue
    XXXIV International Conference „Modern Electrochemical Methods“, pp. 44, 2014, Czech Republic, Proceedings, ISBN 978-80-905221-2-1

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева