Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dishovsky N., Ruskova, K. G., Marinov M., Vassilev V.
Title: Rubber thin films microwave absorbers obtained by magnetic field application
Keywords: microwave absorbers, magnetic field, rubber

References

    Issue
    "Journal of Applied Electromagnetism", pp. 31-39, 2000, Greece, ISBN ISSN 1109-1606

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова