10974

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10975

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
901 Павлова, П. Е., Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания (2002)
902 edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser., Pavlova, P. E., Chromatic Monitoring of Complex Conditions (2008)
903 edited by Mandi Murph., Pavlova, P. E., Melanoma in the Clinic - Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (2011)
904 Гарабитов, С. А., Иванов И., Оптимизация на механизма на високоволтов разединител (2012)
905 Garabitov, S. A., ONE POSSIBILITY FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM FOR (2010)
906 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А., Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили (2013)
907 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П., Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии (2012)
908 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С., Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне (2012)
909 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип (2011)
910 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д., Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип (2011)
911 Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П., Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства (1989)
912 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф., Маховик за акумулиране на енергия (1990)
913 Маринов, Ф. Д., Акумулатор на енергия (1991)
914 Marinov, P. D., Pavlov S., Draganov, V. A., Efficiency of a Multiple Flywheel Recuperation System (1994)
915 Marinov, P. D., Pavlov S., Multiple Flywheel Recuperation System (1992)
916 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., Multiple Flywheel Recuperation System Optimization (1998)
917 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (1995)
918 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия (1995)
919 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., On the Efficiency Modeling of Variable-Speed Friction Drive Unit (1997)
920 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д., Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола (2008)
921 Милков М., Беров Г., Гълъбов, В. Б., Мошков М., Станков Б., Маринов, Ф. Д., Теория на механизмите и машините примери и задачи (1991)
922 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия (2013)
923 Angelov T., Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikian H., Marinov Y., Avramov L., Petrov A., emperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystal: Reflection and Transmission Characteristics. (2005)
924 Krezhova D.D., Yanev T.K., Pristavova S.D., Pavlova, P. E., Discrimination of rock types and main rock-forming components in Bulgarian territories through spectral reflectance characteristics (2007)
925 Bodisova E., Troyanova P., Pavlova, P. E., Avramov L.., Pigmented skin tumors diagnosis based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy (2008)
926 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra (2010)
927 Bodisova E., Pavlova, P. E., Petkova El., Troyanova P., Avramov L., Optical Biopsy of Human Skin – A Tool for Cutaneous Tumours’ Diagnosis (2012)
928 Pavlova, P. E., Avramov L., Naradikyan H., Angelov T., Petrov A.G., Temperature dependence of chromaticity in polymer-dispersed cholesteric liquid crystal: reflection and transmission characteristics (2005)
929 Pavlova, P. E., Cyrrilov K., Moumdjiev I., Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images (1996)
930 Pavlova, P. E., Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count (2001)
931 T, T. S., Microelectromechanical systems for automation and control: A brief survey (2013)
932 Павлова, П. Е., Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали (2005)
933 Павлова, П. Е., Станева К., Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали (2005)
934 Krezhova D., Yanev T., Lukov St., Pavlova, P. E., Aleksieva V., Hristova D., Ivanov S., Method for detecting stress induced changes in leaf spectral reflectance (2005)
935 Павлова, П. Е., Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения (2006)
936 Павлова, П. Е., Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации (2006)
937 Тодоровска Р., Павлова, П. Е., Тодоров Г., Димитров С., Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби (2006)
938 Павлова, П. Е., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения (2010)
939 Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А., Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения (2010)
940 Павлова, П. Е., Стоилова Н., Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения (2013)
941 Pavlova, P. E., Koleva K., Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona (2008)
942 Pavlova, P. E., Duncheva E., Koleva K., Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona (2010)
943 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis (2011)
944 Shakev, N. G., Tombakov J., Kalvatchev I., Akin L., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot (2002)
945 Akin H. L., Pavlova, P. E., Yildiz O.T., Cerberus 2002’’ Robocup 2002 (2002)
946 Pavlova, P. E., Karov S., Milieva E., Karov S.P., Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images (2000)
947 Pavlova, P. E., Tombakov J., Shakev, N. G., Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation (2002)
948 Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikyan H., Angelov T., Temperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystals (2003)
949 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Automation of the Skin Cancer Diagnostics on the Bases of Reflectance Spectroscopy (2004)
950 Pavlova, P. E., Iliev I., Danov M., Angelova E., Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light (2005)