9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
901 edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser., Pavlova, P. E., Chromatic Monitoring of Complex Conditions (2008)
902 edited by Mandi Murph., Pavlova, P. E., Melanoma in the Clinic - Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (2011)
903 Гарабитов, С. А., Иванов И., Оптимизация на механизма на високоволтов разединител (2012)
904 Garabitov, S. A., ONE POSSIBILITY FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM FOR (2010)
905 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А., Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили (2013)
906 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П., Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии (2012)
907 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С., Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне (2012)
908 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип (2011)
909 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д., Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип (2011)
910 Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П., Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства (1989)
911 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф., Маховик за акумулиране на енергия (1990)
912 Маринов, Ф. Д., Акумулатор на енергия (1991)
913 Marinov, P. D., Pavlov S., Draganov, V. A., Efficiency of a Multiple Flywheel Recuperation System (1994)
914 Marinov, P. D., Pavlov S., Multiple Flywheel Recuperation System (1992)
915 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., Multiple Flywheel Recuperation System Optimization (1998)
916 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (1995)
917 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия (1995)
918 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., On the Efficiency Modeling of Variable-Speed Friction Drive Unit (1997)
919 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д., Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола (2008)
920 Милков М., Беров Г., Гълъбов, В. Б., Мошков М., Станков Б., Маринов, Ф. Д., Теория на механизмите и машините примери и задачи (1991)
921 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия (2013)
922 Angelov T., Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikian H., Marinov Y., Avramov L., Petrov A., emperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystal: Reflection and Transmission Characteristics. (2005)
923 Krezhova D.D., Yanev T.K., Pristavova S.D., Pavlova, P. E., Discrimination of rock types and main rock-forming components in Bulgarian territories through spectral reflectance characteristics (2007)
924 Bodisova E., Troyanova P., Pavlova, P. E., Avramov L.., Pigmented skin tumors diagnosis based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy (2008)
925 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra (2010)
926 Bodisova E., Pavlova, P. E., Petkova El., Troyanova P., Avramov L., Optical Biopsy of Human Skin – A Tool for Cutaneous Tumours’ Diagnosis (2012)
927 Pavlova, P. E., Avramov L., Naradikyan H., Angelov T., Petrov A.G., Temperature dependence of chromaticity in polymer-dispersed cholesteric liquid crystal: reflection and transmission characteristics (2005)
928 Pavlova, P. E., Cyrrilov K., Moumdjiev I., Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images (1996)
929 Pavlova, P. E., Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count (2001)
930 T, T. S., Microelectromechanical systems for automation and control: A brief survey (2013)
931 Павлова, П. Е., Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали (2005)
932 Павлова, П. Е., Станева К., Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали (2005)
933 Krezhova D., Yanev T., Lukov St., Pavlova, P. E., Aleksieva V., Hristova D., Ivanov S., Method for detecting stress induced changes in leaf spectral reflectance (2005)
934 Павлова, П. Е., Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения (2006)
935 Павлова, П. Е., Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации (2006)
936 Тодоровска Р., Павлова, П. Е., Тодоров Г., Димитров С., Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби (2006)
937 Павлова, П. Е., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения (2010)
938 Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А., Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения (2010)
939 Павлова, П. Е., Стоилова Н., Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения (2013)
940 Pavlova, P. E., Koleva K., Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona (2008)
941 Pavlova, P. E., Duncheva E., Koleva K., Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona (2010)
942 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis (2011)
943 Shakev, N. G., Tombakov J., Kalvatchev I., Akin L., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot (2002)
944 Akin H. L., Pavlova, P. E., Yildiz O.T., Cerberus 2002’’ Robocup 2002 (2002)
945 Pavlova, P. E., Karov S., Milieva E., Karov S.P., Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images (2000)
946 Pavlova, P. E., Tombakov J., Shakev, N. G., Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation (2002)
947 Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikyan H., Angelov T., Temperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystals (2003)
948 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Automation of the Skin Cancer Diagnostics on the Bases of Reflectance Spectroscopy (2004)
949 Pavlova, P. E., Iliev I., Danov M., Angelova E., Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light (2005)
950 Krezhova D., Pavlova, P. E., Yanev T., Remote sensing of natural objects by means of color transforms (2005)