8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
901 Маринов, Ф. Д., Акумулатор на енергия (1991)
902 Marinov, P. D., Pavlov S., Draganov, V. A., Efficiency of a Multiple Flywheel Recuperation System (1994)
903 Marinov, P. D., Pavlov S., Multiple Flywheel Recuperation System (1992)
904 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., Multiple Flywheel Recuperation System Optimization (1998)
905 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (1995)
906 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия (1995)
907 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., On the Efficiency Modeling of Variable-Speed Friction Drive Unit (1997)
908 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д., Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола (2008)
909 Милков М., Беров Г., Гълъбов, В. Б., Мошков М., Станков Б., Маринов, Ф. Д., Теория на механизмите и машините примери и задачи (1991)
910 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия (2013)
911 Angelov T., Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikian H., Marinov Y., Avramov L., Petrov A., emperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystal: Reflection and Transmission Characteristics. (2005)
912 Krezhova D.D., Yanev T.K., Pristavova S.D., Pavlova, P. E., Discrimination of rock types and main rock-forming components in Bulgarian territories through spectral reflectance characteristics (2007)
913 Bodisova E., Troyanova P., Pavlova, P. E., Avramov L.., Pigmented skin tumors diagnosis based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy (2008)
914 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra (2010)
915 Bodisova E., Pavlova, P. E., Petkova El., Troyanova P., Avramov L., Optical Biopsy of Human Skin – A Tool for Cutaneous Tumours’ Diagnosis (2012)
916 Pavlova, P. E., Avramov L., Naradikyan H., Angelov T., Petrov A.G., Temperature dependence of chromaticity in polymer-dispersed cholesteric liquid crystal: reflection and transmission characteristics (2005)
917 Pavlova, P. E., Cyrrilov K., Moumdjiev I., Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images (1996)
918 Pavlova, P. E., Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count (2001)
919 T, T. S., Microelectromechanical systems for automation and control: A brief survey (2013)
920 Павлова, П. Е., Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали (2005)
921 Павлова, П. Е., Станева К., Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали (2005)
922 Krezhova D., Yanev T., Lukov St., Pavlova, P. E., Aleksieva V., Hristova D., Ivanov S., Method for detecting stress induced changes in leaf spectral reflectance (2005)
923 Павлова, П. Е., Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения (2006)
924 Павлова, П. Е., Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации (2006)
925 Тодоровска Р., Павлова, П. Е., Тодоров Г., Димитров С., Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби (2006)
926 Павлова, П. Е., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения (2010)
927 Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А., Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения (2010)
928 Павлова, П. Е., Стоилова Н., Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения (2013)
929 Pavlova, P. E., Koleva K., Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona (2008)
930 Pavlova, P. E., Duncheva E., Koleva K., Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona (2010)
931 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis (2011)
932 Shakev, N. G., Tombakov J., Kalvatchev I., Akin L., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot (2002)
933 Akin H. L., Pavlova, P. E., Yildiz O.T., Cerberus 2002’’ Robocup 2002 (2002)
934 Pavlova, P. E., Karov S., Milieva E., Karov S.P., Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images (2000)
935 Pavlova, P. E., Tombakov J., Shakev, N. G., Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation (2002)
936 Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikyan H., Angelov T., Temperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystals (2003)
937 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Automation of the Skin Cancer Diagnostics on the Bases of Reflectance Spectroscopy (2004)
938 Pavlova, P. E., Iliev I., Danov M., Angelova E., Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light (2005)
939 Krezhova D., Pavlova, P. E., Yanev T., Remote sensing of natural objects by means of color transforms (2005)
940 Pavlova, P. E., Angelova E., Colorimetrical Problems in Colour Identification of Objects in Computer Images (2006)
941 Todorovska R., Dimitrov S., Pavlova, P. E., Todorov G., Light-enhanced chemical whitening of teeth – new “in-vitro” investigations (2006)
942 Borisova E., Avramov L., Pavlova, P. E., Pavlova El., Troyanova P., Qualitative optical evaluation of malignancies related to cutaneous phototype (2010)
943 Shiev K., Shakev, N. G., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Real-time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-quadrotor Rotorcraft (2011)
944 Драганов, В. А., Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част II: КПД на задвижващ мост при боксуване на едно от колелата (2001)
945 Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Гарабитов, С. А., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част I: Механичен КПД на симетричен диференциален механизъм (2001)
946 Marinov, P. D., Draganov, V. A., Garabitov, S. A., Closed Loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part I (2001)
947 Marinov, P. D., Garabitov, S. A., Draganov, V. A., Closed loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part II (2001)
948 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network for Digital Signal Processing (2013)
949 Radonov, R. I., Cadence as a Nanotechnology Design Tool (2013)
950 Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОПОРАТА НА КОНЗОЛНО ЗАКРЕПЕНА ГРЕДА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ И ЧЕСТОТИ (2013)