7733

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7734

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
901 Marinov, P. D., Pavlov S., Draganov, V. A., Efficiency of a Multiple Flywheel Recuperation System (1994)
902 Marinov, P. D., Pavlov S., Multiple Flywheel Recuperation System (1992)
903 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., Multiple Flywheel Recuperation System Optimization (1998)
904 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кинематични съображения при синтез на трансмисии с плавно изменение на предавателното отношение (1995)
905 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на кинетична енергия с многодисков рекуператор и степенна трансмисия (1995)
906 Marinov, P. D., Nikolov, R. F., On the Efficiency Modeling of Variable-Speed Friction Drive Unit (1997)
907 Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Маринов, Ф. Д., Приблизителен метод за оценка влиянието на аеродинамичното съпротивление върху трептенията на еластична конзола (2008)
908 Милков М., Беров Г., Гълъбов, В. Б., Мошков М., Станков Б., Маринов, Ф. Д., Теория на механизмите и машините примери и задачи (1991)
909 Маринов, Ф. Д., Възможности за рекуперация на енергия при кинетични акумулатори с механична трансмисия (2013)
910 Angelov T., Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikian H., Marinov Y., Avramov L., Petrov A., emperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystal: Reflection and Transmission Characteristics. (2005)
911 Krezhova D.D., Yanev T.K., Pristavova S.D., Pavlova, P. E., Discrimination of rock types and main rock-forming components in Bulgarian territories through spectral reflectance characteristics (2007)
912 Bodisova E., Troyanova P., Pavlova, P. E., Avramov L.., Pigmented skin tumors diagnosis based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy (2008)
913 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Investigation of Relations between Skin Cancer Lesions’ Images and Their Fluorescent Spectra (2010)
914 Bodisova E., Pavlova, P. E., Petkova El., Troyanova P., Avramov L., Optical Biopsy of Human Skin – A Tool for Cutaneous Tumours’ Diagnosis (2012)
915 Pavlova, P. E., Avramov L., Naradikyan H., Angelov T., Petrov A.G., Temperature dependence of chromaticity in polymer-dispersed cholesteric liquid crystal: reflection and transmission characteristics (2005)
916 Pavlova, P. E., Cyrrilov K., Moumdjiev I., Application of HSV Colour System in Identification by Colour of Biological Objects on the Bases of Microscopic Images (1996)
917 Pavlova, P. E., Creation of Pattern Features Model for Identification in Computer Differential Blood Count (2001)
918 T, T. S., Microelectromechanical systems for automation and control: A brief survey (2013)
919 Павлова, П. Е., Техническо зрение в метрологична система с нелинейни сигнали (2005)
920 Павлова, П. Е., Станева К., Зависимост на цвета в компютърните цветови модели от дискретизацията на цветообразуващите сигнали (2005)
921 Krezhova D., Yanev T., Lukov St., Pavlova, P. E., Aleksieva V., Hristova D., Ivanov S., Method for detecting stress induced changes in leaf spectral reflectance (2005)
922 Павлова, П. Е., Програмен модул за автоматично съвместяване на изображения (2006)
923 Павлова, П. Е., Приложна компютърна библиотека за цветови трансформации (2006)
924 Тодоровска Р., Павлова, П. Е., Тодоров Г., Димитров С., Метод за светлинно-асистирано избелване на зъби (2006)
925 Павлова, П. Е., Количествена оценка на флуоресценция в микроскопски изображения (2010)
926 Павлова, П. Е., Христов Х., Атанасов, И. Н., Георгиев, Д. Г., Арнаудов, С. А., Приложна методика за оценка на режима на регистрация на цветни изображения (2010)
927 Павлова, П. Е., Стоилова Н., Техника за тримерна визуализация на обекти в реални изображения (2013)
928 Pavlova, P. E., Koleva K., Technique for tracking and visualization of motion in sequence of images of the solar corona (2008)
929 Pavlova, P. E., Duncheva E., Koleva K., Method for Tracking and mapping a motion based on images of the Solar Corona (2010)
930 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Petkova El., Troyanova P., Development of spectral etalons for skin cancer diagnosis (2011)
931 Shakev, N. G., Tombakov J., Kalvatchev I., Akin L., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Control System Architecture for an Autonomous Quadruped Robot (2002)
932 Akin H. L., Pavlova, P. E., Yildiz O.T., Cerberus 2002’’ Robocup 2002 (2002)
933 Pavlova, P. E., Karov S., Milieva E., Karov S.P., Non-homogeneity Data Obtained by Computer Processing of Plant Pathogen Microscopic Images (2000)
934 Pavlova, P. E., Tombakov J., Shakev, N. G., Fast image Segmentation on the Basis of Color Hue and Saturation (2002)
935 Pavlova, P. E., Borisova E., Naradikyan H., Angelov T., Temperature Dependence of Chromaticity in Polimer-dispersed Cholesteric Liquid Crystals (2003)
936 Pavlova, P. E., Borisova E., Avramov L., Automation of the Skin Cancer Diagnostics on the Bases of Reflectance Spectroscopy (2004)
937 Pavlova, P. E., Iliev I., Danov M., Angelova E., Investigation of the Colorimetrical Changes of the Light (2005)
938 Krezhova D., Pavlova, P. E., Yanev T., Remote sensing of natural objects by means of color transforms (2005)
939 Pavlova, P. E., Angelova E., Colorimetrical Problems in Colour Identification of Objects in Computer Images (2006)
940 Todorovska R., Dimitrov S., Pavlova, P. E., Todorov G., Light-enhanced chemical whitening of teeth – new “in-vitro” investigations (2006)
941 Borisova E., Avramov L., Pavlova, P. E., Pavlova El., Troyanova P., Qualitative optical evaluation of malignancies related to cutaneous phototype (2010)
942 Shiev K., Shakev, N. G., Topalov, A. V., Pavlova, P. E., Real-time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-quadrotor Rotorcraft (2011)
943 Драганов, В. А., Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част II: КПД на задвижващ мост при боксуване на едно от колелата (2001)
944 Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Гарабитов, С. А., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част I: Механичен КПД на симетричен диференциален механизъм (2001)
945 Marinov, P. D., Draganov, V. A., Garabitov, S. A., Closed Loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part I (2001)
946 Marinov, P. D., Garabitov, S. A., Draganov, V. A., Closed loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part II (2001)
947 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network for Digital Signal Processing (2013)
948 Radonov, R. I., Cadence as a Nanotechnology Design Tool (2013)
949 Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОПОРАТА НА КОНЗОЛНО ЗАКРЕПЕНА ГРЕДА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ И ЧЕСТОТИ (2013)
950 Delibozov N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design Kit Creation for a Novel MEMS Technology (2013)