Оригинал (Original)
Автори: Павлова, П. Е.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по основи на оптоелектрониката
Ключови думи: оптоелектроника, ръководство

Библиография

  Издание

  , 1992, България, София, ТУ, ISBN 954-438-025-6
  Autors: Pavlova, P. E.
  Title: Lab work manual for bases on optoelectronics
  Keywords: optoelektronics, manual

  References

   Issue

   , 1992, Bulgaria, Sofia, TU, ISBN 954-438-025-6

   Вид: ръководство